Funktionsmakron saknas

Problem: Funktionsmakron saknas när du uppdaterar Photoshop eller installerar Photoshop på en ny dator.

Lösning 1: Spara och läs in funktionsmakron

Använd en av följande lösningar till att migrera funktionsmakron från en version av Photoshop till en annan eller mellan olika datorer.

Källinstallation: Spara funktionsmakrona som en .atn-fil

 1. Starta Photoshop och välj Fönster > Funktionsmakron.

 2. Klicka på Ny uppsättning på menyn i panelen Funktionsmakron. Ange ett namn för den nya funktionsmakrouppsättningen.

 3. Välj den nya funktionsmakrouppsättningen. Dra de funktionsmakron du vill lägga till i uppsättningen till den.

 4. Markera funktionsmakrouppsättningen och välj Spara funktionsmakron på menyn i panelen Funktionsmakron. Photoshop skapar .atn-filen. Standardsökvägen där .atn-filen sparas är:

  • (Windows) C:\Users\<användarnamn>\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop <versionsnummer>\Presets\Actions
  • (macOS) Applications\Adobe Photoshop <versionsnummer>\Presets\Actions

Målinstallation: Läs in funktionsmakron

Använd stegen nedan till att importera funktionsmakron på en annan dator eller i en annan version av Photoshop.

 1. Starta Photoshop och välj Fönster > Funktionsmakron.

 2. Välj Läs in makron på menyn i panelen Funktionsmakron. Välj den .atn-fil du vill importera. 

Lösning 2: Migrera funktionsmakron och förinställningar manuellt

Följ stegen som anges nedan för att migrera funktionsmakron till en nyligen installerad version av Photoshop.

 1. Gå till en av följande mappar i källinstallationen: 

  • (Windows) C:\Users\<användarnamn>\AppData\Roaming\Adobe\Adobe
   Photoshop <version>\Adobe Photoshop <källversion> Settings
  • (macOS) Users/<användarnamn>/Library/Preferences/Adobe Photoshop <källversion > Settings
  Obs!

  Gå till mappsökvägar eller namnen som visas i procedurerna. Skriv in de uppgifter som krävs mellan de vinkelformiga hakparenteserna <>. Byt ut <användarnamn> mot ditt kontonamn. Byt ut <versionsnummer> mot den version av Photoshop du använder.

 2. Kopiera filen Actions Palette. psp filen  

 3. Klistra in den kopierade filen på följande sökväg i Photoshop-målinstallationen:

  • (Windows) C:\Users\<användarnamn>\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop <version>\Adobe Photoshop <målversion> Settings
  • (macOS) Users/<användarnamn>/Library/Preferences/Adobe Photoshop <målversion> Settings
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto