Felsökning och hjälp

Ladda ned och installera

Hur laddar jag ner och installerar AIR?

Du kan hämta AIR Runtime från Adobe AIR:s nedladdningscenter. Du kan ladda ner Adobe AIR SDK och kompilerare från Adobe AIR:s utvecklingscenter.

Varför går det inte att installera AIR?

Om du har problem med att installera AIR, se felsöka installation av AIR på Windows eller Felsök installation av Adobe AIR för Mac OS för lösningar.

Varför uppmanas jag att hämta Adobe Flash Enabler?

Webbplatsen du visar använder en funktion, t.ex. möjligheten att kommunicera med AIR-program, som Google Chrome har placerat i ett begränsat läge. Se Vanliga frågor om Adobe Flash Enabler för mer information.

Uppdateringar

Hur vet jag vilken version av AIR jag har?

Jag fick meddelande om att en ny version av AIR finns tillgänglig. Vad betyder detta?

En nyare version av Adobe AIR har hämtats och är klar att installera. Se Vanliga frågor om automatisk uppdatering av Adobe AIR 2.0 för mer information.

Var kan jag hitta information om den senaste uppdateringen?

Se versionsinformation för information om felkorrigeringar, förbättringar och nya funktioner i den senaste versionen.

Versioner och tillägg

Var kan jag hitta en äldre version av AIR?

Du kan ladda ner äldre versioner av AIR för utveckling och testning. Hämta den mest aktuella versionen från Adobe AIR Download Center för regelbunden användning.

Kan jag installera AIR på mitt Linux-system?

Den senaste versionen av AIR som stöder stationär Linux-distribution är AIR 2.6. För information, se Installera Adobe AIR 2 för 64-bitars Linux-system eller Installera 32-bitars Adobe AIR för stationärt Linux.

Kan jag installera AIR med hjälp av YUM?

Var kan jag hitta information om ursprungliga tillägg till AIR?

Om du vill söka efter de senaste AIR Native Extensions (ANE) som skapats av AIR-communityn, gå till Adobe AIR Native Extensions. Du kan också söka efter självstudier och referensinformation för att utveckla dina egna ANE. Kolla in Visningsgalleri för Flash- och AIR-plattformar för aktuella ANE.