Platnosť licencie Adobe Acrobat sa skončila alebo nebola aktivovaná

Poznámka:

V tomto dokumente nájdete opis tohto problému a jeho riešenia v najnovších verziách aplikácie Acrobat. Ak máte aplikáciu Acrobat XI alebo jej staršie verzie, pozrite si článok Vytváranie súboru Adobe PDF nemôže pokračovať, pretože aplikácia Acrobat nie je aktivovaná | Staršie verzie aplikácie Acrobat.

Pri pokuse o vytvorenie súboru PDF pomocou funkcie tlačiarne Adobe PDF alebo prevedenia do Adobe PDF (funkcia aplikácie PDFMaker) v rôznych aplikáciách sa zobrazí nasledujúca chyba:

Chyba v aplikácii PDFMaker

Problém skúste odstrániť podľa uvedených krokov v poradí, v akom za sebou nasledujú.
 

Riešenie č. 1: Ukončite proces acrotray.exe v správcovi úloh.

 1. Ak je Acrobat otvorený, ukončite ho.

 2. Stlačte klávesy Ctrl+Alt+Delete a kliknite na Správca úloh.

 3. Na karte Procesy kliknite na proces AcroTray.exe. Proces sa zvýrazní.

 4. Kliknite na Ukončiť úlohu. Ak sa zobrazí varovné hlásenie, kliknite na Áno.

 5. Spustite aplikáciu Acrobat.

Riešenie č. 2: Skontrolujte, či sa súbory PDF v aplikácii Acrobat vytvárajú správne.

 1. V aplikácii Acrobat vyberte cestu Nástroje > Vytvoriť PDF.

 2. Vyberte ľubovoľný súbor a skonvertujte ho do formátu PDF.

  Ak sa zobrazí výzva na prihlásenie, prihláste sa pomocou účtu, na ktorý sa vzťahuje platné predplatné.

 3. Po skonvertovaní súboru PDF ukončite proces AcroTray.exe v správcovi úloh. Postupujte podľa krokov uvedených v riešení č. 1.

Riešenie č. 3: Dočasne vypnite programy vyhľadávajúce vírusy a opravte aplikáciu Acrobat.

Programy vyhľadávajúce vírusy môžu brániť aktivácii aplikácie Acrobat. Pred aktiváciou aplikácie Acrobat tieto programy dočasne vypnite:

 • Softvér antivírusovej ochrany (napríklad McAfee, Norton Anti-Virus)
 • Softvér s bránou Firewall (napríklad ZoneAlarm, Norton Internet Security Suite)
 • Softvér, ktorý uchováva odstránené súbory (napríklad Norton SystemWorks), prípadne odstráňte dočasné súbory zo systému,

Pokyny pre vypnutie alebo zapnutie programu nájdete v jeho dokumentácii. Ak chcete vypnúť softvér brány firewall, kontaktujte správcu systému.

Poznámka:

Vypnutie softvéru brány firewall môže ohroziť váš počítač. Vypnutím tohto softvéru nezaručíte, že všetky jeho funkcie sú vypnuté.

Po vypnutí softvéru opravte aplikáciu Acrobat podľa nasledovného postupu:

 1. Otvorte ovládací panel:

  1. Otvorte dialógové okno príkazu Spustiť stlačením klávesov Windows a R.
  2. Do dialógového okna zadajte Control Panel (Ovládací panel) a kliknite na tlačidlo OK.
 2. V ovládacom paneli kliknite na možnosť Pridať alebo odstrániť program alebo Programy a súčasti.  

 3. Zo zoznamu nainštalovaných programov vyberte aktuálnu verziu aplikácie Acrobat a kliknite na Zmeniť.

 4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke, kým sa chyba v aplikácii Acrobat neopraví.

  

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?