Supportpolicy för Adobe Acrobat

Läs supportpolicyn för Adobe Acrobat för att göra välgrundade val när du installerar Acrobat och relaterade tjänster.

Supportnivån som är tillgänglig för Adobe Acrobat och Adobe Acrobat Reader beror på vilken prenumeration och version av Acrobat som du använder. I supportpolicyn för Acrobat beskrivs omfattningen av supporten för Acrobat- eller Acrobat Reader-versionerna i prenumerationen och de tillämpliga supportelementen för varje version.

Läs igenom supportpolicyn för Acrobat att ta reda på vilka versioner som stöds och vilka tidsramar som gäller för följande Acrobat-produkter.

Acrobat-versioner

De större versionerna av Acrobat är följande:

 • Senaste version (N): Den senaste huvudversionen av programmet.
 • Föregående version (N-1): En huvudversion tidigare än den senaste versionen.
 • Äldre version (N-2 eller tidigare): Två eller flera tidigare huvudversioner innan den senaste versionen.

Mindre versioner av Acrobat inkluderar uppdateringar för specifika större versioner. Mindre utgåvor kan innehålla korrigeringar av säkerhets- och kvalitetsproblem.

Supportinnehåll

Assisterad support: Kontakta Adobes kundtjänst för att få hjälp med produkten eller för att rapportera ett problem. Adobe tillhandahåller inte support (inklusive felkorrigeringar, säkerhetsuppdateringar, kompatibilitet för operativsystem, webbläsarsupport eller assisterad support) för äldre versioner.

Säkerhetsuppdateringar: Säkerhetsuppdateringar åtgärdar en sårbarhet som har en bevisad säkerhetspåverkan på den senaste Acrobat-versionen.

Felkorrigeringar: En felkorrigering är en korrigering av ett Adobe-identifierat fel eller glapp i produkten.

Hämtningstillgänglighet: Den senaste huvudversionen och de två direkt föregående versionerna finns tillgängliga för hämtning.

Support för operativsystem: Adobe ger kompatibilitetssupport för den senaste versionen av programmen på dessa operativsystem:

 • Windows® 10: Den senaste versionen och de två direkt föregående uppdateringarna
 • macOS: Den senaste versionen och de två direkt föregående uppdateringarna.
 • iOS: Den senaste versionen och den direkt föregående versionen.
 • Android™: Den senaste versionen och de två direkt föregående versionerna.

Supportpolicy för Acrobat Classic

Adobe tillhandahåller endast följande support för Acrobat Classic eller Acrobat Reader Classic för Individual- och SMB-kunder på stationära enheter.

 • Assisterad support: Adobe tillhandahåller assisterad support i fem år från och med dagen för lanseringen av den specifika Acrobat Classic- eller Acrobat Reader Classic-versionen.
 • Säkerhetsuppdateringar: Adobe tillhandahåller felkorrigeringar för säkerhetssårbarheter i fem år från den dag då den specifika versionen av Acrobat Classic och Acrobat Reader Classic släpptes.
 • Felkorrigeringar: Adobe tillhandahåller korrigeringar för Adobe-identifierade fel i fem år från den dag då den specifika versionen av Acrobat Classic eller Acrobat Reader Classic släpptes.
 • Hämtningstillgänglighet: Alla mindre versioner av en specifik version av Acrobat Classic eller Acrobat Reader Classic kan hämtas i fem år från och med släppdatumet.
 • Support för operativsystem:
  • Versioner av Acrobat Classic eller Acrobat Reader Classic är inom fem år från dagen för lanseringen kompatibla med de tre senaste versionerna av macOS och Windows® om operativsystemsleverantörerna stöder operativsystemsversionerna.
  • Versionerna av Acrobat Classic och Acrobat Reader Classic har fortsatt support för 32-bitarsversionen av Windows® OS.

Supportpolicy för Acrobat för Individual- och SMB-planer

Adobe erbjuder följande typer av supporttjänster för Acrobat Individual- och Acrobat SMB-produkter.  

Dator: 

 • Assisterad support: Adobe tillhandahåller assisterad support för den senaste versionen (N) och de två direkt föregående versionerna (N-1 och N-2) av Acrobat.
 • Säkerhetsuppdateringar: Endast den aktuella produktversionen (N) av Acrobat-program får säkerhetsuppdateringar.
 • Felkorrigeringar: Endast den aktuella produktversionen (N) av Acrobat-program får felkorrigeringar.
 • Hämtningstillgänglighet: Alla mindre utgåvor av den aktuella huvudversionen finns tillgängliga för hämtning.
 • Support för operativsystem:
  • Den senaste Acrobat-versionen (N) bör kunna köras på åtminstone de tre senaste versionerna av macOS och Windows® om operativsystemen har support för dessa versioner. Acrobat har också support för operativsystemen Windows® 8, Windows® 8.1 och Windows® 7.
  • Document Cloud för stationära datorer fortsätter att ha support för 32-bitarsversionen av Windows®. 

Mobilappar:

 • Assisterad support: Adobe tillhandahåller assisterad support för den senaste versionen.
 • Säkerhetsuppdateringar: Endast den aktuella produktversionen (N) av Acrobat-program får säkerhetsuppdateringar. 
 • Felkorrigeringar: Endast den aktuella produktversionen (N) av Acrobat-program får felkorrigeringar.
 • Hämtningstillgänglighet: Den senaste stora versionen är tillgänglig för hämtning.
 • Support för operativsystem:
  • De senaste Acrobat-versionerna (N) bör kunna köras på åtminstone de två senaste iOS-versionerna och tre senaste Android™ OS-versionerna.

Webbappar och -tjänster:

 • Acrobat har support för den senaste versionen av följande webbläsare för datorer och mobiler:
  • Microsoft® Edge
  • Google Chrome
  • Apple Safari
  • Mozilla Firefox

Supportpolicy för Acrobat Enterprise-prenumerationer

Adobes supportpolicy för Acrobat Enterprise-kunder (med fleråriga ETLA-avtal och eVIP (VIP Enterprise)) bestäms av vilken version av Acrobat som kunderna använder. Företag som driftsätter en viss version av Acrobat (prenumeration) omfattas av supportpolicyn för Acrobat för Individual- och Acrobat för SMB-produkter. Företag som driftsätter Acrobat Classic omfattas av supportpolicyn för Acrobat Classic.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?