Samarbete är en ny funktion i Creative Cloud Assets som du kan använda för att dela resurser i ditt Creative Cloud-konto med andra Creative Cloud-användare, så att de kan samarbeta med de delade resurserna.

Mer information om hur du använder Samarbete finns i Samarbeta med andra.

Vanliga frågor och svar

Vad är skillnaden mellan ett samarbete och att skicka en länk?

Alternativet Skicka länk används för att dela en enskild resurs, mappar, mobila arbeten, bibliotek eller bibliotekselement med andra. Samarbeten används för att dela en hel mapp med resurser eller ett bibliotek och göra det tillgängligt för de medarbetare du utser.

När du skickar en länk till en fil till andra kan de utföra begränsade åtgärder: visa den och ladda ned den eller lägga till kommentarer i den. Med funktionen för samarbeten kan dina medarbetare göra allt som kan göras med en delad resurs. De kan även göra ändringar av en resurs inom ramen för samarbetet. Medarbetare kan bland annat byta namn på, flytta, lägga till och ta bort resurser i ett samarbete.

Hur skapar jag ett samarbete?

Logga in på ditt Creative Cloud-konto och gå till den mapp eller det bibliotek du vill samarbeta om. Klicka påmenynlängst ner till höger och klicka på Samarbeta.

Ange e-postadressen för personen som du vill ta med i samarbetet och klicka på knappen Bjud in. Om du vill bjuda in flera medarbetare lägger du till en lista med e-postadresser som separeras med komma eller semikolon. Lägg till fler medarbetare och/eller klicka på knappen Stäng (X) för att stänga dialogrutan.

Hur lägger jag till eller tar bort någon från ett samarbete?

Följ stegen ovan om du vill lägga till fler medarbetare. Om du vill ta bort medarbetare klickar du på X bredvid en medarbetares namn.

Vad händer om jag lägger till eller tar bort någon i ett samarbete?

När du lägger till nya medarbetare får de en inbjudan om att gå med i samarbetet. När de har godkänt inbjudan får de åtkomst till alla resurser i samarbetet. När de tagits bort från ett samarbete har tidigare medarbetare inte längre tillgång till resurserna i samarbetet.

Deltagande i ett samarbete förbrukar din personliga lagringskvot.

Vad händer om jag lägger till eller tar bort en resurs i ett samarbete som jag äger?

När du lägger till resurser i ett samarbete får alla utsedda medarbetare åtkomst till alla resurser i samarbetet.

När resurserna tagits bort från ett samarbete flyttas de till din mapp Borttaget och är inte längre tillgängliga för medarbetare.

Vad händer om en medarbetare lägger till en resurs i ett samarbete?

När du lägger till resurser i ett samarbete får alla utsedda medarbetare åtkomst till alla resurser i samarbetet.

Vad händer om en medarbetare tar bort en resurs från ett samarbete?

När resurserna tagits bort från ett samarbete flyttas de till ägarens mapp Borttaget och är inte längre tillgängliga för andra medarbetare. Bara ägaren till resurserna kan återställa dem. 

Resurser tas bort lokalt och flyttas till mappen Borttaget.

Hur påverkar samarbete min lagringskvot?

Innehållet i ett samarbete förbrukar utrymme i varje medarbetares lagringskvot.

Vad händer om en mapp eller undermapp byter namn?

Om en medarbetare byter namn på samarbetets rotmapp ändras namnet bara lokalt och det påverkar inte namnet på mappen för andra medarbetare. Men om en undermapp i ett samarbete byter namn visas ändringen för alla medarbetare. 

Om ägaren byter namn på samarbetets rotmapp påverkas inte namnet på mappen för någon av medarbetarna. Men om nya medarbetare läggs till senare kommer de att se mappen med dess nya namn.

Finns det olika rättigheter eller behörigheter?

Ja. Det finns tre behörighetsnivåer för samarbeten: Ägare, Medarbetare på redigeringsnivå och Medarbetare på visningsnivå. Bara ägaren kan ta bort mappen eller biblioteket för samarbete. Medarbetare på redigeringsnivå kan redigera, byta namn på, flytta och ta bort innehåll i mappen eller biblioteket. Medarbetare på visningsnivå kan visa och använda innehållet i mappen/biblioteket och kommentera.

Kan medarbetare bjuda in andra medarbetare?

Medarbetare på redigeringsnivå kan skicka inbjudningar till personer som inte var inbjudna till samarbetet ursprungligen. Medarbetare på visningsnivå har inte möjlighet att göra det.

Kan medarbetare ta bort andra medarbetare?

Bara medarbetare på redigeringsnivå kan ta bort andra medarbetare från samarbetet (med undantag för ägaren). Medarbetare på visningsnivå har inte möjlighet att göra det.

Vilken filer kan jag inkludera i ett samarbete?

I stort sett alla. Alla filer som kan överföras till ditt Creative Cloud-konto kan tas med i ett samarbete.

Måste de jag samarbetar med vara Creative Cloud-medlemmar?

Ja, alla medarbetare måste ha antingen ett kostnadsfritt eller ett betalt Creative Cloud-medlemskap.

Om en inbjudan skickas till en e-postadress som redan är kopplad till ett Adobe ID kan endast detta Adobe ID godkänna inbjudan.

Men om en inbjudan skickas till en e-postadress som ännu inte är kopplad till ett Adobe ID används i stället det konto som användaren loggar in med när inbjudan godkänns. Det kan vara ett nytt konto eller ett befintligt Adobe ID.

Hur kan jag se vilka som ingår i ett samarbete?

Välj den mapp på webbplatsen Creative Cloud-resurser som innehåller dina samarbetsresurser och klicka sedan på ikonen Dela () och välj Bjud in till mapp. En lista över medarbetarna visas. Du kan lägga till eller ta bort medarbetare när som helst.

Hur avslutar jag ett samarbete?

Du behöver bara ta bort alla medarbetare och stänga dialogrutan Medarbetare för att avsluta ett samarbete. Endast en ägare kan avsluta ett samarbete och behålla åtkomst till resurserna. Medarbetare förlorar åtkomst till resurserna när de tas bort (eller, när de tar bort sig själva).

Vad kan en medarbetare göra?

När du lägger till medarbetare till ett bibliotek eller en mapp kan du välja om du vill ge dem behörigheter på redigeringsnivå eller visningsnivå.

Medarbetare på redigeringsnivå kan redigera, byta namn på, flytta och ta bort innehåll i mappen eller biblioteket.

Medarbetare på visningsnivå kan bara visa innehållet i biblioteket/mappen och kommentera det.

Måste medarbetare göra något för att kunna delta?

Ja. Ett Creative Cloud-konto/Adobe ID krävs (kostnadsfritt konto går bra). De måste logga in på sina Creative Cloud-konton och acceptera inbjudan till varje samarbete som de bjuds in till.

Kan undermappar tas med i ett samarbete?

Ja.

Kostar det något att använda Creative Cloud-samarbete?

Nej. Samarbete är en ny funktion i Creative Cloud som är tillgänglig för alla användare utan extra kostnad.

Finns det någon begränsning?

Du kan ha upp till 32 aktiva samarbeten. Varje samarbete kan ha upp till 100 medarbetare.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy