Hantera användarrättigheter för Acrobat onlineappar och e-signaturtjänster

Om du har köpt planerna Acrobat Pro för Teams eller Acrobat Pro med avancerad e-signatur för Teams ska du använda Admin Console för att hantera användare och rättigheter som är kopplade till dem. Du kan också tilldela flera administratörer för att hjälpa till att hantera ditt team eller funktionsbeteendet i Adobe Acrobat Sign.

Obs!

Om du har planerna Document Cloud för företag, Document Cloud för storföretag, Acrobat Sign – företag eller Acrobat Sign – storföretag kan du hitta mer information i Administrera Adobe Acrobat Sign.

Hantera rättigheter och behörighet för användaråtkomst

För att konfigurera och administrera tjänsten Acrobat Sign måste en användare med en aktiv licens få en administratörsroll.

För att en användare ska få en administratörsroll på kontonivå i Acrobat Sign krävs det att administratören i Adobe Admin Console antingen: 

 1. Logga in på Adobe Admin Console som administratör

  • Klicka på din profil och sedan alternativet ”Hantera team” på den nedrullningsbara menyn, för att öppna Admin Console från Acrobat online
  Hantera team

 2. På fliken Produkter ska du klicka på knappen Tilldela användare på erbjudandekortet i Acrobat Sign

  Knappen Tilldela användare

 3. Sidan Lägg till användare i Acrobat Sign läses in:

  • Välj produktrollen (auktoritetsnivå) för användaren:
   • Användare – en enskild användare utan behörighet utanför sitt eget användarkonto (för att skicka eller signera avtal)
   • Administratör för Sign-konto – en administratör på kontonivå med fullständig behörighet att konfigurera kontot och köra rapporter för alla användare
   • Administratör för Sign-konto och sekretess – administratörer på kontonivå med ytterligare behörighet att komma åt DSF-verktyg för att ta bort användare och avtal från systemet
  • Ange e-postadressen eller namnet på den användare du vill aktivera
   • En lista över de användare på ditt konto som matchar strängen du anger visas
   • Om strängen är unik inom ditt konto tillhandahålls ett alternativ för att skapa en ny användare
  • Klicka på Spara
  Lägg till användare i Adobe Sign

 4. Ett meddelande visas när användarrättigheterna har uppdaterats i Admin Console och användaren i Acrobat Sign uppdateras med den nya rollbehörigheten.

Om du har många användare att lägga till eller redigera kan du ladda upp en CSV-fil för att göra alla ändringar programmatiskt.

Fullständig information om funktionen att ladda upp en CSV-fil finns här >

Lägga till eller redigera med en CSV-fil

CSV-fält

 1. Logga in på Adobe Admin Console som administratör

 2. Gå till produktsidan i Acrobat Sign: Produkter > Document Cloud > Acrobat Sign

 3. Identifiera användaren du vill redigera.

  • Klicka på rullgardinsmenyn Produktroll längst till höger om användarposten och ange önskad auktoritetsnivå
  Navigera till produkten i Adobe Sign och redigera användare

 4. Ett meddelande visas när användarrättigheterna har uppdaterats i Admin Console och användaren i Acrobat Sign uppdateras med den nya rollbehörigheten.

  Uppdateringen slutförd

 1. Logga in på Adobe Admin Console som administratör

  • Klicka på din profil och sedan alternativet ”Hantera team” på den nedrullningsbara menyn, för att öppna Admin Console från Acrobat online
  Hantera Team

 2. På fliken Produkter ska du klicka på Document Cloud i den vänstra listen för att expandera menyalternativet

 3. Välj ditt e-signeringserbjudande för att visa listan över användare som är berättigade till tjänsten

 4. Markera en eller flera användare som inte längre ska ha rättigheterna

 5. Klicka på knappen Ta bort användare

  Ta bort användare

 6. Du uppmanas att se till att du tar bort användarna från tjänsten.

  Klicka på Ta bort användare

  Uppmaning

 7. Ett meddelande visas när användarrättigheterna har uppdaterats.

 1. Logga in på Adobe Admin Console som administratör

 2. Gå till produkten i Acrobat Sign: Produkter > Document Cloud > Acrobat Sign

 3. Hitta den användare du vill ta bort administratörsrättigheter från

  • Klicka på rullgardinsmenyn längst till höger om användarposten
  • Välj Användare
  Uppdatera användaren

 4. Ett meddelande visas när användarrättigheterna har uppdaterats i Admin Console och användaren i Acrobat Sign uppdateras med den nya rollbehörigheten.


Fel när administratören tilldelar en licens till en användare

Det finns vissa fall som kan förhindra att en administratör kan tilldela licensen ”Acrobat Sign Solutions för småföretag” till en slutanvändare via teamets Admin Console. En team-administratör kan stöta på ett fel såsom ”Användaren kan inte tilldelas den här licensen”. Läs mer."

Om du får det här felet kan du försöka att tilldela en licens igen med en annan e-postadress för slutanvändaren eller kontakta support.


Hantera ditt teams inställningar för e-signering i Acrobat online

Åtkomst till dina användares inställningar för e-signering är tillgänglig via alternativet Inställningar på din användarprofil.

 1. Klicka på ikonen för din användarprofil i fönstrets övre högra hörn

 2. Välj Inställningar bland menyalternativen

 3. Klicka på knappen Redigera inställningar på panelen Inställningar

  Gå till profilinställningarna

 4. Administrationsmenyn i Acrobat Sign visas:

  Klicka på fliken Användare

 5. Klicka på användaren du vill redigera.

 6. Klicka på länken Redigera användare

 7. Du kan redigera användarbehörigheten för att signera (och/eller skicka) avtal efter behov.

  Klicka på Spara när du är klar. Ändringen av användarens behörighet sker omedelbart.

  Användarbehörighet att skicka eller signera

 1. Klicka på ikonen för din användarprofil i fönstrets övre högra hörn

 2. Välj Inställningar bland menyalternativen

 3. Klicka på knappen Redigera inställningar på panelen Inställningar

  Gå till profilinställningarna

 4. Administrationsmenyn i Acrobat Sign visas:

  Klicka på fliken Användare

 5. Klicka på användaren du vill redigera.

 6. Klicka på länken Redigera användare

 7. Klicka på Redigera profil

  Redigera profil

 8. Panelen Redigera öppnas och du kan redigera:

  • Användarens initialer
  • Användarens telefonnummer
  • Användarens företag
  • Användarens befattning
  • Användarens tidszon
  • Användarens måttenhet
  Obs!

  Om du behöver redigera värden på en användares namn måste du använda uppdateringsmetoden med CSV.

 9. Klick på Spara när alla redigeringar är klara

  Redigera användarens profil

 1. Klicka på ikonen för din användarprofil i fönstrets övre högra hörn

 2. Välj Inställningar bland menyalternativen

 3. Klicka på knappen Redigera inställningar på panelen Inställningar

  Gå till profilinställningarna

 4. Administrationsmenyn i Acrobat Sign visas:

  Klicka på fliken Användare

 5. Klicka på ikonen Exportera användarlista

  Då skapas en CSV-fil över alla användare på kontot.

  • Ta bort kolumnerna Är administratör och Är gruppadministratör
   • Administratörsroller måste konfigureras i Adobe Admin Console   
  • Ta bort de rader (användare) som du inte vill redigera
  • Redigera cellvärdena för användarna som måste uppdateras
  • Spara den slutliga CSV-filen på ditt lokala system
  Exportera användarlista

 6. Klicka på pennikonen för att öppna alternativet att uppdatera flera användare samtidigt via CSV

 7. Klicka på knappen Bläddra för att söka efter och bifoga CSV-filen med dina användaruppdateringar

  • Se till att kryssrutan Tillåt uppdatering av användares profildata är markerad
 8. Klicka på Spara

  Redigera profil

 9. Klart! meddelandet visas med antalet användare som har uppdaterats under processen.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?