Användarhandbok Avbryt

Creative Cloud Libraries

 1. Användarhandbok för Creative Cloud
 2. Introduktion till Creative Cloud
  1. Vanliga frågor | Creative Cloud
  2. Systemkrav för Creative Cloud
  3. Filsynkning i Creative Cloud | Kända fel
 3. Hämta, installera, konfigurera och uppdatera
  1. Hämta Creative Cloud-program
  2. Öppna Creative Cloud-program
  3. Arbetsytan Start
  4. Uppdatera Creative Cloud-program
  5. Ändra språkinställning för dina Creative Cloud-program
  6. Avinstallera Creative Cloud-datorprogrammet
  7. Avinstallera eller ta bort Creative Cloud-program
 4. Hantera ditt konto
  1. Konvertera en testversion av Creative Cloud till ett betalt medlemskap
  2. Återställ ditt Adobe-lösenord
  3. Ändra din Adobe-plan
  4. Uppdatera kreditkort och faktureringsadress
  5. Visa, hämta eller e-posta din Adobe-faktura
  6. Åtgärda en misslyckad eller utebliven betalning
  7. Avbryta en Adobe-testversion eller prenumeration
 5. Tjänster i Creative Cloud
  1. Använda Adobe Stock i Creative Cloud-program
  2. Använda Adobe Fonts i Creative Cloud-program
  3. Creative Cloud Market är inte längre tillgängligt
 6. Tjänster för samarbete och lagring
  1. Vad är molndokument?
  2. Molndokument | Vanliga frågor
  3. Skapa eller konvertera filer till molndokument
  4. Konfigurera molndokument för användning offline
  5. Återgå till en tidigare version av ett molndokument
  6. Dela dina alster för att få kommentarer
  7. Varför kan jag inte se mina molndokument offline?
  8. Creative Cloud Libraries
  9. Samarbeta om bibliotek och mappar i Creative Cloud
  10. Frågor och svar om samarbete
  11. Synka dina filer med molnlagring
  12. Ta reda på hur mycket molnlagring du har
  13. Ange synkningsalternativ
  14. Avveckling av synkade Creative Cloud-filer
  15. Hämta synkat filinnehåll
 7. Creative Cloud-mobilappar
  1. Vanliga frågor | Mobilappar
  2. Adobe Creative Cloud för mobila enheter
 8. Enterprise och team
  1. Lär dig mer och support för företag
  2. Lär dig mer och support för team
  3. Snabbstartguide för teammedlemmar

Läs om hur Creative Cloud Libraries hjälper dig att samla projektspecifika designelement så att du och ditt team kan komma åt dem från era Creative Cloud-program.

Vad är Creative Cloud Libraries?

Med Creative Cloud Libraries kan du samla designelement för specifika projekt, kunder eller team och använda dem i dina Creative Cloud-program. Biblioteken ser till att du och ditt team använder samma element i ett projekt under hela dess livscykel, från att de första bilderna skapas i Photoshop och Illustrator till att dummies av webbplatsinteraktioner skapas i XD eller till att trycksaker skapas i InDesign.

Lägg till designelement som ni använder ofta direkt från Libraries i era projekt.

Samla resurser

Samla designresurser som har skapats i olika program för ett projekt eller en kund – från färgpaletter, teckenformat, logotyper och kortkommandon till godkända bilder. Ett bibliotek kan innehålla upp till 10 000 resurser.

Ordna och dela

Ordna designresurser i grupper eller spara dem i separata bibliotek utifrån varumärke, projekt, resurstyp eller kund. Dela biblioteken med teammedlemmarna så att alla kommer åt de godkända designelementen och resurserna.

Införliva i designen

Skapa enhetliga designer, webbplatser, broschyrer, presentationer, grafik med mera med det senaste materialet från era bibliotek.

Skapa och använda bibliotek

Skapa och använda bibliotek i Creative Cloud-program

Du kan bara visa och använda resurser som är relevanta för appen som du arbetar i. Du kan till exempel lägga till lagerstilar från Photoshop i ett bibliotek, men dessa stilar är endast relevanta för Photoshop.

Klicka på länkarna nedan om du vill ha mer information om hur du skapar och använder bibliotek i dina Creative Cloud-program: 

Obs!

Detaljerad information om hur du skapar och använder Creative Cloud Libraries finns i stilguiden.

Använda bibliotek i mobilappar

Du kan komma åt Creative Cloud Libraries i alla mobilappar, t.ex. Adobe Capture, Creative Cloud-mobilappen och Adobe Fresco. De flesta mobilappar kan använda tillämpliga biblioteksresurser, men inte spara resurser i ett bibliotek. Du kan däremot inte använda biblioteksmediefiler i Adobe Capture, men du kan spara former, färgteman, penslar och mönster direkt i ett bibliotek.

Använd bibliotek i Creative Cloud-datorprogrammet

Det är praktiskt att hantera och ordna resurser i Creative Cloud-datorprogrammet eftersom arbetsytan är större än programmens bibliotekspanel. Du får åtkomst till Dina bibliotek på fliken Filer i Creative Cloud-datorprogrammet.

Obs!

Du kan även få åtkomst till och hantera dina Creative Cloud Libraries på Creative Cloud-webbplatsen.

Lägg till Adobe Stock-bilder i bibliotek

Kom åt Adobe Stock-bilder från bibliotek i ett Creative Cloud-program

Sök efter en Adobe Stock-bild direkt från biblioteket i Creative Cloud-programmet. När du har hittat en bild du gillar kan du göra något av följande:

 Dra bilden med vattenstämpel från bibliotekspanelen till ditt projekt och använd den som platshållare. 

 Licensiera den direkt på bibliotekspanelen med kundvagnsikonen.

 Lägg till bilden med vattenstämpel i biblioteket med hjälp av plustecknet och licensiera den när du är säker på att det är rätt bild.

Sök efter Stock-bilder på bibliotekspanelen.
Sök efter Stock-bilder på bibliotekspanelen. Dra sedan platshållaren direkt till projektet, licensiera den eller lägg till den i biblioteket.

Spara en Adobe Stock-bild i dina bibliotek

Du kan besöka Adobe Stocks webbplats och spara en förhandsgranskning med vattenstämpel av en Adobe Stock-bild i ett valfritt bibliotek. Mer information finns i Använda Adobe Stock.

Spara en Adobe Stock-bild i dina bibliotek
Spara Adobe Stock-bilder med vattenstämplar i dina bibliotek

Skapa biblioteksresurser med tillägget Capture i appen

Med tillägget Capture i Photoshop kan du snabbt förvandla bilder till olika designelement som färgteman, mönster, vektorformer och övertoningar. Dessa sparas automatiskt i biblioteken och kan användas direkt i det aktuella projektet eller i andra Adobe-program. Läs mer.

Använd bibliotek i Adobe Express-appen

Använd resurser från dina Creative Cloud Libraries och de bibliotek som delas med dig i Adobe Express-appen. Läs mer.

Använda bibliotek i andra program

MS Word och PowerPoint

Med Creative Cloud-tillägget för Microsoft Word och PowerPoint får du tillgång till dina bibliotek i Word och PowerPoint. Lägg in dina designresurser i presentationer, rapporter, broschyrer och andra dokument. Mer information finns i Adobe Creative Cloud-tillägget för Word och PowerPoint.

Zapier

Skapa automatiska arbetsflöden som kallas zaps genom att koppla samman dina Creative Cloud Libraries med Google Sheets, Slack eller någon av de andra fler än 1 500 apparna i Zapier. Mer information finns i Creative Cloud Libraries för Zapier

Gmail

Med Adobe Creative Cloud för Gmail kan du dela länkar till innehåll som lagras i Creative Cloud Files, Libraries och Mobile Creations direkt i dina Gmail-meddelanden. 

Dela bibliotek med ditt team

Du kan dela bibliotek med ditt team via Creative Cloud-webbplatsen, Creative Cloud-datorprogrammet eller något av dina Creative Cloud-datorprogram. Teammedlemmarna behöver antingen ett kostnadsfritt eller ett betalt Creative Cloud-medlemskap för att använda Creative Cloud Libraries. När du delar kan du även ge dem behörighet att visa eller redigera. Mer information om delning finns i Samarbeta i bibliotek.

Använd Creative Cloud Libraries för att skapa och dela designsystem i Adobe XD

Med Creative Cloud Libraries kan ditt team hantera och distribuera design- och varumärkesresurser centralt i stor skala i Adobe XD. Om du vill veta mer läser du Arbeta med Creative Cloud Libraries i XD.

Bläddra bland och följ offentliga bibliotek

Lär dig bläddra bland och spara allmänt tillgängliga bibliotek i Creative Cloud-datorprogrammet och sedan använda dem för ditt varumärke och dina kreativa projekt. 

Exportera eller importera Creative Cloud Libraries

Vanliga frågor

Bibliotek stöder färgdata för enskilda färgrutor och färgteman. Bibliotek har endast stöd för processfärger. Dekorfärger stöds inte. De läggs till som processfärger i bibliotek.

Dina resurser lagras lokalt på din enhet och synkroniseras med Creative Cloud.

Det maximala antalet medarbetare är 1 000 oavsett om de har visnings- eller redigeringsbehörighet. Om biblioteket är offentligt kan det ha ett obegränsat antal följare.

Den maximala filstorleken för ett enskilt bibliotekselement är 1 GB.

Du kan lära dig mer om Creative Cloud Libraries med hjälp av de här resurserna:

Självstudiekurser

Videosjälvstudiekurser om hur Creative Cloud Libraries används i mobilappar:

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online