Så här tar du bort ett avtalsdokument från ditt Adobe Sign-konto

Mål

Administratörer har två alternativ för att ta bort ett avtal från Adobe Sign-systemet:

Programmatisk kvarhållning:

 • Tar bort avtal automatiskt när de har nått ett slutgiltigt tillstånd (slutfört, övergivet eller upphört)
 • Borttagningen sker efter att en administratör har angett ett tidsintervall

Uttrycklig borttagning via GDPR-verktygen:

 • Kräver att en sekretessadministratör hittar och uttryckligen tar bort ett avtal
 • Helt manuellt

 

Obs!

Endast sekretessadministratörer kan använda GDPR-verktyg och de kan bara ta bort avtal som har genererats av en användare inom deras konto.

 • Användare som inte är administratörer och som behöver ta bort ett avtal måste kontakta sitt lokala administratörsteam.
 • Supporten får inte ta bort avtal från systemet
 • Administratörer har inte behörighet att ta bort avtal som skickas från användare på ett annat konto.
 • Användare som vill dölja avtal från sin vy (jämfört med att ta bort dem) kan göra det med egen behörighet på sidan Hantera.

Miljö

Adobe Sign Användargränssnitt

Lösning

 1. Logga in på kontot för Adobe Sign Sekretessadministratör.

 2. Gå till gränssnittet Sekretess: Konto > Sekretess

 3. Sök efter e-postadressen till avtalets Avsändare

  • Alla avtal som skickas av användaren returneras
 4. Bläddra igenom avtalen som returneras och hitta det du vill ta bort

  • Bilden nedan returnerar bara ett avtal för tydlighetens skull. Du bör förvänta dig att en längre lista visas
 5. Klicka på avtalet för att välja det

  • Valfritt – för avslutade avtal rekommenderas det starkt att du klickar på Hämta avtal om du vill hämta en kopia av avtalet som en PDF-fil innan du tar bort det från systemet.
  Ta bort ett avtal

 6. Klicka på ikonen Ta bort (papperskorgen) för att ta bort avtalet.

  Viktigt:

  När avtalet har tagits bort kan det inte återställas på något sätt.

  Ta bort avtalet

 7. En uppmaning visas för att bekräfta att du vill ta bort avtalet,

  Klicka på Ta bort avtal för att slutföra begäran om att ta bort avtalet.

   

  Ett bekräftelsemeddelande visas för att verifiera att borttagningen pågår

  Klart

Ytterligare information

 • Endast avtal som inte pågår kan tas bort. 
 • Pågående avtal måste först avbrytas/avvisas/förfalla
 • När en transaktion har avbrutits kan den inte återställas

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online