Läs om nyheterna i den senaste versionen av Photoshop.

Photoshop på iPad

Maj 2020-utgåvan (version 1.4)

curves adjustments

Make your composites pop using Curves adjustments

Make your composites pop in Photoshop on the iPad by adding specific adjustments to the color and tone of your image using Curves.

Pencil pressure sensitivity

Fine-tune your Apple pencil pressure sensitivity

Adjust the pressure sensitivity of your Apple pencil for more precise brushing experience. Access it under app settings in Photoshop on the iPad.

Photoshop för datorer

Obs!

April 2020- och mars 2020-versionerna av Photoshop 21.1.2version 21.1.1 och version 20.0.9 innehåller korrigeringar av problem som har rapporterats av kunder och av säkerhetsproblem. Mer information finns i Korrigerade problem i Photoshop

Februari 2020-utgåvan (version 21.1)

Förbättrad Innehållsanpassad fyllning

Fyll flera områden i en bild upprepade gånger utan att behöva lämna arbetsytan Innehållsanpassad fyllning och ta färgprov på källpixlar från alla synliga lager.

Förbättrade prestanda för Linsoskärpa

Ny grafikprocessorbaserad algoritm som ger oskarpare kanter på förgrundsobjekt, ljusare bokeh och mer realistiska speglande högdagrar.

Prestandaförbättringar

Effektivisera arbetsflödet med smidigare panorering, zoomning och navigering i dokument.

Tidigare versioner av Photoshop