Användarhandbok Avbryt

Markera objekt

 1. Användarhandbok för Adobe Premiere Elements
 2. Introduktion till Adobe Premiere Elements
  1. Nyheter i Premiere Elements
  2. Systemkrav | Adobe Premiere Elements
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Guidat läge
  5. Använda panorering och zoomning för att skapa videoliknande effekter
  6. GPU-accelererad återgivning
 3. Arbetsyta och arbetsflöde
  1. Lär dig mer om startsidan
  2. Visa och dela automatiskt skapade collage, bildspel och mycket mer
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Inställningar
  5. Verktyg
  6. Kortkommandon
  7. Ljudvy
  8. Ångra ändringar
  9. Anpassa kortkommandon
  10. Arbeta med virtuellt minne
 4. Arbeta med projekt
  1. Skapa ett projekt
  2. Justera projektinställningar och förinställningar
  3. Spara och säkerhetskopiera projekt
  4. Förhandsgranska filmer
  5. Skapa videocollage
  6. Skapa Highlight Reel
  7. Skapa en videoberättelse
  8. Skapa direktfilmer
  9. Visa klippegenskaper
  10. Visa filer i ett projekt
  11. Arkivera projekt
  12. GPU-accelererad återgivning
 5. Importera och lägga till media
  1. Lägg till media
  2. Riktlinjer för att lägga till filer
  3. Ange längd för importerade stillbilder
  4. Importera 5.1-ljud
  5. Arbeta med offlinefiler
  6. Dela filer mellan Adobe Premiere Elements och Adobe Photoshop Elements
  7. Skapa specialklipp
  8. Arbeta med bildproportioner och fältalternativ
 6. Ordna klipp
  1. Ordna klipp på tidslinjen i expertvyn
  2. Gruppera, länka och inaktivera klipp
  3. Ordna klipp på tidslinjen i snabbvyn
  4. Arbeta med klipp- och tidslinjemarkörer
 7. Redigera klipp
  1. Minska brus
  2. Markera objekt
  3. Spontana stunder
  4. Färgmatchning
  5. SmartTrim
  6. Ändra klippets hastighet och längd
  7. Dela klipp
  8. Frysa och pausa bildrutor
  9. Justera intensitet, kontrast och färg – guidad redigering
  10. Stabilisera videotagningar med skakningsstabilisering
  11. Ersätta tagningar
  12. Arbeta med källklipp
  13. Trimma bort oönskade bildrutor – guidad redigering
  14. Trimma klipp
  15. Redigera bildrutor med automatisk smart ton
  16. Konstnärliga effekter
 8. Använda övergångar
  1. Använda övergångar till klipp
  2. Övergångar – grunderna
  3. Justera övergångar
  4. Lägga till övergångar mellan videoklipp – guidad redigering
  5. Skapa specialövergångar
  6. Skapa en övergångseffekt med Luma Fade – guidad redigering
 9. Grundläggande om specialeffekter
  1. Referens för effekter
  2. Använda och ta bort effekter
  3. Skapa en svartvit video med en framhävd färg – guidad redigering
  4. Tidsförändring – guidad redigering
  5. Effekter – grunderna
  6. Arbeta med effektförinställningar
  7. Hitta och ordna effekter
  8. Redigera bildrutor med Automatisk smart ton
  9. Fyll bildruta – guidad redigering
  10. Skapa en tidsfördröjning – guidad redigering
  11. Metodtips för att skapa en video med tidsfördröjning
 10. Använda specialeffekter
  1. Använda panorering och zoomning för att skapa videoliknande effekter
  2. Genomskinlighet och överlagring
  3. Flytta, skala eller rotera klipp med effekten Rörelse
  4. Använda en effektmask i videon
  5. Justera temperatur och toning
  6. Skapa en glasfönstereffekt – guidad redigering
  7. Skapa en bild-i-bildövertäckning
  8. Använda effekter med justeringslager
  9. Lägga till en titel i filmen
  10. Ta bort dis
  11. Skapa en bild-i-bild – guidad redigering
  12. Skapa en vinjetteringseffekt
  13. Lägga till effekten Delad ton
  14. Lägga till filmeffekter
  15. Lägga till en HSL-justeringseffekt
  16. Fyll bildruta – guidad redigering
  17. Skapa en tidsfördröjning – guidad redigering
  18. Animerad himmel - guidad redigering
  19. Markera objekt
  20. Animerade projektionsytor – guidad redigering
  21. Dubbelexponering – guidad redigering
 11. Speciella ljudeffekter
  1. Mixa ljud och justera ljudvolymen med Adobe Premiere Elements
  2. Ljudeffekter
  3. Lägga till ljudeffekter i en video
  4. Lägga till musik i videoklipp
  5. Skapa berättarröster
  6. Använda ljudspår
  7. Mixa om musik
  8. Lägga till en berättarröst i filmen – guidad redigering
  9. Lägga till musikspår i en film – guidad redigering
 12. Filmtitlar
  1. Skapa titlar
  2. Lägga till former och bilder i titlar
  3. Lägga till färger och skuggor till titlar
  4. Redigera och formatera text
  5. Rörelsetitlar
  6. Exportera och importera titlar
  7. Ordna objekt i titlar
  8. Utforma titlar för tv
  9. Använda format på text och bilder
  10. Lägga till en video i titeln
 13. Skivmenyer
  1. Skapa skivmenyer
  2. Arbeta med menymarkörer
  3. Typer av skivor och menyalternativ
  4. Förhandsgranska menyer
 14. Dela och exportera filmer
  1. Exportera och dela videoklipp
  2. Dela för uppspelning på dator
  3. Grunderna för komprimering och datahastighet
  4. Allmänna inställningar för delning

Använd den här funktionen för att markera ett specifikt objekt eller område i videon och enkelt använda en effekt som spåras i hela videon.

Använd den här funktionen för att markera ett specifikt objekt eller område i videon och enkelt använda en effekt som spåras i hela videon, till exempel att ljusa upp motivet eller göra bakgrunden suddig. Du kan också använda denna effekt i dina foton.

Hur kommer mina videofilmer att se ut med den här funktionen?

Här är några exempel på hur det kan se ut när Markera objekt används i videoklipp.

Hur väljer du objekt?

Kom igång

Börja med att föra in dina foton och videor i Premiere Elements. Dra dem till tidslinjen.

Använda effekter

Välj önskad effekt i den högra panelen. Dra effekten och släpp den på mediefilen. Här har jag valt effekten Svartvit.

Välj ett objekt för att använda effekten

Välj sedan objektet eller den del av videon/fotot som du vill använda effekten på. I  listrutan Rita väljer du ett lämpligt verktyg.

Ritstift: Den enklaste banan du kan rita med ritstiftet är en rak linje med två hörnpunkter. Om du fortsätter att klicka skapas en bana med raka linjesegment som är sammankopplade av hörnpunkter.
Cirkel: Använd detta verktyg för att skapa en cirkulär eller ellipsformad markering.
Rektangel: Använd detta verktyg för att skapa en fyrsidig polygon.

 

Spåra din markering

I det här läget är det viktigt att spåra ditt val. Klicka på knappen Spåra för att starta spårningen. Spårning ser till att objektet är markerat även när bildrutorna ändras och objektet flyttas.

Använd listrutan under Val 1 för att välja mellan:

Spåra från den här bildrutan: Spåra från bildrutan vid spelhuvudets position till slutet av klippet.
Spåra till den här bildrutan: Spåra från början av klippet till bildrutan vid spelhuvudets position.

Använd vänster och höger piltangent för att spåra markeringen framåt och bakåt en bildruta i taget. På så sätt kan du spåra bildruta för bildruta och få exaktare resultat. Använd den här funktionen för bättre spårning av snabbrörliga objekt.

Du kan också kopiera din markering genom att hålla muspekaren över alternativet Mer (tre punkter till höger om alternativet Spåra) och välja Kopiera.

Om du har justerat markeringen i någon bildruta väljer du Spåra igen för att spåra igen från spelhuvudets position till slutet av klippet.

Obs!

Med objektspårningsteknik uppnår du kanske inte förväntade resultat när objekten är snabbrörliga (stor rörelseoskärpa), när objektet lämnar skärmen eller när objektet är ockluderat (ett annat objekt passerar framför det). I dessa fall kan du försöka spåra bildruta för bildruta genom att dra indikatorn för aktuell tid till den bildrutan och justera markeringen.

Invertera markering

Om du vill använda effekten på bakgrunden i stället för markeringen håller du muspekaren över alternativet Mer (tre punkter till höger om alternativet Spåra) och väljer Invertera.

Justera inställningar

Använd reglagen för att justera ludd, opacitet och utökning.

Ludd: Ludd mjukar upp kanterna i det valda området så att det smälter in i området utanför markeringen och gör resultatet mer estetiskt tilltalande.

Opacitet: Med opacitet kan du justera genomskinligheten i bilden/videon. Med värdet 100 är effekten ogenomskinlig och döljer ytan under lagret.

Utökning: Med utökning kan du utöka eller minska området för den använda effekten.

 

Klicka på Spela upp för att se slutresultatet. Om du vill exportera det slutgiltiga resultatet väljer du Arkiv > Exportera och dela. Information om olika export- och delningsalternativ finns i Exportera och dela videoklipp.

Här är resultatet när den svartvita effekten har använts på en video.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online