Problém

Po aktualizácii na verziu Acrobat 11.0.01 sa zobrazí dialógové okno sériového čísla, keď tlačíte pomocou tlačiarne Adobe PDF. V niektorých prípadoch sa zobrazí chybové hlásenie, ktoré vás žiada o aktiváciu aplikácie Acrobat. Tento problém sa vyskytuje iba vtedy, keď platia všetky nasledujúce podmienky: 

  • Systém používa aplikáciu Acrobat v systéme Windows a je aktualizovaná na verziu 11.0.01. 
  • Aplikácia Acrobat sa nikdy nespustila.
  • Jazyk sériového čísla Acrobat je iba angličtina. 
  • Jazyk operačného systému je iný ako angličtina. 
  • Inštalácia sa nevykonala cez používateľské rozhranie. To znamená, že sa vykonala cez príkazový riadok alebo nejakou inou metódou pre podniky. 
  • Pokúsite sa tlačiť do Adobe PDF. 

Riešenia

Možnosť pre koncového používateľa

Pred tlačou do PDF spustite aplikáciu Acrobat najmenej raz pre daného používateľa, čím sa vyrieši problém pre tohto používateľa zariadenia.

Možnosť pre podnikové IT oddelenia

Ak chcete vyriešiť tento problém pre všetkých používateľov na ktoromkoľvek zariadení, postupujte nasledovne: 

  1. Nájdite kľúč databázy Registry HKLM\Software\[wow6432node]\Adobe\Adobe Acrobat\11.0\Language\current\
  2. Nastavte predvolenú hodnotu na „acrobat.dll“.
  3. Distribuujte nastavenie vo vašej organizácii cez GPO alebo nejakým iným spôsobom.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online