Lär dig samarbeta med andra i mappar och bibliotek från ditt Adobe Creative Cloud-konto.

Du kan samarbeta med andra användare och dela en privat mapp från ditt Creative Cloud-konto med angivna användare. Alla inbjudna användare kan sedan samarbeta i skrivskyddade (låsta) resurser i en delad, privat mapp. Medarbetarna kan visa, redigera, byta namn på eller ta bort innehåll i delade mappar om de har fått nödvändiga åtkomsträttigheter och behörigheter.

Information om hur du delar offentliga länkar till filer och mappar med andra (dela resurser med skrivskyddad åtkomst) finns i Dela filer och mappar.

Mer information om bibliotek i Creative Cloud finns i Creative Cloud Libraries.

Samarbeta i Creative Cloud Libraries

Nu kan du dela bibliotek med medarbetare via Creative Cloud-webbplatsen eller från Creative Cloud-datorprogrammet eller -appen.

En lista över Creative Cloud-program som stöder bibliotek finns i Creative Cloud Libraries.  

Obs!

 • Medarbetare måste ha ett Adobe ID. Om de inte redan har ett Adobe ID kan de skapa ett när de accepterar inbjudan.
 • För närvarande använder inte Creative Cloud Libraries avsnittet Ditt arbete iCreativeCloud-webbgränssnittet.

Dela bibliotek direkt från datorprogrammet.

Gör följande om du vill dela ett bibliotek från ett datorprogram som stöder Creative Cloud Libraries:

 1. Välj ett bibliotek i popup-menyn i panelen Bibliotek.

 2. Öppna listrutan och välj Samarbeta.

 3. På webbsidan som öppnas anger du e-postadresser samt eventuella meddelanden till en eller flera medarbetare som du vill ska dela biblioteket.

 4. Välj om du vill ge dina medarbetare redigeringsbehörighet (Kan redigera) eller behörighet att visa (Kan visa). Dessa behörigheter gäller alla de medarbetare vars e-postadress du angett.

 5. Klicka på Bjud in för att skicka ut inbjudningar till samarbete.

  Samarbeta i bibliotek
  Samarbeta om bibliotek från ett Creative Cloud-program.

  Dina medarbetare får ett e-postmeddelande med en inbjudan om att gå med i samarbetet. Befintliga Creative Cloud-medlemmar får även ett meddelande via Creative Cloud-datorprogrammet och webbplatsen.

Dela bibliotek från Creative Cloud-webbplatsen

 1. I sidnavigeringen klickar du på Libraries och sedan Gå till bibliotek.

 2. Välj Samarbeta på biblioteksmappens meny.

  Dela bibliotek
  Välj Samarbeta på biblioteksmappens meny.
 3. Ange e-postadressen till en eller flera medarbetare i dialogrutan Bjud in medarbetare.

 4. Välj om du vill ge dina medarbetare redigeringsbehörighet (Kan redigera) eller behörighet att visa (Kan visa). Dessa behörigheter gäller alla de medarbetare vars e-postadress du angett.

  Kan redigera

  Medarbetarna kan redigera, byta namn på och ta bort innehåll i biblioteket.

  Kan visa

  Medarbetarna kan bara visa innehållet i biblioteket och kommentera det.

  Dela ditt bibliotek och bjuda in medarbetare
  Dela ditt bibliotek och bjuda in medarbetare

  Obs!

  Bra att tänka på vad gäller behörigheter:

  • Kan redigera: Medarbetare som har behörigheten Kan redigera kan ändra behörigheter för andra medarbetare. Medarbetare som bara har behörighet att visa kan se vilka ägaren och medarbetarna är, men de kan inte göra ändringar i sina samarbetsbehörigheter.
  • Kan visa: Medarbetare som bara har behörighet att visa kan kopiera innehållet i en delad mapp till en ny mapp och göra ändringar i kopian.
  • Användare med behörigheterna Redigera och Visa kan lämna samarbetet närsomhelst.

 5. Klicka på Bjud in. Creative Cloud skickar inbjudningar till samarbete.

  Dina medarbetare får ett e-postmeddelande där de bjuds in att gå med i samarbetet. Där står också om de har behörighet att redigera eller visa. Befintliga Creative Cloud-medlemmar får även ett meddelande via Creative Cloud-datorprogrammet och webbplatsen.

  Inbjudan till samarbete med Creative Cloud Libraries
  Dina medarbetare får det här e-postmeddelandet med en inbjudan om att gå med i samarbetet..

Hantera medarbetare

På dialogrutan Medarbetare visas status för inbjudningarna. För medarbetare som ännu inte har accepterat sin inbjudan visas ”Inbjuden” bredvid deras namn/e-postadresser. När en medarbetare har accepterat inbjudan visas inte längre den här strängen.

Om du vill ta bort en användare klickar du på X-ikonen bredvid användaren och sedan på Ta bort åtkomst (om medarbetaren har godkänt inbjudan) eller Ta bort inbjudan (om medarbetaren inte har godkänt inbjudan ännu).

Samarbeta i mappar

Lägga till medarbetare

 1. Du kan dela en mapp via antingen webbplatsen eller Creative Cloud Files-mappen på datorn. Gör något av följande:

  • Webbplats 
   Markera mappen. Klicka på Dela-ikonenochvälj sedan Bjud in till mapp.
  • På Windows (dator)
   På mappens snabbmeny väljer du Creative Cloud > Samarbeta.
  På mappens snabbmeny väljer du Creative Cloud, Samarbeta
  • På Mac
   På mappens snabbmeny väljer du Samarbeta.
  På mappens snabbmeny väljer du Samarbeta
 2. Ange en e-postadress i dialogrutan Bjud in till. Om du vill bjuda in flera medarbetare lägger du till en lista med e-postadresser som separeras med komma eller semikolon.

 3. Välj om du vill ge medarbetarna behörighet att redigera (Kan redigera) eller visa (Kan visa). Behörigheten gäller alla medarbetare vars e-postadresser du angett.

  Kan redigera

  Medarbetarna kan redigera, byta namn på och ta bort innehåll i mappen.

  Kan visa

  Medarbetarna kan bara visa innehållet i mappen och kommentera det.

  Bevilja behörigheter till dina medarbetare
  Välj vilka behörigheter du vill ge medarbetarna

  Obs!

  Bra att tänka på vad gäller behörigheter:

  • Kan redigera: Medarbetare som har behörigheten Kan redigera kan ändra behörigheter för andra medarbetare. Medarbetare som bara har behörighet att visa kan se vilka ägaren och medarbetarna är, men de kan inte göra ändringar i sina samarbetsbehörigheter.
  • Kan visa: Medarbetare som bara har behörighet att visa kan kopiera innehållet i en delad mapp till en ny mapp och göra ändringar i kopian.
  • Användare med behörigheterna Redigera och Visa kan lämna samarbetet närsomhelst.

 4. Klicka på Skicka inbjudan.

  Dina medarbetare får en e-postinbjudan där det anges om de kan visa den delade mappen eller redigera den. Befintliga Creative Cloud-medlemmar får även ett meddelande via Creative Cloud-datorprogrammet och Ditt arbete.

  Obs!

  Medarbetare måste ha ett Adobe ID. Om de inte har ett redan kan de skapa ett när de accepterar inbjudan.

Hantera medarbetare

Det är enkelt att hantera medarbetarna i en delad mapp. I popup-dialogrutan Bjud in till gör du så här:

 • Om du vill bjuda in en annan användare anger du en e-postadress, väljer Kan redigera eller Kan visa och klickar sedan på Bjud in.
 • Om du vill ta bort en användare klickar du på X-ikonen bredvid användaren och sedan på Spara.

Kommentera delade resurser

Medarbetare kan visa delade filerna och resurserna och kommentera dem.

 1. Öppna resursen från Ditt arbete.

 2.  Klicka på  för att öppna kommentarspanelen-ikoneni sidans övre högra hörn.

 3. Lägg till din kommentar och tryck på Retur. Du kan redigera, ta bort och svara på en kommentar.

  Kommentera delade resurser
  Kommentera delade resurser

  A. Ta bort en kommentar B. Redigera en kommentar C. Svara på en kommentar D. Skriv en kommentar 

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy