Creative Cloud Libraries i Photoshop

Creative Cloud Libraries är en webbtjänst som du kan använda till att få åtkomst till dina resurser från olika Adobe-program för datorer och mobila enheter. Du kan lägga till övertoningar, bilder, färger, textformat, penslar och lagerformat till bibliotek i Photoshop och sedan enkelt få tillgång till de elementen i flera olika Creative Cloud-appar.  

En första titt på Creative Cloud Libraries

Photoshop: Panelen Bibliotek

A. Bibliotekslista | B. Sök C. Resurser | D. Bibliotek från dokument E. Lägg till bilder | F. Lägg till teckenformat | G. Lägg till lagerstil | H. Lägg till förgrundsfärg | I. Bibliotekssynkroniseringsstatus | J. Ta bort | K. Visa objekt i en lista | L. Biblioteksalternativ | M. Visa objekt som ikoner 

Skapa ett bibliotek

 1. Välj Fönster > Bibliotek i Photoshop.  
 2. Välj Skapa nytt bibliotek på menyn i panelen Bibliotek.
Photoshop: Skapa nytt bibliotek
Skapa ett bibliotek

 1. Ange ett namn för det nya biblioteket i dialogrutan som visas och klicka sedan på Skapa.

Det nya biblioteket visas i panelen Bibliotek.

Skapa ett nytt bibliotek från ett dokument

När du öppnar ett dokument som innehåller resurser som automatiskt kan läggas till ett bibliotek uppmanas du att skapa ett nytt bibliotek. Det finns fyra typer av resurser som automatiskt kan läggas till i ett bibliotek från ett dokument:

 • Övertoningar
 • Teckenformat
 • Färger
 • Lagerformat
 • Smarta objekt

Antal resurser av varje typ visas baserat på innehållet i dokumentet.

Photoshop: Skapa ett nytt bibliotek från ett dokument
Skapa ett nytt bibliotek från ett dokument

Du kan också skapa ett nytt bibliotek från ett dokument på ett av följande sätt:

 • Välj Skapa nytt bibliotek från dokument i panelen Bibliotek
Photoshop: Skapa ett nytt bibliotek på menyn Dokument

 • Klicka på ikonen Bibliotek från dokument () längst ned i panelen Bibliotek.
 • Klicka på Bibliotek från dokument i panelen Bibliotek. Det här alternativet är endast tillgängligt om ditt befintliga bibliotek är tomt.
Photoshop: Skapa ett nytt bibliotek från ett dokument i panelen Bibliotek

Länkade och ej länkade resurser

Du kan använda resurser i bibliotek som länkade eller ej länkade resurser i dina Photoshop-dokument. Bibliotekslänkade resurser är förekomster som förblir associerade med den ursprungliga resursen i biblioteket. När den ursprungliga resursen i biblioteket uppdateras förekomsterna i dina Photoshop-dokument automatiskt. Alla effekter som du har använt på resurserna behålls också. Bibliotekslänkade resurser fungerar på samma sätt som länkade smarta objekt.

Ej länkade resurser är inbäddade i Photoshop-dokumentet och är inte associerade med den ursprungliga resursen i biblioteket. Ej länkade resurser uppdateras inte automatiskt när den ursprungliga resursen ändras.

Använda bibliotekslänkade resurser i dina Photoshop-dokument

 • I panelen Bibliotek högerklickar du på en resurs i ett bibliotek och väljer Montera länkad på innehållsmenyn.

Resursen monteras i Photoshop-dokumentet som ett nytt lager. En molnikon () visas som lagerminiatyrbild vilket anger att lagret är länkat till en biblioteksresurs.

Bibliotekslänkade resurser i Photoshop-dokument
Ett lager som innehåller en bibliotekslänkad resurs

Filsynkronisering

Med Creative Sync får du automatiskt tillgång till dina bibliotek i olika program, på olika enheter och på webben. För att synkronisering mellan olika enheter ska fungera måste filsynkronisering vara aktiverat i Creative Cloud-appen för datorer. Du kan kontrollera statusen för bibliotekssynkroniseringen med hjälp av Creative Cloud-ikonen i panelen Bibliotek.

Photoshop: Statusikon för synkronisering av bibliotek
Status för synkronisering av bibliotek

A. Synkronisering aktiverat B. Synkronisering avaktiverat 

På din lokala dator har alla program samma lokala cache för dina biblioteksdata. Det möjliggör optimal användning av diskutrymme och bandbredd samt nästan omedelbar spridning av biblioteksändringar mellan lokala program, även när du inte är ansluten till nätverket.

Aktivera filsynkronisering

Gör något av följande, beroende på vilken version av Creative Cloud-datorprogram du har:

När du aktiverar filsynkronisering börjar synkroniseringen av bibliotek. Dina bibliotek uppdateras mellan olika enheter. Filsynkronisering kan ta ett tag, beroende på hur mycket innehåll som finns i dina bibliotek.

Lägga till resurser i biblioteket

Öppna den fil som innehåller dina resurser. Du kan lägga till bilder, färger, textformat och lagerformat i biblioteket. 

Mer information om hur du skapar mönster, former, färgteman och övertoningar från en bild och sparar dem i bibliotek finns iAnvända tillägget Fånga i programmet i Photoshop.

Lägg till bilder

 1. Välj det lager eller den lagergrupp som innehåller bildresursen i panelen Lager.
 2. Välj verktyget Flytta..
 3. Dra lagret eller lagergruppen till panelen Bibliotek.

Bildresursen är nu tillgänglig i biblioteket.

Photoshop: Bildresurs som har lagts till i ett bibliotek
Bildresurs som har lagts till i ett bibliotek.

Lägga till lagerformat, teckenformat och färger

 1. Välj det lager som innehåller resursen i panelen Lager.
 2. Klicka på en ikon i panelen Bibliotek.
Photoshop: Ikoner i panelen Bibliotek
Lägg till lagerformat, teckenformat eller färger

A. Lägg till teckenformat | B. Lägg till lagerformat | C. Lägg till färg 

Resurserna är nu tillgängliga i biblioteket.

Obs!

Lagerformat används endast för Photoshop-lager. Du kan lägga till de här formaten i ett bibliotek men du kan inte använda dem i några andra Creative Cloud-datorprogram som stöder Creative Cloud Libraries.

Du kan också dra fördefinierade penslar från panelen Penselförinställningar, lager från panelen Lager, färger från panelen Färgrutor samt lagerformat från panelen Stilar och släppa dem i panelen Bibliotek.

Lägga till resurser från Adobe Stock

Photoshop: Arbetsflöde för att lägga till resurser från Adobe Stock

Adobe Stock är nära integrerat med Creative Cloud Libraries. Du kan lägga till Adobe Stock-bilder med vattenstämplar direkt i alla dina bibliotek via Adobe Stock-webbplatsen. Du kan sedan använda bilden med vattenstämpel i dina Photoshop-dokument som en bibliotekslänkad resurs.

När du väljer att hämta en licens för bilden – vilket du kan göra direkt i panelen Bibliotek i Photoshop – uppdateras alla förekomster av resursen med vattenstämpel till en licensierad bild i en högupplöst version.

Om du vill ha mer information använder du följande resurser:

Lägga till resurser från andra Adobe-program

Du kan lägga till resurser från andra Adobe-program, som Adobe Illustrator, och från program för mobila enheter, som Adobe Brush. Alla resurserna synkroniseras i Creative Cloud och du kan använda resurserna i Photoshop.

Mer information finns i Program som stöder Creative Cloud Libraries.

Bibliotekssökning

Söka i Adobe Stock från panelen Bibliotek

Med sökrutan i panelen Bibliotek kan du snabbt och effektivt söka efter rätt resurs. Du kan ändra sökningen baserat på följande alternativ:

Adobe Stock

Sök efter resurserna i Adobe Stock direkt i panelen Bibliotek.

Aktuellt bibliotek

Sök efter resursen i ditt befintliga bibliotek.

Alla bibliotek

Sök efter resursen i alla bibliotek.

Du kan använda funktionen för att söka visuellt i panelen Bibliotek till att snabbt söka efter Stock-bilder som liknar ett bibliotekselement. Gör så här:

 • Gå till panelen Bibliotek, högerklicka på ett element och välj Sök efter liknande på snabbmenyn.

Sökresultaten visas i panelen Bibliotek.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online