Ersätt oönskat innehåll med verktyget Lappa

Så här ersätter du ett markerat område med pixlar från en annan del av bilden

Photoshopverktyget Lappa

  1. Välj verktyget Lappa (J)  i verktygsfältet. Om du inte hittar verktyget Patch klickar du på och håller ned verktyget Smart Lagningspensel  för att visa andra likartade verktyg och väljer sedan verktyget Lappa.

  2. I verktygsalternativfältet markerar du Normal som alternativ för Lappa och väljer antingen Källa eller Mål.

  3. När du har valt verktyget Lappa ritar du en markeringsram över det område i bilden som du vill ersätta. 

  4. Om du vill korrigera källan drar du markeringen till ett område som innehåller matchande detaljer för att täcka den del av bilden som du vill ta bort. Om du vill korrigera målet drar du markeringen till den del av bilden där du vill kopiera de markerade pixlarna.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto