Tlač súborov PDF

Chýba tlačidlo na tlač súboru?

Ak sa tlačidlá Tlačiť a Zrušiť nezobrazujú, váš monitor má nízke rozlíšenie. Program Reader nebol navrhnutý pre prácu na monitoroch s nízkym rozlíšením (minimálne odporúčané rozlíšenie je 1024 x 768). Existuje však možnosť obísť toto obmedzenie. Svoj dokument môžete vytlačiť pomocou ktoréhokoľvek z nasledujúcich úkonov:

 • Stlačte kláves Enter alebo Return.
 • Ak sa na pravej strane dialógového okna zobrazí posúvacia lišta, posuňte posúvač nadol, aby ste získali prístup k tlačidlám.
Poznámka:

(Windows) Na niektorých monitoroch panel úloh Windows zakrýva tlačidlo Tlačiť. Panel úloh môžete skryť, takže sa objaví len vtedy, ak myšou prejdete až k spodnému okraju obrazovky. Kliknite pravým tlačidlom myši na panel úloh a vyberte voľbu Vlastnosti. V dialógovom okne Vlastnosti vyberte možnosť Automaticky skrývať panel úloh, a následne kliknite na tlačidlo OK.

Nastavenie vlastností panelu úloh tak, aby sa skrýval a umožňoval prístup k tlačidlu Tlačiť

Pozrite si tiež článok na súvisiacu opravu registrov: HiDPI, podpora displeja Retina

Tlač súboru PDF

 1. Prejdite na Súbor > Tlačiť kliknite na ikonu v paneli nástrojov.

 2. Vyberte Tlačiareň a počet kópií Kópie.

 3. (voliteľné) Kliknite na Nastavenia a otvorte nastavenia Tlačiarne . Viac informácií nájdete v dokumentácii vašej tlačiarne.

 4. V časti Strany na tlač vyberte z možností:

  • Všetky - vytlačí všetky strany súboru PDF.
  • Aktuálna strana - vytlačí aktuálnu stranu súboru PDF.
  • Strany - určuje skupinu strán, ktorá sa vytlačí. Zadať môžete jednotlivé strany, rozsah strán aj ich kombináciu. Napríklad: 1, 6-18, 33, 98.
  • Ďalšie možnosti - určuje dodatočné možnosti, ako napríklad tlač párnych či nepárnych stránok a prevrátené stránky.

 5. Upravte ďalšie možnosti podľa vlastných požiadaviek:

  • Veľkosť strany a Zaobchádzanie
  • Orientácia
  • Komentáre a formuláre
  Poznámka:

  Zobrazený náhľad tlače sa aktualizuje s každou zmenou nastavení. Iné strany môžete prezerať pred tlačou klikaním na tlačidlá šípok.

 6. V prípade potreby môžete zmeniť veľkosť, zdroj a orientáciu papiera v ponuke Nastavenie strany.

 7. Kliknite na Tlačiť.

Bežné úlohy tlače

Obojstranná tlač

Môžete tlačiť obojstranne, ak vaša tlačiareň podporuje funkciu obojstrannej (duplex) tlače.  

Poznámka: Obojstranná tlač sa tiež nazýva duplex, back to back, front and back alebo two-sided printing.

Možnosti ovláda ovládač tlačiarne, nie program Adobe Acrobat alebo Adobe Reader. V dokumentácii                                                 k tlačiarni nájdete funkcie, ktoré vaša tlačiareň podporuje.

 • V dialógovom okne Tlačiť povoľte obojstrannú tlač a vyberte okraj Prevracania.
Poznámka:

Môže sa stať, že tlačiareň podporuje obojstrannú tlač a táto možnosť sa nezobrazuje v dialógovom okne Tlačiť. V takýchto prípadoch môžete otvoriť vlastnosti tlačiarne na prístup k tejto funkcii priamo z nastavení tlačiarne.

Viac informácií nájdete v článku Obojstranná tlač.

Čiernobiela tlač

Farebný súbor PDF môžete tlačiť v odtieňoch sivej (taktiež známej ako composite gray alebo grayscale).

 • V dialógovom okne Tlač povoľte tlač v odtieňoch sivej.

Tlač v inej veľkosti

Mierku strany môžete prispôsobiť tak, aby sa zmenšila alebo zväčšila. Mierku môžete automaticky upravovať podľa veľkosti papiera alebo ručne podľa pomeru v percentách.

 • V dialógovom okne Tlačiť kliknite na Veľkosť a následne určite možnosti mierky.

Tlač dokumentov veľkého formátu

Dokumenty veľkého formátu, ako napríklad plagát alebo banner môžete tlačiť pomocou rozdelenia strany na viacero hárkov papiera (nazývané aj „dlaždicovanie“). Možnosť Plagát počíta, koľko hárkov papiera sa spotrebuje. Veľkosť originálneho dokumentu môžete upraviť, aby čo najlepšie zodpovedal papieru a môžete určiť, nakoľko sa jednotlivé „dlaždice“ prekrývajú. Následne môžete jednotlivé kusy poskladať.

 • V dialógovom okne Tlačiť kliknite na Veľkosť a následne určite možnosti dlaždicovania.

Tlač viacerých strán na jeden hárok papiera

Na jediný hárok papiera môžete tlačiť viac ako jednu stranu súboru PDF. Tlač viacerých strán na jeden hárok sa tiež nazýva n-up tlač (ako napr. 2-up alebo 6-up). Môžete určiť, ako sú strany zoradené, či už horizontálne po stránke, alebo vo vertikálnych stĺpcoch.

 • V dialógovom okne Tlačiť kliknite na Viacnásobná tlač a potom určte strany, ktoré sa majú vytlačiť na jeden hárok, a ďalšie súvisiace možnosti.

Tlač brožúr

Môžete tlačiť viacstranový dokument ako brožúru. Na každý hárok pripadajú dve strany. Po skompletovaní, ohnutí a zviazaní obojstranných hárkov dostanete knihu so správnym poradím strán.

 • V dialógovom okne Tlačiť kliknite na Veľkosť a následne určite možnosti brožúry.

Tlač komentárov

Komentáre môžete tlačiť na svojom mieste (priamo na stranách textu) alebo ako zoznam či sumár.

Prejdite na časť Komentáre a formuláre a vykonajte jeden z nasledovných úkonov:

 • Vyberte možnosť z vysúvacieho zoznamu.
 • Kliknite na Sumarizovať komentáre

Tlač časti strany

Zo súboru PDF môžete vytlačiť časť strany Vyberte želanú oblasť pomocou nástroja Snímka . Oblasť môže byť text, grafika alebo obe. Zvolenú oblasť môžete tlačiť v plnej veľkosti alebo ju prispôsobiť na veľkosť papiera.

 1. Prejdite na Upraviť > Snímka.
 2. Ťahaním zvoľte požadovanú časť strany.
 3. Prejdite na Súbor > Tlačiť.
 4. V dialógovom okne Tlačiť kliknite na Zvolená grafika.

Prečo nemôžem tlačiť svoj dokument?

Skúste tieto typy na riešenie problémov

Problémy s tlačou môžu mať rôzne príčiny. Aby ste rozpoznali problém, skúste tieto technické poznámky: Riešenie problémov s tlačou súborov PDF | Acrobat, Reader

Ak je Súbor PDF chránený heslom a tlač nie je povolená

Ak obdržíte heslom chránený súbor PDF, zadajte určené heslo, aby ste ho mohli vytlačiť. Niektoré chránené dokumenty majú obmedzenia, ktoré vám bránia tlačiť, upravovať alebo kopírovať ich obsah. Ak súbor obsahuje obmedzenia tlače, kontaktujte autora súboru PDF.

(Len pre systémy Windows) Chránené zobrazenie zabraňuje tlači

Predvolený režim Chráneného zobrazenia významne zvyšuje bezpečnosť programu Acrobat Reader. Aby ste zistili, či režim Chráneného zobrazenia bráni tlači, dočasne ho deaktivujte. Kliknite pravým tlačidlom myši na dokument a vyberte voľbu Vlastnosti dokumentu. Aby ste zistili, či je režim chráneného zobrazenia aktivovaný, kliknite na Pokročilé.

Ak si želáte režim chráneného zobrazenia deaktivovať, prejdite na Upraviť > Nastavenia a kliknite na Bezpečnosť (Rozšírené) na ľavej strane. Odznačte políčko Povoliť chránený režim pri spustení. Ukončite program Reader, reštartujte ho a skúste vytlačiť dokument znova.

Poznámka:

Maximálnu bezpečnosť zaistíte, ak po vytlačení opätovne aktivujete políčko Povoliť chránený režim pri spustení.

Simulácia predtlače tlačových farieb

Pri simulácii predtlače sa aproximuje vzhľad zlúčenia a predtlače farebných kresieb pri tlači na ofsetovom tlačovom stroji. Účinok predtlače môžete simulovať na farebnej stolovej tlačiarni, výberom možnosti Simulovať predtlač v dialógovom okne Ďalšie nastavenia tlače. Pri simulácii predtlače sa pri tlači prevedú priame farby na výťažkové farby. Ak chcete použiť súbor pre konečný výstup, nevyberajte možnosť Simulovať predtlač.

Poznámka:

Farebné tlačiarne sa významne líšia v reprodukčnej kvalite farieb. Preto prvotlače od poskytovateľa týchto služieb sú najlepším spôsobom, ako overiť konečný výstup.

Tri prekrývajúce sa kruhy bez predtlače (vľavo) v porovnaní s troma prekrývajúcimi sa kruhmi s predtlačou (vpravo).

Čo mám robiť, ak ma program Acrobat Reader vyzýva uložiť súbor pri tlači dokumentu?

Ak vás program Acrobat Reader vyzve na uloženie súboru po kliknutí na tlačidlo Tlačiť, prejdite na dialógové okno Ďalšie možnosti tlače a odznačte možnosť Tlačiť do súboru.

Poznámka:

 • Uistite sa, že ste vybrali aktuálnu tlačiareň a nie virtuálnu tlačiareň alebo program Adobe PDFXPS/Send note.
 • Možnosť Tlačiť do súboru bola dostupná v dialógovom okne Tlač až do verzií 10.X programu Acrobat.

Ako vytlačím komentáre, ktoré sa nachádzajú na dokumente PDF?

V PDF dokumente existujú určité anotácie (napr. vyskakovacie poznámky), ktoré sa ale nevytlačia predvolene.

Je to preto, aby takéto anotácie neprekrývali obsah, ktorý sa nachádza pod nimi.

Existujú však prípady, v ktorých užívateľ chce anotácie vytlačiť. Tlač vyskakovacích poznámok a iných anotácií:

 1. Prejdite do Upraviť > Nastavenia.
 2. Zo zoznamu Kategórie vyberte Komentáre.
 3. Povoľte možnosť Tlačiť poznámky a vyskakovacie objekty.

Program Acrobat Reader padá pri tlači/ Program Acrobat Reader odmieta tlačiť po stlačení tlačidla Tlačiť

V tomto prípade môže ísť o poškodený inštalačný súbor programu Adobe Acrobat. Aby ste vyriešili tento problém, uistite sa, že používate najnovšiu verziu programu Adobe Reader/ Acrobat.

Ak tento problém pretrváva pri najnovšej verzii:

 1. Pomocou programu Acrobat cleaner odinštalujte Acrobat Reader.
 2. Nanovo nainštalujte program Acrobat Reader.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?