Ustvarjanje in razpošiljanje obrazcev PDF

Na preprost način spremenite skenirani papirnati obrazec ali enostavni obrazec, izdelan s programom Microsoft Word, Excel ali z drugim programom, v pametni obrazec PDF.

Oglejte si kratko videovadnico in začnite

Ustvarjanje novega obrazca

Začnete lahko s praznim PDF-jem. V PDF dodate želeno besedilo in oznake, nato pa polja obrazca, da dokončate obrazec. Za več informacij si oglejte razdelek Kako ustvariti nov obrazec.

Ustvarjanje obrazca iz obstoječega dokumenta

Ko obstoječi dokument pretvorite v obliko PDF, program Acrobat obrazcu samodejno doda interaktivna polja. Obrazec lahko nato uredite, da mu dodate spustne sezname, polja s seznami ali gumbe.

Ustvarjanje obrazca v Acrobatu
Vrste polj obrazca, ki jih lahko dodate v PDF

A. Polje za podpis s potrdilom B. Polje s spustnim seznamom C. Polja z besedilom D. Vrstica s samodejnimi sporočili E. Potrditvena polja F. Izbirni gumbi G. Polje s seznamom H. Gumbi 

 1. Izberite Orodja > Pripravi obrazec.

 2. Izberite eno od naslednjih možnosti:

  Ena datoteka

  Pretvori obstoječ elektronski dokument (na primer Wordov ali Excelov dokument ali PDF) v interaktiven obrazec PDF.

  Skener

  Skenira papirnat obrazec in ga pretvori v interaktiven obrazec PDF.

  Ustvari novo

  Začnite z ustvarjanjem novega obrazca s prazno stranjo. Za več informacij si oglejte razdelek Kako ustvariti nov obrazec.

 3. Če želite, da bi ta obrazec podpisali drugi, izberite potrditveno polje Ta dokument zahteva podpis.

  Opomba:

  Privzeto je možnost samodejnega zaznavanja polja obrazca nastavljena na Vklopljeno. Če želite spremeniti to nastavitev, kliknite povezavo Spremeni in izberite ustrezne nastavitve. Za več informacij si oglejte razdelek Nastavitve obrazcev.  

 4. Kliknite Začni.

  Acrobat ustvari obrazec in ga odpre v načinu Urejanje obrazca. V desnem podoknu so prikazane možnosti za urejanje obrazca. V orodni vrstici so orodja za polja obrazca, s katerimi lahko dodajate polja.

  Orodna vrstica Pripravi obrazec

 5. Preglejte polja obrazca, ki jih je ustvaril program Acrobat. Dodajte polja z orodji za polje obrazca v orodni vrstici. Izbrišite, spremenite velikost ali preuredite polja kot želite. Dodate lahko te vrste polj obrazca:

  Dodajanje polja z besedilom

  Dodajte besedilo v dokument PDF.

  Črtne kode

  Kodirajo vnose iz izbranih polj in jih prikažejo kot vizualni vzorec, ki ga je mogoče interpretirati s programsko ali strojno opremo za dekodiranje (ni priložena).

  Gumbi

  Sprožijo spremembo v uporabnikovem računalniku, kot je odpiranje datoteke, predvajanje zvoka ali oddaja podatkov v spletni strežnik. Te gumbe lahko dopolnite s slikami, besedilom in vizualnimi spremembami, ki jih sprožijo dejanja miške.

  Potrditvena polja

  Predstavljajo izbiro med možnostma da ali ne, ki sta na voljo pri posameznih elementih. Če ima obrazec več potrditvenih polj, lahko uporabnik po navadi izbere poljubno število teh polj.

  Polje z datumom

  Uporabniku omogoča vnos datuma v dokument PDF.

  Polje z elektronskim podpisom

  Uporabniku omogoča, da dokument PDF elektronsko podpiše z digitalnim podpisom.

  Spustni seznam

  Uporabniku omogočajo, da element izbere iz pojavnega menija ali vnašanje vrednosti. Lastnost polja obrazca lahko nastavite tako, da uporabniku omogočajo vnos poljubne vrednosti.

  Polje s sliko

  Doda polje s sliko. Uporabniku omogoča, da poišče in izbere sliko, ki jo želi dodati v dokument PDF.

  Polja s seznamom

  Prikazujejo seznam možnosti, ki jih uporabnik lahko izbere. Za polje obrazca lahko nastavite lastnost, ki uporabniku omogoča izbiro več elementov na seznamu, če jih klikne in hkrati drži tipko Shift.

  Izbirni gumbi

  Predstavljajo skupino izbir, med katerimi lahko uporabnik izbere samo en element. Vsi izbirni gumbi z enakim imenom delujejo kot skupina.

  Polja z besedilom

  Uporabniku omogočajo vnašanje besedila, na primer imena, naslova ali telefonske številke.

  Za več informacij si oglejte razdelek Kako dodati polja obrazca in nastaviti njihove vrednosti.

 6. Če želite spremeniti obstoječe besedilo ali slike, v orodni vrstici kliknite Uredi. Vsa polja z besedilom in slikami se omogočijo za urejanje.

  Spreminjanje obstoječega besedila ali slik z orodjem za urejanje

  Opomba:

  Če možnost Urejanje v orodni vrstici ni prikazana, posodobite Acrobat. Če želite posodobitev samodejno opraviti v programu Acrobat, izberite Pomoč > Preveri posodobitve, nato pa za dokončanje postopka posodobitve sledite navodilom na zaslonu.

 7. Če želite obrazec preizkusiti, kliknite gumb Predogled v orodni vrstici. Predogled obrazca omogoča ogled obrazca, kot je prikazan prejemnikom, in njegovo preverjanje. Če si ogledujete obrazec, kliknite gumb Urejanje in se vrnite v način urejanja.

 8. Ko je obrazec dokončan, ga hranite in nato kliknite gumb Zapri na desnem koncu orodne vrstice, da zaprete urejanje obrazca.

Če želite razposlati obrazec in zbrati odzive, si oglejte razdelek Razpošiljanje obrazcev PDF ali spletnih obrazcev.  

Ustvarjanje obrazcev Adobe Acrobat Sign

Obstoječ obrazec lahko pretvorite v obrazec Adobe Acrobat Sign ali polja Acrobat Sign preprosto povlečete in spustite v PDF. Obrazec lahko v izpolnjevanje in podpisovanje pošljete s storitvijo Acrobat Sign. V polja Acrobat Sign se ne pretvorijo vsa polja, na primer polje s seznamom, spustni seznam ali polja z gumbi. Dodatna polja Acrobat Sign lahko dodate z orodno vrstico.

 1. Odprite PDF, ki ga želite pretvoriti v obrazec Acrobat Sign.

 2. Izberite Orodja > Pripravi obrazec.

 3. Kliknite Začni.

  Acrobat ustvari obrazec in ga odpre v načinu Urejanje obrazca. V desnem podoknu so prikazane možnosti za urejanje obrazca. V orodni vrstici so orodja za polja obrazca, s katerimi lahko dodajate polja.

 4. V desnem podoknu kliknite Več in nato izberite Pretvori v obrazec Acrobat Sign.

 5. Ob opozorilu, da bo program Acrobat odstranil polja obrazca, ki jih storitev Acrobat Sign ne podpira, kliknite Naprej, nato pa v naslednjem opozorilu še V redu.

 6. Če želite obrazcu dodati polje, izberite njegovo ikono v orodni vrstici. Kazalec postavite na mesto, kamor želite postaviti polje, in kliknite, da ga vstavite.

  Določena polja obrazcev Adobe Sign
  Med ustvarjanjem ali urejanjem obrazcev Acrobat Sign se v orodni vrstici prikažejo določena polja obrazcev Acrobat Sign.

 7. Poimenujte polje in določite, kdo ga lahko izpolni ali podpiše. Če želite nastaviti lastnosti polja, na primer barvo obrobe, polnilo, pisavo in velikost tipografije, ga dvokliknite.

  Postavitev polja Adobe Sign
  Ko polje Acrobat Sign postavite prvič, ga lahko poimenujete in navedete, kdo ga lahko podpiše ali izpolni.

 8. Če si želite predhodno ogledati spremembe, v desnem zgornjem kotu kliknite Predogled. V desnem zgornjem kotu kliknite Urejanje, da preklopite nazaj v način urejanja.

 9. Shranite obrazec.

Če želite razposlati obrazec in zbrati odzive, si oglejte razdelek Razpošiljanje obrazcev Adobe Acrobat Sign.

Omogočanje shranjevanja podatkov obrazca uporabnikom programa Reader

Običajno uporabniki programa Acrobat Reader DC in starejših različic ne morejo shraniti izpolnjenih kopij obrazcev, ki jih izpolnijo. Lahko pa razširite pravice PDF-ja in tako tem uporabnikom omogočite, da shranijo podatke v obrazcu. Če imate program Acrobat DC Pro, lahko vključite dodatne možnosti za uporabnike programa Acrobat Reader DC, na primer dodajanje besedila v neinteraktivne obrazce.

Opomba:

Program Reader XI in novejše različice Readerja drugače kot prejšnje različice vključujejo orodje za dodajanje besedila in možnost shranjevanja podatkov obrazca. Uporabniki Acrobata lahko besedilo vnašajo tudi v obrazce, ki niso namenjeni izpolnjevanju, dodajajo komentarje in digitalno podpisujejo PDF-je, ne da bi za to potrebovali posebne pravice.

 1. Odprite dokument PDF ali si predoglejte komponento dokumenta PDF v portfelju PDF.

 2. Če urejate obrazec, kliknite ikono s križcem ob gumbu za predogled v zgornjem desnem kotu.

 3. Izberite Datoteka > Shrani kot drugo > PDF z razširjenimi funkcijami za Reader in izberite eno od teh možnosti:

  Omogočanje komentiranja in merjenja

  (Acrobat Pro) Omogoča uporabnikom, da dodajajo komentarje ali dostopajo do orodij za podatke predmeta, merjenje in geoprostorske postopke.

  Omogoči več orodij (vključno z izpolnjevanjem in shranjevanjem obrazcev)

  Omogoča uporabnikom, da shranjujejo podatke, ki so jih vnesli v interaktivne obrazce ali obrazce, ki jih je mogoče izpolnjevati.

Opombe za lokalno shranjevanje izpolnjenih obrazcev

Programa Acrobat Standard in Acrobat Pro omogočata uporabnikom programa Adobe Reader 8 ali novejšega, da obrazce PDF izpolnijo in shranijo lokalno. Upoštevajte ti dve opombi o uporabi zmožnosti Readerjevih razširitev za lokalno shranjevanje obrazcev PDF (ki se imenujejo razširjeni dokumenti):

Število poslanih razširjenih dokumentov

Uporabnik programa Acrobat Standard ali Acrobat Pro lahko razširjen dokument v izpolnjevanje pošlje neomejenemu številu prejemnikov. Uporabnik programa Acrobat lahko na primer na spletnem mestu objavi prazno predlogo obrazca, ki uporabnikom omogoča, da obrazce PDF izpolnijo in shranijo lokalno. Dostop do predloge ima neomejeno število ljudi, uporabnik Acrobata pa lahko iz izpolnjenih obrazcev zbere neomejeno število odgovorov.

Število prejemnikov razširjenega dokumenta

Uporabnik programa Acrobat Standard ali Acrobat Pro lahko razširjen dokument pošlje neomejenemu številu prejemnikov. Uporabnik Acrobata lahko neomejenemu številu prejemnikov pošlje neomejeno število kopij razširjenega dokumenta in iz izpolnjenih obrazcev zbere neomejeno število odgovorov.

Dodajanje javanskega skripta obrazcem

Jezik JavaScript omogoča ustvarjanje interaktivnih spletnih strani. Družba Adobe je JavaScript izboljšala, tako da lahko interaktivnost preprosto vključite v obrazce PDF. V obrazcih Acrobat se JavaScript najpogosteje uporablja za oblikovanje, izračunavanje in preverjanje podatkov ter za dodeljevanje dejanj. V operacijskem sistemu Windows lahko obrazce Adobe PDF nastavite tudi tako, da se s povezavo ODBC (Open Database Connection) neposredno povezujejo z zbirkami podatkov.

Opomba:

Če ustvarjate dinamične obrazce, ne pozabite, da program Acrobat Reader nekaterih po meri ustvarjenih skriptov JavaScript. Obrazec pri ogledu v programu Acrobat Reader DC ne deluje nujno pravilno, razen če so dokumentu PDF dodane dodatne uporabniške pravice.

Dodatni viri

Za več informacij o Acrobatovem javanskem skriptu si oglejte te vire:

Razpošiljanje (pošiljanje) obrazcev prejemnikom

Razpošiljanje obrazcev PDF ali spletnih obrazcev

Ko ustvarite obrazec, izberite način za pošiljanje prejemnikom.

 1. V spodnjem desnem kotu desnega podokna kliknite Razpošlji.

 2. Pojavi se lahko vrsta sporočil, vendar je to odvisno od pogojev, ki jih program Acrobat zazna v obrazcu. Po potrebi se odzovite na navodila na zaslonu in shranite obrazec.

 3. Izberite način razpošiljanja in zbiranja:

  E-pošta

  Zbirajte odzive v e-poštnem nabiralniku.

  Notranji strežnik

  Distribuirajte in zbirajte odzive v notranjem strežniku, kot je SharePoint, ali v Omrežni mapi. Če želite več informacij, si oglejte Navajanje strežnika.

  Za več informacij si oglejte razdelek Izbira možnosti razdeljevanja za preglede in obrazce.

 4. Kliknite Nadaljuj in sledite navodilom za razpošiljanje obrazca na zaslonu.

 5. Če želite zbrati odzive v e-poštnem nabiralniku, naredite naslednje:
  • Vnesite e-poštne naslove in jih ločite s podpičji ali pa kliknite gumb Za, če želite e-poštne naslove izbrati iz adresarja.
  • Uredite privzeto sporočilo.
  • Da zagotovite optimalno sledenje, izberite možnost Zberi ime in e-pošto od prejemnikov. Sistem poziva prejemnike, da ob oddaji obrazca navedejo svoje ime in e-poštni naslov. To zagotavlja, da v sledilniku vidite, katere osebe so se in katere se niso odzvale ter čas odziva.
  • Prekličite izbiro možnosti, če želite prejemati anonimna oddajanja ali pa vas raven sledenja ne zanima.
  Opomba:

  Če ne poznate e-poštnih naslovov prejemnikov, vnesite svoj e-poštni naslov. Sistem vam pošlje povezavo do obrazca, ki ga lahko, če želite, pošljete po e-pošti prejemnikom.

Če želite slediti stanju razposlanega obrazca, v spodnjem desnem kotu desnega podokna kliknite Sledi. Za več informacij si oglejte razdelek O sledilniku obrazcev.

Razpošiljanje obrazcev Adobe Acrobat Sign

Ko ustvarite obrazec Acrobat Sign, ga lahko s storitvijo Acrobat Sign pošljete prejemnikom v izpolnjevanje in podpisovanje.

 1. V spodnjem desnem kotu desnega podokna kliknite Pošlji v podpis.

 2. Kliknite Pripravljeno za pošiljanje. Dokument se prenese v Adobe Document Cloud.

 3. Vnesite e-poštne naslove oseb, ki naj podpišejo dokument. Če želite, dodajte sporočilo.

 4. Kliknite Pošlji.

  Prejeli boste e-poštno sporočilo storitve Acrobat Sign, v katerem je navedeno, da se bodo dokumenti poslali prvi osebi v podpis. Prvi uporabnik prav tako prejme e-poštno sporočilo, da naj podpiše dokument. Ko uporabnik doda svoj podpis v polje Podpis in klikne gumb Kliknite za podpis, se dokument pošlje v podpis naslednjemu uporabniku in tako naprej.

  Vsak uporabnik prejme kopijo podpisanega dokumenta, datoteka pa se varno shrani v Adobe Document Cloud.

Če želite slediti stanju obrazca Acrobat Sign, si oglejte razdelek Sledenje pogodbam, poslanim v podpis.

Logotip Adobe

Prijavite se v svoj račun

[Feedback V2 Badge]