Ändra e-postadressen för ditt Adobe-id till en ny eller tidigare använd e-postadress.

När du försöker ändra e-postadressen för ditt Adobe-id till en e-postadress som du redan har använt visas ett felmeddelande.

Tänk dig följande scenario:

 • Du använder för närvarande e-postadressen min_nuvarande_epostadress@exempel.com.
 • Du vill ändra din e-postadress till min_tidigare_epostadress@exempel.com (som du tidigare har använt som e-postadress för ditt Adobe-id).

När du försöker ändra e-postadressen visas felmeddelandet:

Dina kontoändringar kunde inte sparas.

Felmeddelande: Dina kontoändringar kunde inte sparas

Gör något av följande för att ändra e-postadressen för ditt Adobe-id:

Ändra till en e-postadress som du inte har använt tidigare

Det enklaste, och rekommenderade, sättet att åtgärda det här felet på är att ändra e-postadressen för ditt Adobe-id till en e-postadress som du inte har använt tidigare.

Se Ändra e-postadress för ditt Adobe ID för mer information om hur du ändrar e-postadress.

Om du inte har någon ytterligare e-postadress kan du ändra e-postadress till en e-postadress som du har använt tidigare. Hur du gör det beskrivs nedan. 

Ändra till en tidigare använd e-postadress

I enlighet med det tidigare exemplet vill du ändra e-postadressen för ditt Adobe-id från min_nuvarande_epostadress@exempel.comtill min_tidigare_epostadress@exempel.com.

För att göra det måste du först frigöra min_tidigare_epostadress@exempel.com. Det innebär att du ska kontrollera att den e-postadressen inte redan är förknippad med ett Adobe-id. Gör så här:

 1. Logga in med den e-postadress som du vill ändra till (inte med din nuvarande e-postadress). I det här fallet loggar du in med min_tidigare_epostadress@exempel.com.

 2. Ändra den här e-postadressen genom att lägga till +old efter namnet. Till exempel: min_tidigare_epostadress+old@exempel.com.

  Se Ändra e-postadress för ditt Adobe ID för mer information om hur du ändrar e-postadress.

 3. Du har nu frigjort din tidigare e-postadress min_tidigare_epostadress@exempel.com eftersom den inte längre är förknippad med ett Adobe-id.

  Gör enligt följande för att ersätta min_nuvarande_epostadress@exempel.com med min_tidigare_epostadress@exempel.com.

 4. Logga in med e-postadressen min_nuvarande_epostadress@exempel.com.

 5. Ändra e-postadressen till min_tidigare_epostadress@exempel.com.

E-postadressen som förknippas med ditt Adobe-id ändras nu frånmin_nuvarande_epostadress@exempel.com till min_tidigare_epostadress@exempel.com.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy