Izpolnjevanje obrazcev

V tem dokumentu je razloženo, kako izpolnite obrazce PDF s programom Acrobat ali Reader za namizne računalnike.

Je ta obrazec mogoče izpolniti?

Vseh obrazcev ni mogoče izpolniti. Včasih avtorji obrazca svojih datotek PDF ne spremenijo v interaktivne obrazce za izpolnjevanje. Včasih pa namerno oblikujejo obrazec, ki ga lahko izpolnite le ročno ali z orodjem za izpolnjevanje in podpisovanje. Ti obrazci se imenujejo neinteraktivni obrazci.

Interaktivni obrazci v programu Acrobat Reader
Interaktivni obrazec za izpolnjevanje v programu Acrobat Reader: označite mesto, kjer je potrebno tipkanje

Neinteraktivni obrazci v programu Acrobat Reader
Neinteraktivni obrazci v programu Acrobat Reader: za dodajanje besedila in drugih simbolov kamor koli v obrazec uporabite orodja za izpolnjevanje in podpisovanje

Izpolnjevanje interaktivnih obrazcev

Interaktiven obrazec vsebuje polja, ki jih lahko izberete ali izpolnite.

Interaktivni obrazec v Acrobatu
Interaktivni obrazec za izpolnjevanje

A. Vijolična vrstica s sporočili označuje prisotnost polj za izpolnjevanje. B. Ko jo kliknete, prikaže, kje se nahajajo polja za izpolnjevanje. 

 1. Če je potrebno, z desno tipko miške kliknite dokument in v pojavnem meniju izberite Ročno orodje ali Orodje za izbiro.

  Ko kazalec premaknete čez polje, se spremeni v drugo ikono. Ročno orodje se na primer spremeni v I-kazalko , ko lahko v polje obrazca vnesete besedilo. Nekatera besedilna polja so dinamična, kar pomeni, da se njihova velikost samodejno prilagaja količini vnesenih podatkov, raztezajo pa se lahko čez več strani.

 2. (Izbirno) Če želite, da bi bila polja obrazca bolj opazna, v vrstici s sporočili dokumenta kliknite gumb Označevanje obstoječih polj . Ozadje polj obrazca se obarva (privzeto s svetlo modro barvo), vsa obvezna polja obrazca pa se obrobijo z drugo barvo (privzeto z rdečo).

 3. Kliknite, da izberete možnosti, kot so izbirni gumbi. Za vnos besedila kliknite v besedilno polje.
  Da se pomaknete naprej pritisnite tabulator, za pomik nazaj pa Shift+Tabulator.
 4. Ko končate, kliknite gumb za pošiljanje, da bodisi pošljete podatke v strežnik ali ustvarite e-pošto, s katero boste poslali podatke. Gumb za pošiljanje se lahko pojavi v vijolični vrstici s sporočili na vrhu obrazca ali v vsebini obrazca.

Več namigov za odpravljanje napak, povezanih z izpolnjevanjem obrazcev, si lahko ogledate na naslovu Odpravljanje napak obrazcev.

Izpolnjevanje neinteraktivnih obrazcev z orodji za izpolnjevanje in podpisovanje

Neinteraktiven obrazec ne vsebuje interaktivnih polj. Vendar lahko za dodajanje besedila in drugih simbolov kamor koli v obrazec uporabite orodja za izpolnjevanje in podpisovanje. Za navodila si oglejte Izpolnjevanje obrazcev PDF.

Neinteraktivne obrazce izpolnite v brskalniku

Običajen način za ogled obrazcev PDF je v brskalniku, na primer kadar kliknete povezavo na spletnem mestu. Če obrazec ne vsebuje interaktivnih polj, lahko za izpolnjevanje obrazca uporabite orodja za izpolnjevanje in podpisovanje. Shranite obrazec v računalnik, nato pa ga odprite neposredno v programu Acrobat ali Acrobat Reader. Za navodila si oglejte Izpolnjevanje obrazcev PDF.

Shranite obrazec v računalnik
Shranite obrazec, odprite ga v programu Acrobat ali Acrobat Reader in izberite Orodja > Izpolni in podpiši.

Možnosti za delo v obrazcih

Tipka

Rezultat

Tabulator ali Shift+Tabulator

Sprejme vneseno besedilo in se premakne v naslednje polje

Puščici gor/levo

V skupini izbere prejšnji izbirni gumb

Puščici navzdol/desno

Izbere naslednji izbirni gumb

Esc

Zavrne in prekliče izbiro polja obrazca

Tipka Esc (pritisni dvakrat)

Izhod iz celozaslonskega načina

Tipki Enter ali Return (enovrstično besedilno polje)

Sprejme vnos besedila in prekliče izbiro polja

Tipki Enter ali Return (večvrstično besedilno polje)

Ustvari odstavek v istem polju obrazca

Tipki Enter ali Return (potrditveno polje)

Vklopi ali izklopi potrditveno polje

Tipka Enter (tipkovnica)

Sprejme vnos besedila in prekliče izbiro trenutnega polja obrazca

(Windows) Ctrl+Tab Vstavi tabulator v besedilno polje
(Mac) Alt+Tab Vstavi tabulator v besedilno polje

Samodokončanje obrazcev (le interaktivni obrazci)

Funkcija samodokončanja shrani vse vnose, ki jih vnesete v interaktivno polje obrazca. Samodokončanje nato predlaga ali samodejno vnese odzive, ki ustrezajo vašim vnosom v drugih poljih obrazca. Predlogi se prikažejo v pojavnem meniju, iz katerega lahko izberete vnos, ki vam ustreza. Funkcija samodokončanja je privzeto izklopljena, zato jo morate pred morebitno uporabo omogočiti v nastavitvah obrazcev.

Če želite iz pomnilnika funkcije samodokončanja odstraniti vnos, na primer pravopisno napačen vnos, ki ste ga našli in popravili naknadno, lahko seznam uredite v nastavitvah.

Opomba:

Z nastavitvami določite, kako naj program med vašim delom ravna z obrazci. Nastavitve se ne shranjujejo z obrazci PDF.

Omogočanje možnosti samodokončanja

 1. Izberite Uredi > Nastavitve (Windows) ali Acrobat Acrobat Reader > Preferences (Nastavitve) (Mac OS).

 2. Na levi izberite Obrazci.

 3. V razdelku Samodokončaj izberite možnost Osnovno ali Napredno v meniju.

 4. Izberite Zapomni si številske podatke, če želite, da se v pomnilnik funkcije samodokončanja shranjujejo tudi številke, ki jih vnesete v obrazce.

Opomba:

Ko v meniju Samodokončaj izberete eno od možnosti, se v besedilnem polju pod njim pojavi opis vpliva izbrane možnosti na delovanje funkcije samodokončanja.

Brisanje vnosa iz pomnilnika funkcije samodokončanja

 1. Odprite pogovorno okno Nastavitve.

 2. Na levi izberite Obrazci.

 3. V možnosti Samodokončanje kliknite Uredi seznam vnosov.

 4. V pogovornem oknu seznama vnosov za samodokončanje naredite nekaj od tega, nato pa v potrditvenem pogovornem oknu kliknite Da:

  • Če želite odstraniti vse vnose, kliknite Odstrani vse.
  • Če želite odstraniti posamezne vnose, jih izberite in kliknite Odstrani. (Če želite izbrati več sosednjih vnosov, jih kliknite in hkrati držite tipko Shift; če želite izbrati več nesosednjih vnosov, jih kliknite in hkrati držite tipko Ctrl.)

Spreminjanje neinteraktivnih obrazcev v obrazce za izpolnjevanje (Acrobat Pro)

Neinteraktiven obrazec lahko spremenite v obrazec za izpolnjevanje tako, da uporabite orodje za pripravo obrazca ali pa preprosto omogočite orodja za izpolnjevanje in podpisovanje. Uporabniki programov Acrobat in Acrobat Reader lahko za izpolnjevanje neinteraktivnih obrazcev uporabijo orodje za izpolnjevanje in podpisovanje.

Interaktivni obrazec

Če želite ustvariti interaktivni obrazec, uporabite orodje za pripravo obrazcev. Glejte Ustvarjanje obrazca iz obstoječega dokumenta.

Neinteraktiven obrazec

Če želite omogočiti orodja za izpolnjevanje in podpisovanje, izberite možnost Datoteka > Shrani kot drugo > PDF z razširjenimi funkcijami za Reader >Omogoči več orodij (vključno z izpolnjevanjem in shranjevanjem obrazcev).

Orodja so omogočena samo za trenutni obrazec. Ko ustvarite drug obrazec, to opravilo ponovite, da uporabnikom programa Acrobat Reader omogočite uporabo orodij.

Shranjevanje obrazcev

 • Če želite shraniti izpolnjen obrazec, izberite Datoteka > Shrani kot in preimenujte datoteko.

 • Da odstranite dodatne Readerjeve funkcije, izberite Datoteka > Shrani kopijo.

 • Če želite Readerjevim uporabnikom omogočiti shranjevanje vnesenih podatkov, izberite Datoteka > Shrani kot drugo > PDF z razširjenimi funkcijami za Reader > Omogoči več orodij (vključno z izpolnjevanjem in shranjevanjem obrazcev).

 1. Kliknite gumb Natisni ali izberite Datoteka > Natisni.

 2. Izberite tiskalnik iz menija na vrhu pogovornega okna Natisni.

 3. V meniju Komentarji in obrazci v zgornjem desnem območju pogovornega okna Natisni izberite nekaj od tega in nato kliknite V redu:

  • (interaktiven ali neinteraktiven obrazec) Če želite natisniti obrazec in vnose, izberite možnost Dokument. Ta možnost natisne besedilo, ki ste ga vnesli z uporabo orodja za dodajanje besedila.

  • (interaktiven ali neinteraktiven obrazec) Če želite natisniti obrazec, vnose in komentarje v obrazcu, izberite Dokument in oznake. Ta možnost natisne besedilo, ki ste ga vnesli z uporabo orodja za dodajanje besedila.

  • (samo interaktiven obrazec) Če želite natisniti le vnose brez samega obrazca, izberite Samo polja obrazcev.

Čiščenje neshranjenih vnosov v obrazcu

 1. Izberite Orodja > Pripravi obrazce. V desnem podoknu kliknite Več in izberite Počisti obrazec.

Uvažanje ali izvažanje podatkov obrazcev (samo v programu Reader, ne v brskalniku)

V nekaterih potekih dela pošiljajo posamezniki obrazce kot datoteke samo s podatki, na primer FDF ali XML. V programu Acrobat Reader lahko podatke uvozite in si jih ogledate v kontekstu celotnega PDF-ja:

 1. V zgornjem desnem kotu okna kliknite Razširjeno in nato še Uvozi podatke.

Podobno lahko podatke izpolnjenega obrazca PDF shranite kot podatkovno datoteko v drugi obliki:

 1. V zgornjem desnem kotu okna kliknite Razširjeno in nato še Izvozi podatke.

Za več informacij si v pomoči za Acrobat oglejte Upravljanje datotek podatkov obrazca.

Logotip Adobe

Prijavite se v svoj račun