Adobe Sign för SharePoint Online – installationshandbok för arbetsflöde

Översikt

Obs!

Detta SharePoint-arbetsflödespaket är inte längre tillgängligt för nya installationer.

Microsoft stödjer nu idéen om arbetsflöden med Microsoft Flow-applikationen.

Flow är nu integrerad i SharePoint och stöds av Adobe Sign.

 

Denna dokumentation ger fortsatt stöd till kunder som använder äldre arbetsflöden.

Adobe Sign-arbetsflödesåtgärder för SharePoint Online gör att SharePoint-arbetsflödesadministratörer kan lägga till Adobe Sign-åtgärder i SharePoint-arbetsflöden via SharePoint-arbetsflödesdesignern. Lösningen är tillgänglig för Microsoft SharePoint Online-instanser som en plugin. Den gör att användare kan skapa ett listarbetsflöde i en anpassad lista eller ett dokumentbibliotek som kan användas av SharePoint-användare för att

 • Skicka dokument till en mottagare eller till en grupp av mottagare med SharePoint-listor och mappningsdata från SharePoint-listor i dokument när dokumenten skickas för signering.
 • Kontrollera status för avtal.
 • Avbryta avtal som skickats för signering.
 • Ladda ned signerade avtal till en listbilaga (för anpassade listor) eller som ett dokument med ett annat namn (för dokumentbibliotek)

 

Krav

Adobe Sign-lösningen kan bara installeras och konfigureras av en Microsoft SharePoint-administratör. För att lösningen ska kunna installeras behövs även administratörsbehörighet för SharePoint-servern. Läs SharePoint-dokumentationen och fråga din organisations SharePoint-administratör om ytterligare systembehörigheter som kan behövas för att installera SharePoint-plugins. För att konfigurera lösningen måste du även vara kontoadministratör för Adobe Sign och ha tillgång till API-nyckeln för ditt Adobe Sign-konto. Nedanstående systemkrav omfattar både server- och klientkomponenter som krävs för att installera och köra Adobe Sign för SharePoint.

 • Microsoft SharePoint-värd
 • Internet Explorer 11+
Obs!

Åtgärderna Hämta avtalsstatus och Avbryt avtal kan bara användas av kunder som använder instansen NA1.

Så här hittar du din instans

Installera Adobe Sign WSP för webbplatssamling


Överföra och aktivera .wsp-paket

1. Hämta det senaste .wsp-paketet från din Success Manager (endast befintliga installationer)

2. Gå till Webbplatssamling > Webbplatsinställningar > Webbdesignergallerier > Lösningar.

Obs! _catalogs/solutions/Forms/AllItems.aspx

 

3. Överför .wsp-filen.

 

4. Aktivera webbplatsfunktioner manuellt:

 • Gå till Webbplatsinställningar > Webbplatsåtgärder > Hantera webbplatsfunktioner.
 • Klicka på knappen Aktivera bredvid Adobe eSign-arbetsflödesåtgärder.
 • Klicka på knappen Aktivera bredvid Konfigurationslista över Adobe eSign-arbetsflödesåtgärder.
aktiva funktioner


Fylla i eSign-konfigurationslista

När du fyller i eSign-konfigurationslistan måste du skapa och ange flera unika fält. 

Vi rekommenderar att du sparar skapade nycklar i Anteckningar eller någon annan textredigerare för att sedan ange alla nycklar samtidigt.

Du ska:

 • skapa eSignIntegrationKey (i Adobe Sign-appen)
 • hämta spTenantID i SharePoint
 • skapa nycklarna spClientID och spClientSecret i SharePoint
 • tilldela tjänstens nya huvudnamn behörigheter i SharePoint
 • Ange eSignConnectorURL.


Steg 1: Skapa eSignIntegrationKey

Så här skapar du en integreringsnyckel i Adobe Sign:

1. Logga in på ditt Adobe Sign-konto som administrativ användare.

2. Gå till Konto > Adobe Sign-API > API-information.

3. Klicka på länken Integreringsnyckel mitt på sidan.

Gränssnittet Skapa integreringsnyckel läses in:

1. Ange ett namn för nyckeln (t.ex. SharePoint).

2. Integreringsnyckeln måste ha följande element aktiverade:

 • agreement_read
 • agreement_write
 • agreement_send
 • library_read

 

3. Klicka på Spara när nyckeln har konfigurerats.

På sidan Åtkomsttoken visas de nycklar som är definierade för ditt konto.

4. Klicka på nyckeldefinitionen som skapades för SharePoint.

 • Länken Integrationsnyckel visas ovanför definitionen.

5. Klicka på länken Integreringsnyckel.

 

Integrationsnyckeln visas:

6. Kopiera nyckeln och spara den för att senare lägga till den i eSign-konfigurationslistan.

7. Klicka på OK.

 • Du är nu klar i Adobe Sign-programmet och kan logga ut.


Steg 2: Hämta spTenantID

Så här hämtar du värdet spTenantID:

1.        Gå till Webbplatsinställningar > Användare och behörigheter > Programbehörigheter för webbplats.

2.       Kopiera delen efter @ under Programidentifieraren:

 • Exempel: i:0i.t|ms.sp.ext|d559ac84-d8e6-4515-9229-89w01@870fe83b-ye9d-96d3-n1d0-9et51ar2e792e

3. Spara det här värdet för att senare kunna lägga till det i eSign-konfigurationslistan.


Steg 3: Skapa nycklarna spClientID- och spClientSecret

Så här skapar du nycklarna spClientID och spClientSecret:

1. I SharePoint-webbplatsens URL, efter sharepoint.com/sites/{yoursite}, ska du klistra in följande sträng: _layouts/15/appregnew.aspx.

Obs!

Glöm inte understrecket innan layouts.

 • En ny sida öppnas där båda nycklarna kan skapas.

2. Klicka på knapparna Skapa för både Klient-ID och Klienthemlighet.

3. Kopiera båda nycklarna och spara dem för att senare kunna lägga till dem i eSign-konfigurationslistan.

4. Ange följande literala värden i de återstående fälten:

 • Titel – Adobe Sign
 • Programdomän – spintegration.echosign.com/sharepoint
 • Omdirigerings-URL – https://spintegration.echosign.com/sharepoint
Generera nycklar

5. Klicka på Skapa.

 • Detta skapar ett nytt huvudnamn för tjänsten i Azur AD.
 • Du kan återanvända samma huvudnamn för tjänsten för alla webbplatssamlingar.


Steg 4: Tilldela tjänstens huvudnamn behörigheter

Så här tilldelar du tjänstens huvudnamn behörigheter:

1. I SharePoint-webbplatsens URL, efter sharepoint.com/sites/{yoursite}, ska du klistra in följande sträng: _layouts/15/appinv.aspx.

 • Det måste göras för varje webbplats där arbetsflöden förväntas köras.

Obs!

Glöm inte understrecket innan layouts.

Fälten bör innehålla programinformation från det föregående steget:

 • Program-ID – det klient-ID som du precis skapade
 • Titel – Adobe Sign
 • Programdomän – spintegration.echosign.com/sharepoint
 • Omdirigerings-URL – https://spintegration.echosign.com/sharepoint

2. Kopiera och klistra in nedanstående kod i fältet XML-behörighetsbegäran.

<AppPermissionRequests AllowAppOnlyPolicy="true"> <AppPermissionRequest Scope="http://sharepoint/content/sitecollection" Right="FullControl" /> </AppPermissionRequests>
Bevilja

Obs!

Programmet ökar användarens behörighet för att motsvara programbehörigheterna. I ovanstående exempel används fullständig behörighet. Du kan även minska behörigheten för att tillåta fullständig kontroll över en webbplats eller en lägre nivå.

 

3. Klicka på Skapa.

4. Klicka på Ange som betrodd när sidan läses in på nytt.

Tillförlitlighet

 

Du kan se de resulterande behörigheterna i Webbplatsinställningar > Programbehörigheter för webbplats.

Webbplatsbehörigheter


Steg 5: Ange eSignConnectorURL

eSignConnectorURL är det literala värdet: https://spintegration.echosign.com/sharepoint


Konfigurera eSign-konfigurationslistan

1. I webbplatsdelen Webbplatsinnehåll, där Adobe eSign-konfigurationslistan för arbetsflöde aktiverades, letar du fram och klickar på eSign-konfigurationslistan

2. Skapa ett nytt objekt för att öppna ett nytt formulär för konfigurationen.

3. Fyll i följande värden:

 • Titel – ”konfiguration
 • spClientID – ange klient-ID från steg 3
 • spClientSecret – ange värdet för klienthemlighet från steg 3
 • spTenantID – ange klient-ID från steg 2
 • eSignIntegrationKey – ange Adobe Sign-integreringsnyckeln från steg 1
 • eSignConnectorURL – ange: https://spintegration.echosign.com/sharepoint
 • debugStatements – nej

4. Klicka på Spara.

Säkerhetsaspekter för att läsa eSign-konfigurationslistan från arbetsflödesåtgärd

Det är god praxis att endast ge administratörer för webbplatssamlingar tillgång till eSign-konfigurationslistan.

Om arbetsflödet aktiveras av användaren som har åtkomst till eSign-konfigurationslistan körs arbetsflödet utan problem. Om användaren inte har tillgång till listan måste arbetsflödesåtgärderna delas upp i programsteg.

1. På webbplatsen där arbetsflödet publiceras:

 • Gå till Webbplatsinställningar > Webbplatsfunktioner.
 • Aktivera funktionen Arbetsflöden kan använda programbehörigheter.

2. Hämta arbetsflödets ID för tjänstens huvudnamn.

 • Gå till Webbplatsinställningar > Programbehörigheter för webbplats.

Exempel: arbetsflöde i:0i.t|ms.sp.ext|d55e6c84-d8e6-4515-9229-896we4554601@870f107b-dc9d-47d3-9ad0-9d851rr2e762e

3. Tilldela tjänstens huvudnamn behörigheter i _layouts/15/appinv.aspx. Det här liknar steget för det faktiska programmet.

appsteg

4. Ange tjänstens huvudnamn för arbetsflödet som betrodd.

 

Nu bör programsteget vara tillgängligt i SharePoint Designer (omstart krävs):

installerade


Nedladdningsbar PDF-kopia

Hämta

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online