Funktionsmakron saknas

Problem: Funktionsmakron saknas när man uppdaterar Photoshop eller installerar Photoshop på en ny dator.

Lösning 1: Spara och läs in funktionsmakron

Använd en av följande lösningar till att migrera funktionsmakron från en version av Photoshop till en annan eller mellan olika datorer.

Källinstallation: Spara funktionsmakrona som en .atn-fil

 1. Starta Photoshop och välj Fönster > Funktionsmakron.

 2. Klicka på Ny uppsättning på menyn i panelen Funktionsmakron. Ange ett namn för den nya funktionsmakrouppsättningen.

 3. Välj den nya funktionsmakrouppsättningen. Dra de funktionsmakron du vill lägga till i uppsättningen till den.

 4. Markera funktionsmakrouppsättningen och välj Spara funktionsmakron på menyn i panelen Funktionsmakron. I Photoshop skapas .atn-filen. Standardsökvägen där .atn-filen sparas är:

  • (Windows) C:\Users\<användarnamn>\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop <versionsnummer>\Presets\Actions
  • (macOS) Applications\Adobe Photoshop <versionsnummer>\Presets\Actions

Målinstallation: Läs in funktionsmakron

Använd stegen nedan till att importera funktionsmakron på en annan dator eller i en annan version av Photoshop.

 1. Starta Photoshop och välj Fönster > Funktionsmakron.

 2. Välj Läs in funktionsmakron på menyn i panelen Funktionsmakron. Välj den .atn-fil du vill importera. 

Lösning 2: Migrera funktionsmakron och förinställningar manuellt

Följ stegen nedan för att migrera funktionsmakron till en nyinstallerad version av Photoshop.

 1. Gå till en av följande mappar i källinstallationen: 

  • (Windows) C:\Users\<användarnamn>\AppData\Roaming\Adobe\Adobe
   Photoshop <version>\Adobe Photoshop <källversion> Settings
  • (macOS) Users/<användarnamn>/Library/Preferences/Adobe Photoshop <källversion > Settings
  Obs!

  Byt ut bitarna inom vinkelparenteser (< >) i mappsökvägar eller namn i procedurerna med den information som behövs. Byt ut <användarnamn> mot ditt kontonamn. Byt ut <versionsnummer> mot den version av Photoshop du använder.

 2. Kopiera filen Actions Palette. psp

 3. Klistra in den kopierade filen på följande sökväg i Photoshop-målinstallationen:

  • (Windows) C:\Users\<användarnamn>\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop <version>\Adobe Photoshop <målversion> Settings
  • (macOS) Users/<användarnamn>/Library/Preferences/Adobe Photoshop <målversion> Settings

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online