Så här exporterar du data för avtal som signerats via Skicka i bulk

Mål

Hur kan du exportera data (formulärdata) för de avtal som signerats med Skicka i bulk?

Steg

Så här exporterar du data för avtal som skickas i bulk:

  1. Navigera till sidan Hantera

  2. Klicka på filtret Skicka i bulk i den vänstra listen

  3. Klicka en gång på transaktionen som du vill hämta data för.

    • Högerspåret öppnas och transaktionsåtgärderna visas.
  4. Klicka på åtgärden Hämta formulärfältdata.

    • En CSV-fil hämtas automatiskt och innehåller den aktuella fältinformationen för alla underordnade avtal som är kopplade till transaktionen Skicka i bulk
    Hämta formulärfältdata

Ytterligare information

Om du vill ha formulärdata för hela Skicka i bulk transaktionen kan du köra en rapport för samma sak.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?