Felsökning och hjälp

Du kan hämta AIR Runtime från Adobe AIR:s nedladdningscenter. Du kan ladda ner Adobe AIR SDK och kompilerare från Adobe AIR:s utvecklingscenter.

Om du har problem med att installera AIR, se felsöka installation av AIR på Windows eller Felsök installation av Adobe AIR för Mac OS för lösningar.

Webbplatsen du visar använder en funktion, t.ex. möjligheten att kommunicera med AIR-program, som Google Chrome har placerat i ett begränsat läge. Se Vanliga frågor om Adobe Flash Enabler för mer information.

En nyare version av Adobe AIR har hämtats och är klar att installera. Se Vanliga frågor om automatisk uppdatering av Adobe AIR 2.0 för mer information.

Se versionsinformation för information om felkorrigeringar, förbättringar och nya funktioner i den senaste versionen.

Du kan ladda ner äldre versioner av AIR för utveckling och testning. Hämta den mest aktuella versionen från Adobe AIR Download Center för regelbunden användning.

Den senaste versionen av AIR som stöder stationär Linux-distribution är AIR 2.6. För information, se Installera Adobe AIR 2 för 64-bitars Linux-system eller Installera 32-bitars Adobe AIR för stationärt Linux.

Om du vill söka efter de senaste AIR Native Extensions (ANE) som skapats av AIR-communityn, gå till Adobe AIR Native Extensions. Du kan också söka efter självstudier och referensinformation för att utveckla dina egna ANE. Kolla in Visningsgalleri för Flash- och AIR-plattformar för aktuella ANE.