Användarhandbok Avbryt

Administrera Adobe Acrobat Sign via Adobe Admin Console

 1. Adobe Enterprise och Teams: administrationsguide
 2. Planera distributionen
  1. Grundbegrepp
   1. Licensiering
   2. Identitet
   3. Hantering av användare
   4. Appdriftsättning
   5. Översikt av Admin Console
   6. Administratörsroller
  2. Driftsättningsguider
   1. Guide till namngiven användare-licensiering
   2. Guide till driftsättning av SDL
   3. Driftsätta Adobe Acrobat 
  3. Driftsätta Creative Cloud for education
   1. Driftsättningshandbok
   2. Godkänn Adobe-program i Googles administratörskonsol
   3. Aktivera Adobe Express i Google Classroom
   4. Integrering med Canvas LMS
   5. Integrering med Blackboard Learn
   6. Konfigurera SSO för distriktsportaler och LMS:er
   7. Driftsätta Adobe Express genom Googles applicensiering
   8. Lägg till användare via registersynkronisering
   9. Rollsynkning för skolan
   10. Vanliga frågor och svar om Kivuto
   11. Riktlinjer för primära och sekundära institutioners berättigande
 3. Konfigurera din organisation
  1. Identitetstyper | Översikt
  2. Konfigurera identitet | Översikt
  3. Konfigurera en organisation med Enterprise ID
  4. Konfigurera Azure AD-federering och -synkronisering
   1. Konfigurera SSO med Microsoft via Azure OIDC
   2. Lägg till Azure Sync i din katalog
   3. Vanliga frågor om Azure Connector
  5. Konfigurera Google-federering och synkning
   1. Konfigurera SSO med Google-federering
   2. Lägg till Google Sync i din katalog
   3. Vanliga frågor om Google-federering
  6. Konfigurera en organisation med Microsoft ADFS
  7. Konfigurera en organisation för distriktsportaler och LMS:er
  8. Konfigurera en organisation med andra identitetsleverantörer
   1. Skapa en katalog
   2. Bekräfta domänägarskap
   3. Lägga till domäner i kataloger
  9. Vanliga frågor om och felsökning av SSO
   1. Vanliga frågor om SSO
   2. Felsökning av SSO
   3. Vanliga frågor om utbildning
 4. Hantera organisationens konfiguration
  1. Hantera befintliga domäner och kataloger
  2. Aktivera automatiskt kontoskapande
  3. Konfigurera organisationen via katalogförtroende
  4. Migrera till en ny autentiseringsleverantör 
  5. Resursinställningar
  6. Autentiseringsinställningar
  7. Kontakter för integritet och säkerhet
  8. Konsolinställningar
  9. Hantera kryptering  
 5. Hantera produkter och berättiganden
  1. Hantera användare
   1. Översikt
   2. Administrativa roller
   3. Tekniker för användarhantering
    1. Hantera användare enskilt   
    2. Hantera flera användare (massöverföring via CSV)
    3. Verktyget för användarsynkronisering (UST)
    4. Microsoft Azure Sync
    5. Rollsynkning för skolan
    6. Google Federation Sync
   4. Ändra användarens identitetstyp
   5. Hantera användargrupper
   6. Hantera kataloganvändare
   7. Hantera utvecklare
   8. Migrera befintliga användare till Adobe Admin Console
   9. Migrera användarhantering till Adobe Admin Console
  2. Hantera produkter och produktprofiler
   1. Hantera produkter
   2. Hantera produktprofiler för företagsanvändare
   3. Hantera regler för automatisk tilldelning
   4. Granska produktförfrågningar
   5. Hantera självbetjäningspolicyer
   6. Hantera programintegreringar
   7. Hantera produktbehörigheter i Admin Console  
   8. Aktivera/inaktivera tjänster för en produktprofil
   9. Fristående program | Creative Cloud for enterprise
   10. Valfria tjänster
  3. Hantera licenser för delade enheter
   1. Nyheter
   2. Driftsättningshandbok
   3. Skapa paket
   4. Återställa licenser
   5. Hantera profiler
   6. Licensieringsverktygslåda
   7. Vanliga frågor om licensiering av delade enheter
 6. Hantera lagring och resurser
  1. Lagring
   1. Hantera Enterprise-lagring
   2. Adobe Creative Cloud: Uppdatering av lagring
   3. Hantera Adobe-lagring
  2. Resursmigrering
   1. Automatisk resursmigrering
   2. Vanliga frågor och svar om automatisk resursmigrering  
   3. Hantera överförda resurser
  3. Återta resurser från en användare
  4. Migrering av elevresurser | Endast skolor
   1. Automatisk migrering av elevresurser
   2. Migrera dina resurser
 7. Hantera tjänster
  1. Adobe Stock
   1. Adobe Stock-kreditpaket för team
   2. Adobe Stock for enterprise
   3. Använda Adobe Stock for enterprise
   4. Godkännande av Adobe Stock-licens
  2. Anpassade teckensnitt
  3. Adobe Asset Link
   1. Översikt
   2. Skapa användargrupp
   3. Konfigurera Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurera och installera Adobe Asset Link
   5. Hantera resurser
   6. Adobe Asset Link för XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurera Adobe Acrobat Sign för företag eller grupper
   2. Adobe Acrobat Sign – administratör för gruppfunktionen
   3. Hantera Adobe Acrobat Sign i Admin Console
  5. Creative Cloud for enterprise – kostnadsfritt medlemskap
   1. Översikt
 8. Driftsätta program och uppdateringar
  1. Översikt
   1. Driftsätta och leverera program och uppdateringar
   2. Planera driftsättningen
   3. Förbereda driftsättningen
  2. Skapa paket
   1. Paketera program via Admin Console
   2. Skapa paket för namngiven användarlicensiering
   3. Adobe-mallar för paket
   4. Hantera paket
   5. Hantera enhetslicenser
   6. Licensiering med serienummer
  3. Anpassa paket
   1. Anpassa Creative Cloud-datorprogrammet
   2. Ta med tillägg i ditt paket
  4. Driftsätta paket 
   1. Driftsätta paket
   2. Driftsätta Adobe-paket med Microsoft Intune
   3. Driftsätta Adobe-paket med SCCM
   4. Driftsätta Adobe-paket med ARD
   5. Installera produkter i mappen Exceptions
   6. Avinstallera Creative Cloud-produkter
   7. Använda Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   8. Licensidentifierare för Adobe Creative Cloud
  5. Hantera uppdateringar
   1. Ändra hanteringen för Adobe enterprise- och teams-kunder
   2. Driftsätta uppdateringar
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Översikt över AUSST
   2. Konfigurera den interna uppdateringsservern
   3. Underhålla den interna uppdateringsservern
   4. Vanliga användningsfall för AUSST   
   5. Felsöka den interna uppdateringsservern
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Använda Adobe Remote Update Manager
   2. Kanal-id för användning med Adobe Remote Update Manager
   3. Lösa RUM-fel
  8. Felsökning
   1. Felsöka installations- och avinstallationsfel för Creative Cloud-program
   2. Kontrollera om ett paket används genom att skicka frågor till klientdatorer
   3. Felmeddelandet ”Installationen misslyckades” för Creative Cloud-paket
  9. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager (CC 2018 eller tidigare)
   1. Om Creative Cloud Packager
   2. Versionsinformation om Creative Cloud Packager
   3. Paketering av program
   4. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager
   5. Skapa namngivna licenspaket
   6. Skapa paket med enhetslicenser
   7. Skapa ett licenspaket
   8. Skapa paket med serienummerlicenser
   9. Automatiserad paketering
   10. Paketera produkter som inte ingår i Creative Cloud
   11. Redigera och spara konfigurationer
   12. Ange språkversion på systemnivå
 9. Hantera ditt konto
  1. Hantera ditt Teams-konto
   1. Översikt
   2. Uppdatera betalningsinformation
   3. Hantera fakturor
   4. Ändra avtalsägare
   5. Byta återförsäljare
  2. Tilldela en Teams-användare licenser
  3. Lägg till produkter och licenser
  4. Förlängningar
   1. Teammedlemskap: förlängningar
   2. Enterprise i VIP: Förnyelser och efterlevnad
  5. Automatiserade utgångsstadier för ETLA-avtal
  6. Byta avtalstyp i en befintlig Adobe Admin Console
  7. Efterlevnadskrav för inköpsbeställning
  8. VIP (Value Incentive Plan) i Kina
  9. Hjälp om VIP Select
 10. Rapporter och loggar
  1. Granskningslogg
  2. Uppdragsrapporter
  3. Innehållsloggar
 11. Få hjälp
  1. Kontakta Adobes kundtjänst
  2. Supportalternativ för teamkonton
  3. Supportalternativ för företagskonton
  4. Supportalternativ för Experience Cloud

Om du köpt fristående planer eller paketplaner som har Adobe Acrobat Sign Solutions – Enterprise eller Adobe Acrobat Sign Solutions – Business kan du använda Adobe Admin Console för att hantera användare (och deras identiteter), produkter och berättiganden som är kopplade till användarna och produkterna. Du kan också utse flera administratörer som kan hjälpa dig att hantera organisationen eller funktionsbeteenden i Document Cloud-produkter och -tjänster. Till exempel kan du utse en specifik funktionsadministratör till att hantera beteendet i Acrobat Sign. Mer information finns i Hantera administratörer.

Adobe Admin Console förbättras för att ge dig större kontroll över Acrobat Sign-användares berättiganden och behörighet.

 • Erbjudandekorten (på sidan Översikt i Admin Console) för kunder med den moderna upplevelsen hänvisar till Adobe Acrobat Sign Solutions – Enterprise eller Adobe Acrobat Sign Solutions – Business
  • Huvuddelen av detta dokument handlar om alternativen med den moderna processen
 • Att man har den äldre upplevelsen visas av att erbjudandekortet refererar till tjänsten som Document Cloud for enterprise eller Document Cloud for business
Document Cloud-erbjudandekort


Komma igång

En licensierad användare måste ha tilldelats administratörsrollen i Adobe Admin Console för att kunna konfigurera och administrera Acrobat Sign-funktioner för organisationen. Det finns flera alternativ:

 1. Logga in på Adobe Admin Console med en av dessa administratörsroller:

  • Systemadministratör
  • Produktadministratör (för Acrobat Sign)
  • Produktprofiladministratör (för Acrobat Sign-produktprofilen)
 2. Gå till produktsidan för Acrobat Sign: Produkter > Document Cloud > Acrobat Sign > {Product Profile}

  Gå till produktsidan för Adobe Sign

 3. Klicka på knappen Lägg till användare när produktprofilsidan öppnas

  Lägg till användare

 4. Då läses sidan Lägg till användare in i den här produktprofilen in:

  • Skriv e-postadressen eller namnet på den användare som du vill aktivera
   • En lista med de användare i ditt konto som matchar strängen du skriver visas
   • Om e-postadressen är unik i kontot får du tillfälle att skapa en ny användare
  • Välj användarens produktroll (behörighetsnivå)
  • Klicka på Spara
  Konfigurera användaren

 5. Ett meddelande visas när användarrättigheterna har uppdaterats i Admin Console och användaren i Acrobat Sign uppdateras med den nya rollbehörigheten.

  Användaren lades till

 Välj Produkter > Acrobat Sign och välj rätt produktprofil när du har loggat in.

Obs!

Administratörer har inte möjlighet att välja produktroll för användare som finns i en användargrupp i en produktprofil.

Om administratören ska kunna tilldela en produktroll till en användare i en användargrupp, måste användaren åter läggas till i produktprofilen som användargruppen finns i. Detta ger direkt åtkomst till användarens produktroll.

 1. Logga in på Adobe Admin Console som administratör

 2. Gå till produktsidan för Acrobat Sign: Produkter > Document Cloud > Acrobat Sign > {Product Profile}

  Gå till produktsidan för Adobe Sign

 3. När produktprofilsidan öppnas:

  • Leta reda på den användare du vill redigera och klicka på listrutan i kolumnen Product Role (produktroll)
  • Ändra produktrollen till önskat värde
  Redigera användarens produktroll

 4. Ett meddelande visas när användarrättigheterna har uppdaterats i Admin Console och användaren i Acrobat Sign uppdateras med den nya rollbehörigheten.

  Användaren har redigerats

Om du har många användare att lägga till eller redigera kan du överföra en CSV-fil och göra alla ändringar programmatiskt.

Fullständig information om CSV-massöverföringsfunktionen finns här >

Lägg till användare via CSV

Obs!

Acrobat Sign har en extra kolumn som måste läggas till i CSV-mallen om administratörsbehörighet ska aktiveras: Product Role (produktroll)

Detta är de möjliga värdena för kolumnen Product Role (produktroll):

 • USER – En användare utan administrativ behörighet
 • SIGN_ACCOUNT_ADMIN – En administratör på kontonivå med behörighet att konfigurera kontot, vilket inkluderar alla inställningar på gruppnivå
 • SIGN_PRIVACY_ADMIN – En administratör på kontonivå med ytterligare behörighet att ta bort användare/innehåll från systemet
CSV-format

Obs!

Det finns för närvarande tre behörighetsroller i Admin Console:

 • Användare – En användare utan administrativ behörighet
 • Kontoadministratör för Sign – En administratör på kontonivå som har behörighet att redigera allt i Acrobat Sign-programmet, inklusive alla grupper
 • Sign-konto och sekretessadministratör – En Acrobat Sign-kontoadministratör med ytterligare behörighet att ta bort användare/innehåll från kontot.

Administratörer på gruppnivå måste ha behörighet i Acrobat Sign-systemet.

Mer information om administratörsroller i Acrobat Sign finns här >


Återkalla administratörsrättigheter för Acrobat Sign

Så här tar du bort administratörsbehörighet till Acrobat Sign-tjänsten från en användare:

 1. Logga in på Adobe Admin Console som administratör

 2. Gå till Acrobat Sign-produkten: Produkter > Document Cloud > Acrobat Sign > {Product Profile}

 3. Klicka på produktprofilens namn för att öppna sidan

  Gå till produktsidan för Adobe Sign

 4. Leta reda på den användare som du inte vill ska ha administratörsbehörighet

  • Klicka på listrutan längst till höger om användarposten
  • Välj Användare
  Redigera användaren

 5. Ett meddelande visas när användarrättigheterna har uppdaterats i Admin Console och användaren i Acrobat Sign uppdateras med den nya rollbehörigheten.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?