Kan administratörer ställa in påminnelse när de skickar med Skicka i bulk?

Miljö

Adobe Sign gränssnitt

Fråga

Kan administratörer ställa in Påminnelse för en Skicka i bulk-transaktion på skicka-sidan medan de skickar avtalet?

Svar

Nej.

Administratörer kan inte ställa in Påminnelse för en Skicka i bulk-transaktion på avsändande sida. De kan konfigurera  Påminnelser från sidan Hantera när avtalet har skapats eller så kan de ställa in Dagliga/veckovisa påminnelser från Kontoinställningar.

Ytterligare information

Administratörer kan ställa in påminnelser för avtal alla samtidigt och även individuellt för Skicka i bulk.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?