Användarhandbok Avbryt

Exportera och dela videoklipp

 1. Användarhandbok för Adobe Premiere Elements
 2. Introduktion till Adobe Premiere Elements
  1. Nyheter i Premiere Elements
  2. Systemkrav | Adobe Premiere Elements
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Guidat läge
  5. Använda panorering och zoomning för att skapa videoliknande effekter
  6. GPU-accelererad återgivning
 3. Arbetsyta och arbetsflöde
  1. Lär dig mer om startsidan
  2. Visa och dela automatiskt skapade collage, bildspel och mycket mer
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Inställningar
  5. Verktyg
  6. Kortkommandon
  7. Ljudvy
  8. Ångra ändringar
  9. Anpassa kortkommandon
  10. Arbeta med virtuellt minne
 4. Arbeta med projekt
  1. Skapa ett projekt
  2. Justera projektinställningar och förinställningar
  3. Spara och säkerhetskopiera projekt
  4. Förhandsgranska filmer
  5. Skapa videocollage
  6. Skapa Highlight Reel
  7. Skapa en videoberättelse
  8. Skapa direktfilmer
  9. Visa klippegenskaper
  10. Visa filer i ett projekt
  11. Arkivera projekt
  12. GPU-accelererad återgivning
 5. Importera och lägga till media
  1. Lägg till media
  2. Riktlinjer för att lägga till filer
  3. Ange längd för importerade stillbilder
  4. Importera 5.1-ljud
  5. Arbeta med offlinefiler
  6. Dela filer mellan Adobe Premiere Elements och Adobe Photoshop Elements
  7. Skapa specialklipp
  8. Arbeta med bildproportioner och fältalternativ
 6. Ordna klipp
  1. Ordna klipp på tidslinjen i expertvyn
  2. Gruppera, länka och inaktivera klipp
  3. Ordna klipp på tidslinjen i snabbvyn
  4. Arbeta med klipp- och tidslinjemarkörer
 7. Redigera klipp
  1. Minska brus
  2. Markera objekt
  3. Spontana stunder
  4. Färgmatchning
  5. SmartTrim
  6. Ändra klippets hastighet och längd
  7. Dela klipp
  8. Frysa och pausa bildrutor
  9. Justera intensitet, kontrast och färg – guidad redigering
  10. Stabilisera videotagningar med skakningsstabilisering
  11. Ersätta tagningar
  12. Arbeta med källklipp
  13. Trimma bort oönskade bildrutor – guidad redigering
  14. Trimma klipp
  15. Redigera bildrutor med automatisk smart ton
  16. Konstnärliga effekter
 8. Använda övergångar
  1. Använda övergångar till klipp
  2. Övergångar – grunderna
  3. Justera övergångar
  4. Lägga till övergångar mellan videoklipp – guidad redigering
  5. Skapa specialövergångar
  6. Skapa en övergångseffekt med Luma Fade – guidad redigering
 9. Grundläggande om specialeffekter
  1. Referens för effekter
  2. Använda och ta bort effekter
  3. Skapa en svartvit video med en framhävd färg – guidad redigering
  4. Tidsförändring – guidad redigering
  5. Effekter – grunderna
  6. Arbeta med effektförinställningar
  7. Hitta och ordna effekter
  8. Redigera bildrutor med Automatisk smart ton
  9. Fyll bildruta – guidad redigering
  10. Skapa en tidsfördröjning – guidad redigering
  11. Metodtips för att skapa en video med tidsfördröjning
 10. Använda specialeffekter
  1. Använda panorering och zoomning för att skapa videoliknande effekter
  2. Genomskinlighet och överlagring
  3. Flytta, skala eller rotera klipp med effekten Rörelse
  4. Använda en effektmask i videon
  5. Justera temperatur och toning
  6. Skapa en glasfönstereffekt – guidad redigering
  7. Skapa en bild-i-bildövertäckning
  8. Använda effekter med justeringslager
  9. Lägga till en titel i filmen
  10. Ta bort dis
  11. Skapa en bild-i-bild – guidad redigering
  12. Skapa en vinjetteringseffekt
  13. Lägga till effekten Delad ton
  14. Lägga till filmeffekter
  15. Lägga till en HSL-justeringseffekt
  16. Fyll bildruta – guidad redigering
  17. Skapa en tidsfördröjning – guidad redigering
  18. Animerad himmel - guidad redigering
  19. Markera objekt
  20. Animerade projektionsytor – guidad redigering
  21. Dubbelexponering – guidad redigering
 11. Speciella ljudeffekter
  1. Mixa ljud och justera ljudvolymen med Adobe Premiere Elements
  2. Ljudeffekter
  3. Lägga till ljudeffekter i en video
  4. Lägga till musik i videoklipp
  5. Skapa berättarröster
  6. Använda ljudspår
  7. Mixa om musik
  8. Lägga till en berättarröst i filmen – guidad redigering
  9. Lägga till musikspår i en film – guidad redigering
 12. Filmtitlar
  1. Skapa titlar
  2. Lägga till former och bilder i titlar
  3. Lägga till färger och skuggor till titlar
  4. Redigera och formatera text
  5. Rörelsetitlar
  6. Exportera och importera titlar
  7. Ordna objekt i titlar
  8. Utforma titlar för tv
  9. Använda format på text och bilder
  10. Lägga till en video i titeln
 13. Skivmenyer
  1. Skapa skivmenyer
  2. Arbeta med menymarkörer
  3. Typer av skivor och menyalternativ
  4. Förhandsgranska menyer
 14. Dela och exportera filmer
  1. Exportera och dela videoklipp
  2. Dela för uppspelning på dator
  3. Grunderna för komprimering och datahastighet
  4. Allmänna inställningar för delning
Obs!

Exportera och dela dvd-skivor gäller för Premiere Elements 2022 och tidigare versioner.

Det går inte längre att dela direkt till Facebook, men du kan spara dina skapelser på datorn och dela dem separat. Mer information om problemet och provisoriska lösningar finns i Det går inte att ladda upp foton och video till Facebook.

Det har aldrig varit så enkelt att dela filmer med andra. Panelen Exportera och dela innehåller allt du behöver för att spara och dela det färdiga projektet. Du kan spara projektet för att visa det på webben, en mobiltelefon, en dator eller en DVD-skiva med mera.

Panelen Exportera och dela innehåller alla tillgängliga exportformat på en enda panel. Enskilda flikar på panelen Exportera och dela representerar olika mediealternativ som du kan välja mellan.

Exportera och dela

 • Visningsinställningar för flera format från en panel.

 • Visa rekommenderade inställningar baserat på formatet i källklippet och den önskade utdatatypen.

 • Förhandsgranska videoklippet innan du exporterar det.

 • Sök igenom inställningarna för varje medietyp i ett användarvänligt format.

Exportera och dela

Välj mellan snabbexport, enheter, skiva (Windows), sociala medier, ljud och bild.
Alternativen och inställningarna för den markerade mediekategorin visas.

Här följer en lista med de tillgängliga alternativen:

 • Snabbexport: flera enheter, webben
 • Enheter: dator, TV, mobil, anpassad
 • Skiva (Windows): DVD
 • Sociala medier: YouTube, Vimeo, Facebook, Instagram
 • Ljud: spår, anpassad
 • Bild: bildruta, GIF, anpassad


Klicka på en av mediekategorierna om du vill lära dig mer om utdatatyper:

Inställningarna för den valda utdatatypen visas i Premiere Elements.

Baserat på formatet i källklippet visas en lista med rekommenderade inställningar.
Den rekommenderade inställningen är som standard markerad.

Rekommenderade inställningar

Du kan ändra inställningarna så att de passar dina behov.

Beroende på vilka utdata du önskar, kan du välja en upplösning och sedan format för den upplösningen.

För vissa av formaten kan du till exempel även ange Kvalitet och Bildrutefrekvens.

Klicka på Anpassa>Avancerade inställningar om du vill skapa anpassade exportinställningar, eller välj en redan skapad anpassad inställning i listrutan Förinställningar i listrutan. Om du vill lära dig mer om anpassade inställningar läser du Avancerade inställningar.

Obs!

Om du saknar ingående kunskaper om video och ändrar de avancerade inställningarna kan uppspelningen ge oönskade resultat.

Titta på en förhandsgranskning av filmen för att kontrollera att resultatet uppfyller dina krav på ljud och klippets längd, osv.

Output-förhandsgranskning


Utdata skapas i Premiere Elements och sparas på den plats som du har angett.

Snabbexport

Alternativet Snabbexport är det enklaste sättet att exportera videoklipp. Videoformatet som skapas med det här alternativet kan visas på många olika enheter. Du kan också dela formatet på flera olika onlineplattformar.

För HD-projekt (upplösning på 1 280x720 och högre) är standardförinställningen för snabbexport följande:

 • Kodec: H264
 • Upplösning: 1920x1080
  • Porträtt – 1080x1920
  • Fyrkant – 1080x1080
 • Bildrutefrekvens: 30
 • Fältordning: Ingen (progressiv)
   

För projekt som inte är i HD-format (upplösning under 1 280x720) är standardförinställningen för snabbexport följande:

 • Kodec: H264
 • Upplösning: 640x480
  • Porträtt – 1080x1920
  • Fyrkant – 720x720
 • Bildrutefrekvens: 30
 • Fältordning: Ingen (progressiv)

 

Obs!

Från Premiere Element 2022 har Snabbexport förinställningar för format som inte är liggande och markeringsruta med reglage för minskning av filstorlek, så att du kan minska storleken på ditt alster enligt önskemål. Reglaget minskar storleken genom att ändra bittakten.

 

Projekt i icke-liggande format har följande förinställning för snabbexport:

Kodec: H264

Upplösningar: 720x1280, 1080x1080, 720x720 (beroende på projekt och importerad media)

Bildrutefrekvens: 29,97 bildrutor/sekund

Fältordning: Ingen (progressiv) 

Enheter

Den video som du redigerar på tidslinjen i snabbvyn eller på tidslinjen i expertvyn finns inte som en enskild videofil förrän du exporterar (eller delar) den i ett videoformat. Efter export kan du spela upp den på datorn, i andra mediespelare eller redigeringsprogram och flytta den till andra datorer. Du kan exportera filmer för uppspelning på bland annat en dator, TV, telefon eller surfplatta. Alla mobilfiler är komprimerade med H.264-komprimeringsstandarden.

Markera det specifika medieformatet i kategorin Enheter. De tillgängliga alternativen är Dator, TV, Mobil och Anpassad.

Med Premiere Elements går det snabbt att exportera filmer i format som passar särskilda mobilenheter genom att ange optimerade inställningar för olika enheter. Alla mobilfiler är komprimerade med H.264-komprimeringsstandarden. Använd rekommenderade inställningar för att få bästa resultat. Om det krävs specialinställningar för projektet kan du klicka på knappen Avancerade inställningar och göra önskade ändringar.

 

Obs!

I Premiere Elements konverteras allt ljud till 16-bitars djup och 48 kHz samplingsfrekvens som krävs för dvd-skivor. För att få bästa möjliga resultat bör du spela in ljud med de här inställningarna.

Innan du börjar bränna till en DVD- eller Blu-ray-skiva:

 • Kontrollera att skivan du har valt är kompatibel med både brännaren och spelaren.
 • Kontrollera tillgängligt diskutrymme. Du måste även ha tillräckligt med ledigt utrymme på hårddisken för de komprimerade filerna samt eventuella virtuella minnesfiler som skapas under exporten.
 • Om DVD-brännaren inte är kompatibel med Adobe Premiere Elements kan du skapa en ISO-bild och sedan bränna ned den på en DVD-skiva med det program som medföljde brännaren. Välj ett alternativ i listrutan Typ.


Om det saknas tillräckligt med ledigt utrymme på en diskpartition kan du med kommandot Redigera > Inställningar > Virtuellt minne / Adobe Premiere Elements > Inställningar > Virtuellt minne välja en annan partition för virtuella minnesfiler. (I dialogrutan Bränn kan du se hur mycket plats som krävs.)
 

Obs!

Premiere Elements skapar och sparar en ISO-bild när det inte går att bränna en skiva på grund av ett maskinvarufel. Du kan sedan bränna ISO-bilden till en skiva när du vill.


Läs riktlinjer för att bränna skivor för tips om hur du bränner skivor.

 

Sociala medier

I Premiere Elements kan du exportera filmen i format som passar för att skickas över internet. Med panelen Exportera och dela kan du skicka videofilmer direkt till webben.

Markera en onlinedelningsplattform i kategorin Sociala medier . De tillgängliga alternativen är YouTube, Vimeo, Facebook och Instagram.

Att använda de rekommenderade inställningarna är det snabbaste sättet att exportera en film. Du kan även anpassa inställningarna för att passa en särskild situation. Kom dock ihåg att datahastigheten i din film måste vara rätt för det medium som ska användas för uppspelning.

För delning till YouTube och Vimeo klickar du på Börja dela för att starta auktoriseringsprocessen. Därefter kan du fortsätta med arbetsflödet för delning i den markerade plattformen.

För delning till Facebook och Instagram sparar du videon till en lokal mapp och laddar sedan upp den till den markerade plattformen.

Ljud

Med kommandot Exportera och dela > Ljud kan du välja att bara exportera ljudet från filmen.

När du väljer det här alternativet ser Adobe Premiere Elements till att du enkelt kan spara det som en Windows Waveform-fil (.wav), MP3-fil (.mp3), AAC-fil (.aac) eller AIFF-fil (.aiff). Justera kvaliteten efter dina behov.

 

Bild

Du kan exportera alla bildrutor och stillbildsklipp som stillbildsfiler. Bildrutan exporteras från den aktuella tidspositionen på tidslinjen i expertvyn eller på monitorpanelen. När exporten är klar visas bildrutan på panelen Projektresurser.

Du kan också skapa animerade GIF-filer från korta videosegment. Om du vill skapa en animerad GIF-fil väljer du först GIF och sedan önskad upplösning. GIF-filen får inte vara längre än 10 sekunder.

Du kan även exportera ett klipp eller en film som en sekvens med stillbilder, med varje bildruta som en separat stillbildsfil. Gå till Avancerade inställningar och välj alternativet Exportera som sekvens. Att exportera en sekvens kan vara användbart i följande situationer:

 • När du vill använda ett klipp i en animering som inte stödjer videoformat eller kräver stillbildssekvens.
 • När du vill använda ett klipp i ett 3D-program som inte stödjer videoformat eller kräver stillbildssekvens.
  När du exporterar ett klipp numreras filerna automatiskt.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?