Obs!

Direct Facebook sharing is no longer available, but you can save your creations on computer and share them separately. For more details about this issue and workaround, see Unable to upload photos and videos to Facebook.

Det har aldrig varit så enkelt att dela filmer med andra. Panelen Exportera och dela (tidigare Publicera och dela) innehåller allt du behöver för att spara och dela färdiga projekt. Du kan spara projektet för att visa det på webben, en mobiltelefon, en dator eller en DVD-skiva med mera.

Panelen Exportera och dela innehåller alla tillgängliga exportformat på en enda panel. Enskilda flikar på panelen Exportera och dela representerar olika mediealternativ som du kan välja mellan.
 

 • Visningsinställningar för flera format från en panel.

 • Visa rekommenderade inställningar baserat på formatet i källklippet och den önskade utdatatypen.

 • Förhandsgranska videoklippet innan du exporterar det.

 • Sök igenom inställningarna för varje medietyp i ett användarvänligt format.
export-07

Exportera och dela

1_exp and share

Klicka på Exportera och dela och sedan på fliken för den önskade medietypen.

Välj mellan Snabbexport, Enheter, Skiva, Online, Ljud och Bild.
Alternativen och inställningarna för den markerade mediekategorin visas.


2_select media

Välj en utdatatyp för den angivna mediekategorin.

Här följer en lista med de tillgängliga alternativen:

 • Snabbexport: flera enheter, webben
 • Enheter: dator, TV, mobil, anpassad
 • Skiva: DVD
 • Online: Vimeo, YouTube
 • Ljud: spår, anpassad
 • Bild: bildruta, GIF, anpassad


Klicka på en av mediekategorierna om du vill lära dig mer om utdatatyper:

Inställningarna för den valda utdatatypen visas i Premiere Elements.

Baserat på formatet i källklippet visas en lista med rekommenderade inställningar.
Den rekommenderade inställningen är som standard markerad.

recommended

3_change rec settings

Ändra rekommenderade inställningar, om det skulle behövas.

Du kan ändra inställningarna så att de passar dina behov.

Beroende på vilka utdata du önskar, kan du välja en upplösning och sedan format för den upplösningen.

För vissa av formaten kan du till exempel även ange Kvalitet och Bildrutefrekvens.

Klicka på Anpassat > Avancerade inställningar om du vill skapa anpassade exportinställningar eller välj en redan skapad anpassad förinställning i listrutan Förinställningar. Om du vill lära dig mer om anpassade inställningar läser du Avancerade inställningar.

Obs!

Om du saknar ingående kunskaper om video och ändrar de avancerade inställningarna kanske inte filmen spelas upp som väntat.


4_watch preview

Titta på en förhandsgranskning av videon innan du exporterar den.

Titta på en förhandsgranskning av filmen för att kontrollera att resultatet uppfyller dina krav på sådant som ljud och längd.

preview

5_save

Skriv filnamnet och välj en plats för dina utdata. Klicka på Spara.


Om du vill dela online klickar du på Börja dela när du valt önskade alternativ.

Utdata skapas i Premiere Elements och dessa sparas på en plats som du har angett.


Snabbexport

Alternativet Snabbexport är det enklaste sättet att exportera videoklipp. Videoformatet som skapas med det här alternativet kan visas på många olika enheter. Du kan också dela formatet på flera olika onlineplattformar.

För HD-projekt (upplösning på 1 280x720 och högre) är standardförinställningen för snabbexport följande:

Kodek: H264
Upplösning: 1 280x720
Bildrutefrekvens: 30
Fältordning: Ingen (progressiv)
 

För projekt som inte är i HD-format (upplösning under 1 280x720) är standardförinställningen för snabbexport följande:

Kodek: H264
Upplösning: 640x480
Bildrutefrekvens: 30
Fältordning: Ingen (progressiv)

 

Enheter

Den video som du redigerar på tidslinjen i snabbvyn eller på tidslinjen i expertvyn finns inte som en enskild videofil förrän du exporterar (eller delar) den i ett videoformat. Efter export kan du spela upp den på datorn, i andra mediespelare eller redigeringsprogram och flytta den till andra datorer. Du kan exportera filmer för uppspelning på bland annat en dator, TV, telefon eller surfplatta. Alla mobilfiler är komprimerade med H.264-komprimeringsstandarden.

Markera det specifika medieformatet i kategorin Enheter. Vilka alternativ som är tillgängliga är Dator, TV, Mobil och Anpassad.
 

Med Premiere Elements går det snabbt att exportera filmer i format som passar särskilda mobilenheter genom att ange optimerade inställningar för olika enheter. Alla mobilfiler är komprimerade med H.264-komprimeringsstandarden. Använd rekommenderade inställningar för att få bästa resultat. Om det för projektet krävs specialinställningar kan du klicka på knappen Avancerade inställningar och göra önskade ändringar.

 

Skiva

Välj ett specifikt medieformat i kategorin Skiva. De tillgängliga alternativen är: DVD, Blu-ray och AVCHD.

Obs!

Varje gång det är dags för en ny version av Adobe Premiere Elements granskar Adobe branschstandarder, marknadstrender och användarfeedback för att utforma de nya funktionerna. I Premiere Elements 2018 har stödet för Blu-ray- och AVCHD-skivbränning tagits bort. Du kan fortfarande exportera i formaten H264 AVCHD och H264 Blu-ray med hjälp av de avancerade inställningarna på fliken Anpassat i arbetsflödet Exportera och dela.

Beroende på projektets längd och komplexitet samt datorns prestanda kan det ta flera timmar att koda (komprimera) video och ljud för en dvd-skiva. Om du planerar att bränna flera skivor med samma innehåll och kvalitet kan du spara tid genom att bränna dem i samma session. Då slipper du komprimera projektet mer än en gång.
 

Obs!

I Premiere Elements konverteras allt ljud till 16-bitars djup och 48 kHz samplingsfrekvens som krävs för dvd-skivor. För att få bästa möjliga resultat bör du spela in ljud med de här inställningarna.

Innan du börjar bränna till en dvd- eller Blu-ray-skiva:

 • Kontrollera att skivan du valt är kompatibel med både brännaren och spelaren.
 • Kontrollera tillgängligt diskutrymme. Du måste även ha tillräckligt med ledigt utrymme på hårddisken för de komprimerade filerna samt eventuella virtuella minnesfiler som skapas under exporten.
 • Om dvd-brännaren inte är kompatibel med Adobe Premiere Elements kan du skapa en ISO-avbildningsfil och sedan bränna ned den på en dvd-skiva med det program som medföljde brännaren. Välj ett alternativ i listrutan Typ.


Om det saknas tillräckligt med ledigt utrymme på en diskpartition kan du med kommandot Redigera > Inställningar > Virtuellt minne / Adobe Premiere Elements > Inställningar > Virtuellt minne välja en annan partition för virtuella minnesfiler. (I dialogrutan Bränn kan du se hur mycket plats som krävs.)
 

Obs!

Premiere Elements skapar och sparar en ISO-bild när det inte går att bränna en skiva på grund av ett maskinvarufel. Du kan sedan bränna ISO-bilden till en skiva när du vill.


Läs riktlinjer för skivbränning för tips om hur du bränner skivor.

 

Online

I Premiere Elements kan du exportera filmen i format som passar för att skickas över internet. Med panelen Exportera och dela kan du skicka videofilmer direkt till webben.

Markera en onlinedelningsplattform i kategorin Online. De tillgängliga alternativen är Vimeo och YouTube.

Att använda de rekommenderade inställningarna är det snabbaste sättet att exportera en film. Du kan även anpassa inställningarna för att passa en särskild situation. Kom dock ihåg att datahastigheten i din film måste vara rätt för det medium som ska användas för uppspelning.

När du klickar på Börja dela initieras auktoriseringsprocessen och du kan fortsätta att dela på den valda plattformen.

Ljud

Med kommandot Exportera och dela > Ljud kan du välja att bara exportera ljudet från filmen.

När du väljer det här alternativet ser Adobe Premiere Elements till att du enkelt kan spara det som en Windows Waveform-fil (.wav), MP3-fil (.mp3), AAC-fil (.aac) eller AIFF-fil (.aiff). Justera kvaliteten efter dina behov.

 

Bild

Du kan exportera alla bildrutor och stillbildsklipp som stillbildsfiler. Bildrutan exporteras från den aktuella tidspositionen på tidslinjen i expertvyn eller på monitorpanelen. När exporten är klar visas bildrutan på panelen Projektresurser.

Du kan också skapa animerade GIF-filer från korta videosegment. Om du vill skapa en animerad GIF-fil väljer du först GIF och sedan önskad upplösning. GIF-filen får inte vara längre än 10 sekunder.

Du kan även exportera ett klipp eller en film som en sekvens med stillbilder, med varje bildruta som en separat stillbildsfil. Gå till Avancerade inställningar och välj alternativet Exportera som sekvens. Att exportera en sekvens kan vara användbart i följande situationer:

 • När du vill använda ett klipp i en animering som inte stödjer videoformat eller kräver stillbildssekvens.
 • När du vill använda ett klipp i ett 3D-program som inte stödjer videoformat eller kräver stillbildssekvens.
  När du exporterar ett klipp numreras filerna automatiskt.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy