Lär dig samarbeta med andra i mappar och bibliotek från ditt Adobe Creative Cloud-konto.

Du kan samarbeta med andra användare och dela en privat mapp från ditt Creative Cloud-konto med angivna användare. Alla inbjudna användare kan sedan samarbeta i skrivskyddade (låsta) resurser i en delad, privat mapp. Medarbetarna kan visa, redigera, byta namn på eller ta bort innehåll i delade mappar om de har fått nödvändiga åtkomsträttigheter och behörigheter.

Information om hur du delar offentliga länkar till filer och mappar med andra (dela resurser med skrivskyddad åtkomst) finns i Dela filer och mappar.

Mer information om bibliotek i Creative Cloud finns i Creative Cloud Libraries.

 Detaljerad information om hur du skapar och använder Creative Cloud Libraries finns i stilguiden.

Samarbeta i Creative Cloud Libraries

Nu kan du dela bibliotek med medarbetare via Creative Cloud-webbplatsen, Creative Cloud-mobilappar och Creative Cloud-datorprogrammet.

En lista över Creative Cloud-program som stöder bibliotek finns i Creative Cloud Libraries.  

Obs!

 • Medarbetare måste ha ett Adobe ID. Om de inte redan har ett Adobe ID kan de skapa ett när de accepterar inbjudan.

Dela bibliotek direkt från datorprogrammet.

Följ de här stegen om du vill dela ett bibliotek från ett datorprogram som stöder Creative Cloud Libraries:

 1. Gå till Fönster > Bibliotek. Välj ett bibliotek i popup-menyn i panelen Bibliotek.

 2. Öppna listrutan och välj Hämta länk.

  Samarbeta i bibliotek
  Samarbeta om bibliotek från ett Creative Cloud-program.
 3. På webbsidan som öppnas anger du e-postadresser samt eventuella meddelanden till en eller flera medarbetare som du vill ska dela biblioteket.

 4. Välj om du vill ge dina medarbetare redigeringsbehörighet (Kan redigera) eller behörighet att visa (Kan visa). Dessa behörigheter gäller alla de medarbetare vars e-postadress du angett.

 5. Välj Bjud in för att skicka ut inbjudningar om samarbete.

  Dina medarbetare får ett e-postmeddelande med en inbjudan om att gå med i samarbetet. Befintliga Creative Cloud-medlemmar får även ett meddelande via Creative Cloud-datorprogrammet och webbplatsen.

Dela bibliotek från Creative Cloud-webbplatsen

För att dela bibliotek på webbsidan för Creative Cloud loggar du in till sektionen Ditt arbete webbsidan för Creative Cloud.

 1. Välj Bibliotek i sidnavigeringen. De bibliotek du äger finns på fliken Ägs av dig.

 2. Välj det bibliotek du vill dela. Detta visar snabbmenyn med alternativet Dela. Välj Dela.

  collaborate-folder
 3. I dialogrutan Bjud in anger du e-postadresser samt eventuella meddelanden till en eller flera medarbetare som du vill ska dela biblioteket.

 4. Välj om du vill ge dina medarbetare redigeringsbehörighet (Kan redigera) eller behörighet att visa (Kan visa). Dessa behörigheter gäller alla de medarbetare vars e-postadress du angett.

  Kan redigera

  Medarbetarna kan redigera, byta namn på och ta bort innehåll i biblioteket.

  Kan visa

  Medarbetarna kan bara visa innehållet i biblioteket och kommentera det.

 5. Välj Bjud in för att bjuda in de personer du vill ha som medarbetare.

  Dela ditt bibliotek och bjuda in medarbetare
  Dela ditt bibliotek och bjuda in medarbetare
 6. Creative Cloud skickar inbjudningar till samarbete.

  Dina medarbetare får ett e-postmeddelande där de bjuds in att gå med i samarbetet. Där står också om de har behörighet att redigera eller visa. Befintliga Creative Cloud-medlemmar får även ett meddelande via Creative Cloud-datorprogrammet och webbplatsen.

  Inbjudan till samarbete med Creative Cloud Libraries
  Dina medarbetare får det här e-postmeddelandet med en inbjudan om att gå med i samarbetet..

Hantera medarbetare

På dialogrutan Medarbetare visas status för inbjudningarna. För att visa den här listan öppnar du dialogrutan Bjud in genom att gå till Dela > Bjud in. Medarbetare som ännu inte accepterat inbjudan visas på fliken Väntande. När en medarbetare har accepterat inbjudan visas inte längre den här strängen.

Välj listrutan bredvid användarens namn om du vill ta bort en användare. Välj sedan Ta bort.

Välj listrutan bredvid en användares namn om du vill ändra behörigheter. Välj sedan Kan visa/Kan redigera beroende på vad du vill.

Dela bibliotek från Creative Cloud-datorprogrammet

Du kan också använda Creative Cloud-datorprogrammet för att dela bibliotek. Följ de här stegen om du vill bjuda in medarbetare till ditt bibliotek.

 1. Öppna Creative Cloud-datorprogrammet. (Välj -ikonen i aktivitetsfältet i Windows eller i menyfältet i macOS.)

 2. Gå till panelen Ditt arbete på sidopanelen till vänster.

  Bibliotekspanelen i Creative Cloud-datorprogrammet
 3. Välj det bibliotek som du vill dela.

 4. Välj ikonen Dela  uppe till höger för att dela biblioteket. 

  Dela resurser i Creative Cloud-datorprogrammet
 5. Lägg till medarbetarens e-postadress och välj åtkomstnivå som medarbetaren ska ha (Kan visa och Kan redigera) i listrutan.

  Du kan även lägga till ett meddelande med inbjudan.

 6. Välj Bjud in.

  Medarbetaren får ett e-postmeddelande med en länk för att visa, redigera och samarbeta i filer i ditt bibliotek.

Samarbeta i mappar

 1. Markera mappen. Välj ikonen Dela och välj sedan Bjud in.

  Dela Creative Cloud-filer
 2. Ange en e-postadress i dialogrutan Bjud in till. Om du vill bjuda in flera medarbetare lägger du till en lista med e-postadresser som separeras med komma eller semikolon.

 3. Välj om du vill ge medarbetarna behörighet att redigera (Kan redigera) eller visa (Kan visa). Behörigheten gäller alla medarbetare vars e-postadresser du angett.

  Kan redigera

  Medarbetarna kan redigera, byta namn på och ta bort innehåll i mappen.

  Kan visa

  Medarbetarna kan bara visa innehållet i mappen och kommentera det.

 4. Välj Skicka inbjudan.

  Dina medarbetare får en e-postinbjudan där det anges om de kan visa den delade mappen eller redigera den. Befintliga medlemmar i Creative Cloud får också meddelanden via Creative Cloud-datorprogram och Ditt arbete.

  Obs!

  Medarbetare måste ha ett Adobe ID. Om de inte har ett redan kan de skapa ett när de accepterar inbjudan.

Hantera medarbetare

Det är enkelt att hantera medarbetarna i en delad mapp. I popup-dialogrutan Bjud in till gör du så här:

 • Bjud in en annan användare genom att ange en e-postadress, välja Kan redigera eller Kan visa och sedan välja Bjud in.
 • Välj Ta bort bredvid användarens namn och välj sedan Spara om du vill ta bort en användare.

Visa prototyper och designspecifikationer som delats med dig

De prototyper och designspecifikationer som du får för granskning visas i avsnittet Delas med dig i Ditt arbete på Creative Cloud-webbplatsen.

Delas med dig

Obs!

Du ser bara de delade mapparna om inga prototyper eller designspecifikationer delas med dig.

Välj listrutan Visa och välj sedan Prototyper och specifikationer om du bara vill visa prototypfilerna.

Visa prototyper som delats med dig

Kommentera delade resurser

Medarbetare kan visa de delade filerna och resurserna och kommentera dem.

 1. Öppna mediefilen från Ditt arbete.

 2.  Om du vill öppna kommentarspanelen väljer du -ikonenuppe till höger.

 3. Lägg till din kommentar och tryck på Retur. Du kan redigera, ta bort och svara på en kommentar.

  Kommentera delade resurser
  Kommentera delade resurser

  A. Ta bort en kommentar B. Redigera en kommentar C. Svara på en kommentar D. Skriv en kommentar