Animerade övertäckningar – guidad redigering

Vad är animerade övertäckningar?

Animerade övertäckningar

Med animerade övertäckningar kan du ge videofilmer ett lyft med flygande fjärilar, hjärtan och andra vackra och roliga animeringar. Skapa ett helt nytt utseende i några få snabba steg.

Hur kommer mina videoklipp att se ut med den här guidade redigeringen?

Här är några exempel på videoklipp där den guidade redigeringen Animerade övertäckningar har använts.

Animerade övertäckningar
Video med animerad övertäckning med bubblor

Animerade övertäckningar
Video med animerad övertäckning med fjärilar

Hur använder jag guidad redigering för animerade övertäckningar?

Börja med att lägga till ett videoklipp

Medieimport
Importera och lägg till videoklippet

Välj Guidade > Videojusteringar Animerade övertäckningar. Klicka på Lägg till media för att lägga till en ny mediefil. Om du redan har importerat mediefilen väljer du Projektresurser för att välja den. Se till att du bara lägger till en mediefil. Dra och släpp klippet på spåret Video 1 på tidslinjen vid spelhuvudets position.

Lägg till övertäckningen

Animerade övertäckningar
Importera och lägg till videoklippet

Klicka på grafikikonen på den högra panelen om du vill välja en övertäckning i kategorin Animerade övertäckningar. Tänk på att du bara kan välja en övertäckning. Dra och släpp övertäckningen på spåret Video 2 på tidslinjen.

Ändra blandningsläge

Använda effekter
Importera och lägg till videoklippet

Klicka på ikonen Använda effekter på den högra panelen. Klicka nu på listrutan Blandningsläge och välj ett läge som passar dig. Prova gärna olika blandningslägen för olika effekter.

Trimma längden

Trimma
Importera och lägg till videoklippet

Justera nu längden på mediefilen eller övertäckningen. Klicka på mediets högerkant i spåret Video 2 och dra i kanten så att det matchar längden på mediet i spåret Video 1. 

Klicka på Spela upp för att se slutresultatet. Om du vill exportera det slutliga resultatet väljer du Arkiv > Exportera och dela. Information om olika export- och delningsalternativ finns i Exportera och dela videoklipp.

Uppnå mer med animerade övertäckningar

Skapa en video med flera animerade övertäckningar

Animerade övertäckningar
Video med flera animerade övertäckningar

Du kan använda flera animerade övertäckningar i din video. För att spela alla animerade övertäckningar samtidigt drar du dem till tidslinjen på olika videospår För att spela upp de animerade övertäckningarna i tur och ordning drar du dem till videospår 2 och justerar deras varaktighet.

Skapa en mask och använd animerad övertäckning

Animerade övertäckningar
Video med en mask och animerad övertäckning.

Du kan använda en mask till huvudtemat i din video innan du använder den animerade övertäckningen för att ge dina videor en realistisk effekt.

För mer information om att välja ett specifikt objekt i din video, se Markera objekt.

Använd animerad övertäckning på en bild med panorera och zooma-effekt

Animerade övertäckningar
Video med animerad övertäckning på en bild med panorera och zooma-effekt

Du kan använda panorera och zooma-effekt på en bild och sedan tillämpa animerad övertäckning. 

För mer information, se Panorera och zooma för att skapa videoliknande effekter.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online