Utbildning och support​ för Adobe AIR

Läs om nyheterna i Adobe AIR!

Nybörjarhandbok

Kom igång med AIR.

Nybörjarhandbok

Självstudiekurser

Hitta självstudiekurser från nybörjar- till expertnivå som hjälper dig att utveckla dina färdigheter.

Självstudiekurser

Användarhandbok

Få snabba svar och stegvisa instruktioner.

Användarhandbok


Felsökning och hjälp

Du kan hämta körtiden för AIR från Adobe AIR:s hämtningscenter. Du kan hämta Adobe AIR SDK och kompilerare från Adobe AIR:s utvecklingscenter.

Se Felsök installation av AIR på Windows eller Felsök installation av Adobe AIR för macOS för lösningar om du har problem med att installera AIR.

Webbplatsen du visar använder en funktion, t.ex. möjligheten att kommunicera med AIR-program, som Google Chrome har placerat i ett begränsat läge. Mer information finns i Vanliga frågor om Adobe Flash Enabler.

En nyare version av Adobe AIR har hämtats och är klar att installera. Se Vanliga frågor om automatisk uppdatering av Adobe AIR 2.0 för mer information.

Se versionsinformation för information om felkorrigeringar, förbättringar och nya funktioner i den senaste versionen.

Du kan hämta äldre versioner av AIR för utveckling och testning. Hämta den mest aktuella versionen från Adobe AIR Download Center för regelbunden användning.

Den senaste versionen av AIR som stöder stationär Linux-distribution är AIR 2.6. Information finns i Installera Adobe AIR 2 för 64-bitars Linux-system eller Installera 32-bitars Adobe AIR för stationärt Linux.

Ja. Se Installera Adobe AIR med YUM för instruktioner.

Gå till Adobe AIR Native-tillägg för att söka efter de senaste AIR Native-tilläggen (ANE) som skapats av AIR-forumet. Du kan också söka efter självstudier och referensinformation för att utveckla dina egna ANE. Kolla in Visningsgalleri för Flash- och AIR-plattformar för aktuella ANE.