A comprehensive list of all the keyboard shortcuts in Adobe Premiere Rush.

Adobe Premiere Rush provides shortcuts to help you quickly work on documents. Many keyboard shortcuts appear next to the command names in menus.

Keys for File menu

Command Keyboard shortcut on macOS Keyboard shortcut on Windows
New > Project ⌥ + ⌘ + N Ctrl + Alt + N
New > Sequence ⌘ + N Ctrl + N
Close Project ⇧ + ⌘ + W Ctrl + Shift + W
Exit ⌘ + Q Ctrl + Q

Keys for Edit menu

Command Keyboard shortcut on macOS Keyboard shortcut on Windows
Undo ⌘ + Z Ctrl + Z
Redo ⇧ + ⌘ + Z Ctrl + Shift + Z
* Cut ⌘ + X Ctrl + X
* Copy ⌘ + C Ctrl + C
* Paste ⌘ + V Ctrl + V
Select All ⌘ + A Ctrl + A
Deselect All ⇧ + ⌘ + A Ctrl + Shift + A

Opomba:

* These keyboard shortcuts are applicable for cutting, copying, and pasting text titles only.

Keys for Clip menu

Command Keyboard shortcut on macOS Keyboard shortcut on Windows
Split ⌘ + K Ctrl + K
Delete Delete Delete, Backspace
Select Next Clip ⌘ + down arrow Ctrl + Down
Select Previous Clip ⌘ + up arrow Ctrl + Up

Keys for Sequence menu

Command Keyboard shortcut on macOS Keyboard shortcut on Windows
Zoom In = =
Zoom Out - -
Zoom to Fit \ \
Snap S S
Play Audio while Scrubbing ⇧ + S Shift + S

Keys for Timeline

Command Keyboard shortcut on macOS Keyboard shortcut on Windows 
Go to Next Edit Point
Down Down
Go to Previous Edit Point Up Up
Go to Sequence-Clip End End End
Go to Sequence-Clip Start Home Home
Play/Pause Space Space
Select Next Clip ⌘ + Down Ctrl + Down
Select Previous Clip ⌘ + Up Ctrl + Up
Shuttle Left J J
Shuttle Right L L
Shuttle Stop K K
Step Forward 1 Frame Right Right
Full Screen ` `
Fit Sequence \ \
Split ⌘ + K Ctrl + K
Add Video Transition ⌘ + D Ctrl + D
Add Audio Transition ⇧ + ⌘ + D Ctrl + Shift + D
Snap S S

Keys for Large Preview

Command Keyboard shortcut on macOS Keyboard shortcut on Windows 
Mark In I I
Mark Out O O

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu