GPU-accelererad rendering och maskinvarukodning/maskinvaruavkodning

Artikeln ger insikt i Mercury Playback Engine (GPU-accelererad) och maskinvaruavkodning/maskinvarukodning (Intel Media SDK) i Adobe Premiere Elements.

Mercury Playback Engine-renderare (GPU-accelererad)

Adobe Premiere Elements kan dra fördel av tillgängliga GPU:er på systemet för att fördela bearbetningsbelastningen mellan CPU:n och GPU:n för att få bättre prestanda. Det mesta av bearbetningen görs av CPU:n, och GPU:n hjälper till med att behandla vissa uppgifter och funktioner. Klicka här om du vill se en lista över effekter och övergångar som stöds av GPU, rekommenderade grafikkort och annan information om GPU-accelererad rendering.

Maskinvaruaccelererad kodning/avkodning (Intel Media SDK)

Intel® Media SDK är en teknik från Intel® som använder de dedikerade mediebearbetningsmöjligheterna i Intel® Graphics Technology för att avkoda/koda snabbt, vilket gör att processorn kan utföra andra uppgifter och förbättra prestandan. För närvarande stöder detta bara kodekar med kodning H.264, MPEG2 och MPEG4. Funktionen är endast tillgänglig om en Intel®-CPU med stöd för Intel Media SDK används.

Alternativet är som standard aktiverat i PRE. Om du vill ändra inställningarna väljer du Exportera och dela > Enheter > Anpassad > Avancerade inställningar. Under Kodningsinställningar ändrar du värdet för  Prestanda  till Programvarukodning. Om du ställer in det på Programvarukodning inaktiveras maskinvarukodning och Adobe Premiere Elements kommer inte att använda Intel Media SDK för att koda media (detta kan öka renderingstiden).

Justera kodningsinställningar

Obs!

När du använder maskinvarukodning kan du se en högre GPU-användning på den integrerade Intel®-GPU:n och inte på den dedikerade GPU:n.

Varför är alternativet maskinvarukodning inte tillgängligt?

Om systemets BIOS stöder aktivering/inaktivering av Intel®-GPU:n, se till att den alltid är aktiverad för att maskinvarukodning ska fungera.

Om du har en stödd Intel®-CPU med Intel®-GPU aktiverad men inte kan använda maskinvarukodning, se till att Intel®-GPU:n är listad på fliken Prestanda i Aktivitetshanteraren (endast Windows®). Om Intel®-GPU:n inte står med på listan, kontrollera om den är aktiverad i Enhetshanteraren och uppdatera Intel®-grafikdrivrutinerna till den senaste versionen.

GPU i Aktivitetshanteraren och Enhetshanteraren
Intel®-GPU listad i Aktivitetshanteraren och Enhetshanteraren

Precis som maskinvaruaccelererad kodning  har Adobe Premiere Elements även stöd för maskinvaruaccelererad avkodning för att ge bättre uppspelningsprestanda medan du arbetar med H.264/AVC- och HEVC-media i tidslinjen.

Obs!

Adobe Premiere Elements kan hoppa över några bildrutor under uppspelning av sekvensen om krävande effekter läggs till i klippen och systemet inte kan behandla bildrutorna i realtid

Steg för att aktivera maskinvaruaccelererad avkodning:

  • Gå till Inställningar > Allmänt.
  • I macOS markerar du kryssrutan Använd maskinvaruacceleration för HEVC- och H.264-uppspelning. I Windows är HEVC-avkodning aktiverat som standard.
  • Starta om  Adobe Premiere Elements.

Obs!

Om alternativet inte är aktivt i panelen Inställningar innebär det antingen att CPU:n inte stöder Intel Media SDK eller att den integrerade GPU:n inte är aktiverad eller att Intel®-grafikdrivrutinerna kan behöva uppdateras.

Skillnaden mellan maskinvaruaccelererad avkodning, Mercury Playback Engine (GPU-acceleration) och maskinvaruaccelererad kodning

  • Mercury Playback Engine (GPU-accelererad) är en renderare som används för att bearbeta GPU-accelererade effekter och förbättrar uppspelningen.
  • Maskinvaruaccelererad kodning används för att påskynda kodningsprestanda vid export av tidslinjen i H.264/MPEG2- och MPEG4-kodekar.
  • Maskinvaruaccelererad avkodning är en process som används för att påskynda avkodning av H.264/AVC- och HEVC-media medan tidslinjen spelas upp. 

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online