A comprehensive list of all the keyboard shortcuts in Adobe Premiere Rush.

Adobe Premiere Rush provides shortcuts to help you quickly work on documents. Many keyboard shortcuts appear next to the command names in menus.

Keys for File menu

Command macOS Windows
New > Project ⌘ + N Ctrl + N
New > Sequence ⌥ + ⌘ + N Ctrl + Alt + N
Close Project ⌘ + W Ctrl + W
Share ⌘ + E Ctrl + E
Exit ⌘ + Q Alt + F4

Keys for Edit menu

Command macOS Windows iOS
Undo ⌘ + Z Ctrl + Z ⌘ + Z
Redo ⇧ + ⌘ + Z Shift + Ctrl + Z
⇧ + ⌘ + Z
* Cut ⌘ + X Ctrl + X
⌘ + X
* Copy ⌘ + C Ctrl + C
⌘ + C
* Paste ⌘ + V Ctrl + V ⌘ + V
Select All ⌘ + A Ctrl + A
N/A
Deselect All ⇧ + ⌘ + A Shift + Ctrl + A
N/A

Opomba:

* These keyboard shortcuts are applicable for cutting, copying, and pasting text titles only.

Keys for Clip menu

Command macOS Windows iOS
Split S S S
Duplicate D D D
Delete Delete & Delete
Backspace & Delete
Backspace & Delete
Apply Transition ⌘ + D Ctrl + D N/A

Keys for Sequence menu

Command macOS Windows
Add Title T T
Add Voiceover U U
Add Media Y Y
Zoom In = =
Zoom Out - -
Zoom to Fit \ \
Snap ⌘ + Y Ctrl + Y
Play Audio while Scrubbing A A
Loop ⌘ + L Ctrl + L

Keys for View menu

Panel macOS Windows iOS
Maximize Preview ` ` N/A
Titles ⌘ + 1 Ctrl + 1
⌘ + 1
Transitions ⌘ + 2 Ctrl + 2
⌘ + 2
Color ⌘ + 3 Ctrl + 3
⌘ + 3
Speed ⌘ + 4 Ctrl + 4
⌘ + 4
Audio ⌘ + 5 Ctrl + 5
⌘ + 5
Transform ⌘ + 6 Ctrl + 6
⌘ + 6
Next Tool ⌘ + → Ctrl + → N/A
Previous Tool ⌘ + ← Ctrl + ← N/A
Track Controls ⌘ + T Ctrl + T ⌘ + T
Expand Audio ⌘ + R Ctrl + R ⌘ + R

Keys for Timeline

Command macOS Windows  iOS
Go to Next Edit Point
Go to Previous Edit Point
Go to End of Sequence ⌘ + ↓ Ctrl + ↓ N/A
Go to Beginning of Sequence ⌘ + ↑ Ctrl + ↑ N/A
Play/Pause Space Space Space
Shuttle Left J J N/A
Shuttle Right L L N/A
Shuttle Stop K K N/A
Step Forward 1 Frame
Step Back 1 Frame
Full Screen ` `  
Fit Sequence \ \  
Split S S S
Apply Transition ⌘ + D Ctrl + D N/A
Snap ⌘ + Y Ctrl + Y N/A

Keys for Large Preview

Command macOS Windows 
Mark In I I
Mark Out O O
Clear In ⌥ + I Alt + I
Clear Out ⌥ + O Alt + O
Clear In and Out ⌥ + X Alt + X
Deselect all items Esc Esc
Back to grid view Enter Enter
Add selection to timeline ⌘ + Enter Ctrl + Enter

Keys for Media Browser

Command macOS Windows 
Navigate Keyboard Focus → ← ↑ ↓ → ← ↑ ↓
Deselect All items Esc Esc
Enter Large Preview Enter Enter
Select / Deselect Focused Asset Z Z
Select All Assets in Folder ⌘ + A Ctrl + A
Deselect All Assets in Folder ⌘ + ⇧ + A Ctrl + Shift + A
Add Selection to Timeline ⌘ + Enter Ctrl + Enter

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu