Hitta svar på vanliga frågor om samarbete med ditt Creative Cloud-konto.

Samarbete är en ny funktion i avsnittet Ditt arbete i Creative Cloud som du kan använda för att dela resurser i ditt Creative Cloud-konto med andra Creative Cloud-användare, så att de kan samarbeta med de delade resurserna.

Mer information om hur du använder Samarbete finns i Samarbeta med andra.

Vanliga frågor och svar

Skicka länk används för att dela en enskild resurs, mappar, mobila arbeten, bibliotek eller bibliotekselement med andra. Samarbeten används för att dela en hel mapp med resurser eller ett bibliotek och göra det tillgängligt för de medarbetare du utser.

När du skickar en länk till en resurs till andra kan de utföra begränsade åtgärder: visa den och hämta den eller lägga till kommentarer i den. Med funktionen för samarbeten kan dina medarbetare göra allt som kan göras med en delad resurs. De kan även göra ändringar av en resurs inom ramen för samarbetet. Medarbetare kan byta namn på, flytta, lägga till och ta bort resurser iett samarbetemed mera.

Logga in på ditt Creative Cloud-konto och gå till den mapp eller det bibliotek du vill samarbeta i. Väljmenynnere till höger först och välj sedan Samarbeta.

Ange e-postadressen till den person som du vill ta med i samarbetet och klicka på knappen Bjud in. Om du vill bjuda in flera medarbetare lägger du till en lista med e-postadresser som separeras med komma eller semikolon. Lägg till fler medarbetare och/eller klicka på knappen Stäng (X) för att stänga dialogrutan.

Följ stegen ovan om du vill lägga till fler medarbetare. Om du vill ta bort medarbetare klickar du på X bredvid en medarbetares namn.

När du lägger till nya medarbetare får de en inbjudan för att få tillgång till den delade resursen. (Vissa delningsprocesser kräver att medarbetare uttryckligen accepterar inbjudan innan samarbetet kan börja.) När medarbetare har tagits bort från en delad resurs har de tidigare medarbetarna inte längre åtkomst till den.

När du lägger till resurser i ett samarbete får alla utsedda medarbetare åtkomst till alla resurser i samarbetet.

När resurserna tagits bort från ett samarbete flyttas de till din mapp Borttaget och är inte längre tillgängliga för medarbetare.

När du lägger till resurser i ett samarbete får alla utsedda medarbetare åtkomst till alla resurser i samarbetet.

När resurserna tagits bort från ett samarbete flyttas de till ägarens mapp Borttaget och är inte längre tillgängliga för andra medarbetare. Bara ägaren till resurserna kan återställa dem. 

Resurser tas bort lokalt och flyttas till mappen Borttaget.

En delad resurs förbrukar utrymme från resursägarens lagringskvot. Delade resurser räknas inte av från lagringskvoten för medarbetare.

Om en medarbetare byter namn på samarbetets toppnivåmapp ändras namnet bara lokalt och det påverkar inte namnet på mappen för andra medarbetare. Men om en undermapp i ett samarbete byter namn visas ändringen för alla medarbetare. 

Om ägaren byter namn på samarbetets toppnivåmapp påverkas inte namnet på mappen för någon av medarbetarna. Men om nya medarbetare läggs till senare kommer de att se mappen med dess nya namn.

Ja. Det finns tre behörighetsnivåer för samarbeten: Ägare, Medarbetare på redigeringsnivå och Medarbetare på visningsnivå. Bara ägaren kan ta bort mappen eller biblioteket för samarbete. Medarbetare på redigeringsnivå kan redigera, byta namn på, flytta och ta bort innehåll i mappen eller biblioteket. Medarbetare på visningsnivå kan visa och använda innehållet i mappen/biblioteket och kommentera.

Medarbetare på redigeringsnivå kan skicka inbjudningar till personer som inte var inbjudna till samarbetet ursprungligen. Medarbetare på visningsnivå har inte möjlighet att göra det.

Bara medarbetare på redigeringsnivå kan ta bort andra medarbetare från samarbetet (med undantag för ägaren). Medarbetare på visningsnivå har inte möjlighet att göra det.

I stort sett alla. Alla filer som kan överföras till ditt Creative Cloud-konto kan tas med i ett samarbete.

Ja, alla medarbetare måste ha antingen ett kostnadsfritt eller ett betalt Creative Cloud-medlemskap.

Om en inbjudan skickas till en e-postadress som redan är kopplad till ett Adobe ID kan endast detta Adobe ID godkänna inbjudan.

Men om en inbjudan skickas till en e-postadress som ännu inte är kopplad till ett Adobe ID används i stället det konto som användaren loggar in med när inbjudan godkänns. Det kan vara ett nytt konto eller ett befintligt Adobe ID.

Välj den mapp i Ditt arbete som innehåller dina samarbetsresurser, välj sedan ikonen Dela () och välj Bjud in till mapp. En lista över medarbetarna visas. Du kan lägga till eller ta bortmedarbetare när du vill.

Du behöver bara ta bort alla medarbetare och stänga dialogrutan Medarbetare för att avsluta ett samarbete. Endast en ägare kan avsluta ett samarbete och behålla åtkomst till resurserna. Medarbetare förlorar åtkomst till resurserna när de tas bort (eller när de tar bort sig själva).

När du lägger till medarbetare till ett bibliotek eller en mapp kan du välja om du vill ge dem behörigheter på redigeringsnivå eller visningsnivå.

Medarbetare på redigeringsnivå kan redigera, byta namn på, flytta och ta bort innehåll i mappen eller biblioteket.

Medarbetare på visningsnivå kan bara visa innehållet i biblioteket/mappen och kommentera det.

Ja. Ett Creative Cloud-konto/Adobe ID krävs (kostnadsfritt konto går bra). De måste logga in på sina Creative Cloud-konton och acceptera inbjudan till varje samarbete som de bjuds in till.

Ja.

Nej. Samarbete är en ny funktion i Creative Cloud som är tillgänglig för alla användare utan extra kostnad.

Det finns inga begränsningar för hur många resurser du kan dela med andra. En resurs kan ha upp till 1 000 medarbetare. En användare kan ha upp till 100 inkommande samarbeten.

Med ett kostnadsfritt Adobe ID kan du bjuda in upp till femton medarbetare per begäran, men du kan högst ha tio öppna, väntande förfrågningar i taget.