Príručka používateľa Zrušiť

Analýza dokumentov pomocou nástroja Kontrola pred výstupom (Acrobat Pro)

 1. Príručka používateľa Acrobat
 2. Úvod do aplikácie Acrobat
  1. Získajte prístup k aplikácii Acrobat z počítača, mobilu a webu
  2. Čo je nové v aplikácii Acrobat
  3. Klávesové skratky
  4. Systémové požiadavky
 3. Pracovná plocha
  1. Základy používania pracovnej plochy
  2. Otváranie a zobrazovanie dokumentov PDF
   1. Otváranie dokumentov PDF
   2. Navigácia na stranách dokumentu PDF
   3. Zobrazovanie predvolieb dokumentov PDF
   4. Úpravy zobrazenia PDF
   5. Povoliť náhľad miniatúr dokumentov PDF
   6. Zobrazenie dokumentu PDF v prehliadači
  3. Práca s účtami online úložiska
   1. Prístup k súborom zo služby Box
   2. Prístup k súborom z úložiska Dropbox
   3. Prístup k súborom z úložiska OneDrive
   4. Prístup k súborom z platformy SharePoint
   5. Prístup k súborom z úložiska Google Drive
  4. Acrobat a macOS
  5. Upozornenia aplikácie Acrobat
  6. Mriežky, vodidlá a meranie v súboroch PDF
  7. Text v ázijských jazykoch, azbuke a text sprava doľava v dokumentoch PDF
 4. Vytváranie dokumentov PDF
  1. Prehľad vytvárania dokumentov PDF
  2. Vytvorenie dokumentov PDF v aplikácii Acrobat
  3. Vytvorenie dokumentov PDF pomocou súčasti PDFMaker
  4. Používanie tlačiarne Adobe PDF
  5. Prevod webových stránok do PDF
  6. Vytváranie PDF pomocou aplikácie Acrobat Distiller
  7. Nastavenie prevodu Adobe PDF
  8. Písma v súboroch PDF
 5. Úpravy dokumentov PDF
  1. Úprava textu v dokumentoch PDF
  2. Úprava obrázkov alebo objektov v súbore PDF
  3. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  4. Úprava naskenovaných dokumentov PDF
  5. Vylepšenie fotografií v dokumente nasnímaných pomocou fotoaparátu na mobilnom zariadení
  6. Optimalizácia súborov PDF
  7. Vlastnosti a metadáta dokumentu PDF
  8. Odkazy a prílohy v dokumentoch PDF
  9. Vrstvy dokumentu PDF
  10. Miniatúry strán a záložky v dokumentoch PDF
  11. Sprievodca akciami (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF prevedené na webové stránky
  13. Nastavenie dokumentov PDF na prezentáciu
  14. Články v dokumentoch PDF
  15. Geopriestorové dokumenty PDF
  16. Aplikovanie akcií a skriptov na dokumenty PDF
  17. Zmeňte predvolené písmo na pridávanie textu
  18. Odstránenie strán zo súboru PDF
 6. Skenovanie a funkcia OCR
  1. Skenovanie dokumentov do formátu PDF
  2. Vylepšenie fotografií v dokumente
  3. Riešenie problémov so skenerom pri skenovaní pomocou aplikácie Acrobat
 7. Formuláre
  1. Základy práce s formulármi PDF
  2. Vytvorenie formulára od začiatku v aplikácii Acrobat
  3. Vytváranie a rozosielanie formulárov PDF
  4. Vypĺňanie formulárov PDF
  5. Vlastnosti poľa formulára v dokumentoch PDF
  6. Vypĺňanie a podpisovanie formulárov PDF
  7. Nastavenia tlačidiel akcií vo formulároch PDF
  8. Publikovanie interaktívnych webových formulárov PDF
  9. Základy práce s poľami formulára PDF
  10. Polia formulárov PDF s čiarovými kódmi
  11. Zhromažďovanie a správa údajov z formulárov PDF
  12. Informácie o sledovaní formulárov
  13. Pomocník s formulármi PDF
  14. Odosielanie formulárov PDF príjemcom pomocou e-mailu alebo interného servera
 8. Kombinovanie súborov
  1. Spojenie alebo zlúčenie súborov do jedného dokumentu PDF
  2. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  3. Pridanie hlavičiek, piat a číslovania Batesovými číslami do dokumentov PDF
  4. Orezanie strán súboru PDF
  5. Pridávanie vodoznakov do dokumentov PDF
  6. Pridávanie pozadí do dokumentov PDF
  7. Práca s čiastkovými súbormi v portfóliu PDF
  8. Publikovanie a zdieľanie portfólií PDF
  9. Prehľad portfólií PDF
  10. Vytváranie a prispôsobenie portfólií PDF
 9. Zdieľanie, recenzovanie a pridávanie poznámok
  1. Zdieľanie a sledovanie súborov PDF online
  2. Vyznačenie úprav textu
  3. Príprava na recenziu dokumentu PDF
  4. Začatie recenzie dokumentu PDF
  5. Hosťovanie zdieľaných recenzií na lokalitách SharePoint alebo Office 365
  6. Účasť na recenzii súboru PDF
  7. Pridávanie poznámok do dokumentov PDF
  8. Pridanie pečiatky do dokumentu PDF
  9. Pracovné postupy schvaľovania
  10. Správa poznámok | prezerať, odpovedať, tlačiť
  11. Import a export poznámok
  12. Sledovanie a správa recenzií dokumentov PDF
 10. Ukladanie a exportovanie dokumentov PDF
  1. Ukladanie dokumentov PDF
  2. Prevod súboru PDF do formátu Word
  3. Prevod súboru PDF do formátu JPG
  4. Prevedenie alebo exportovanie súborov PDF do súborov iných formátov
  5. Možnosti formátu súborov pre export dokumentu PDF
  6. Opakované použitie obsahu súboru PDF
 11. Zabezpečenie
  1. Nastavenie zvýšeného zabezpečenia pre súbory PDF
  2. Zabezpečovanie súborov PDF heslom
  3. Spravujte digitálne identifikátory
  4. Zabezpečovanie súborov PDF certifikátmi
  5. Otváranie zabezpečených dokumentov PDF
  6. Odstránenie citlivého obsahu z dokumentov PDF
  7. Nastavenie zásad zabezpečenia pre súbory PDF
  8. Výber metódy zabezpečenia  pre súbory PDF
  9. Upozornenie zabezpečenia pri otvorení súboru PDF
  10. Zabezpečenie súborov PDF pomocou servera Adobe Experience Manager
  11. Funkcia chráneného zobrazenia pre dokumenty PDF
  12. Prehľad zabezpečenia v aplikácii Acrobat a dokumentoch PDF
  13. JavaScripty v súboroch PDF ako riziko pre zabezpečenie
  14. Prílohy ako riziko zabezpečenia
  15. Povoľte alebo zablokujte odkazy v súboroch PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podpis dokumentov PDF
  2. Nasnímajte svoj podpis do mobilného zariadenia a používajte ho kdekoľvek
  3. Odosielanie dokumentov na elektronické podpisy
  4. O podpisoch certifikátov
  5. Certifikované podpisy
  6. Overovanie digitálnych podpisov
  7. Zoznam dôveryhodných certifikátov schválených spoločnosťou Adobe
  8. Správa dôveryhodných identít
 13. Tlač
  1. Základné tlačové úlohy dokumentov PDF
  2. Tlač brožúr a portfólií PDF
  3. Ďalšie nastavenia tlače dokumentov PDF
  4. Tlač do PDF
  5. Tlač farebných dokumentov PDF (Acrobat Pro)
  6. Tlač dokumentov PDF s vlastnou veľkosťou
 14. Uľahčenie prístupu, tagy a preformátovanie
  1. Vytvorenie a overenie prístupnosti dokumentu PDF
  2. Funkcie na uľahčenie prístupu v dokumentoch PDF
  3. Nástroj Poradie čítania pre dokumenty PDF
  4. Čítanie dokumentov PDF s preformátovaním a uľahčenie prístupu
  5. Úprava štruktúry dokumentu pomocou panelov Obsah a Tagy
  6. Vytváranie prístupných PDF
 15. Prehľadávanie a indexovanie
  1. Vytváranie indexov PDF
  2. Prehľadávanie dokumentov PDF
 16. Multimédiá a 3D modely
  1. Pridávanie zvuku, videí a interaktívnych objektov do súborov PDF
  2. Pridávanie 3D modelov do súborov PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazenie 3D modelov v súboroch PDF
  4. Interakcia s 3D modelmi
  5. Meranie 3D modelov v súboroch PDF
  6. Nastavenie 3D pohľadov v súboroch PDF
  7. Povolenie obsahu 3D v dokumente PDF
  8. Pridávanie multimediálneho obsahu do dokumentov PDF
  9. Vytváranie poznámok k 3D dizajnom v súboroch PDF
  10. Prehrávanie formátov videa, zvuku a multimédií v dokumentoch PDF
  11. Pridávanie poznámok k videám
 17. Nástroje produkcie tlače (Acrobat Pro)
  1. Prehľad nástrojov produkcie tlače
  2. Tlačové značky a vlasové čiary
  3. Náhľad výstupu
  4. Zlúčenie priehľadností
  5. Prevod farieb a správa tlačových farieb
  6. Presahy tlačových farieb
 18. Kontrola pred výstupom (Acrobat Pro)
  1. Súbory vyhovujúce štandardu PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly pred výstupom
  3. Rozšírené kontroly pred výstupom
  4. Správy kontroly pred výstupom
  5. Zobrazenie výsledkov kontroly pred výstupom, objektov a zdrojov
  6. Výstupné zámery v dokumentoch PDF
  7. Opravenie problémových oblastí pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  8. Automatizácia analýzy dokumentu pomocou dropletov alebo činností kontroly pred výstupom
  9. Analýza dokumentov pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  10. Ďalšie kontroly pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  11. Knižnice kontroly pred výstupom
  12. Premenné kontroly pred výstupom
 19. Správa farieb
  1. Zachovanie zhodných farieb
  2. Nastavenia farieb
  3. Správa farieb v dokumentoch
  4. Práca s profilmi farieb
  5. Princípy správy farieb

Ak chcete skontrolovať, či dokument Adobe®PDF obsahuje len vlastnosti, písma a formátovanie, ktoré ste určili, môžete obsah dokumentu preveriť (a v určitých prípadoch aj opraviť) pomocou nástroja Kontrola pred výstupom.

O kontrole pred výstupom

Nástroj Kontrola pred výstupom analyzuje obsah dokumentu PDF a určí jeho platnosť pre produkciu tlače a mnoho ďalších podmienok, ktoré môžete určiť. Kontrola pred výstupom posudzuje súbor podľa sád používateľských hodnôt, ktoré sa nazývajú profily kontroly pred výstupom. Podľa profilu môže kontrola pred výstupom tiež opraviť určité chyby. Kontrola pred výstupom vykonáva aj kontroly a opravy viditeľných oblastí alebo určitých objektov a upravuje dokumenty PDF tak, aby vyhovovali rôznym štandardom.

Kontrola pred výstupom identifikuje problémy s farbami, písmami, priehľadnosťou, rozlíšením obrázkov, krytím tlačovou farbou, kompatibilitou verzií PDF a podobne. Kontrola pred výstupom tiež zahŕňa nástroje na skúmanie syntaxe PDF alebo samotnej štruktúry dokumentu PDF.

Pred použitím nástroja Kontrola pred výstupom alebo pred vytvorením PDF na tlač postupujte podľa nasledujúcich odporúčaní:

 • Ak ste dokumenty PDF vytvorili pomocou aplikácie Acrobat Distiller, InDesign alebo Illustrator, optimalizujte ich pre bežnú alebo komerčnú tlač. Použite vopred definované nastavenia aplikácie Distiller alebo štýlov PDF aplikácie InDesign alebo nastavenia poskytovateľa tlačových služieb.

 • Vložte všetky písma v aplikácii, v ktorej bol dokument vytvorený. Vloženie zaistí, že sa písma nebudú nahrádzať.

Dialógové okno Kontrola pred výstupom

Pomocou dialógového okna Kontrola pred výstupom môžete ovládať všetky aspekty kontroly pred výstupom. Ak panel Produkcia tlače nie je viditeľný na pravej table, vyberte voľby Nástroje > Produkcia tlače. Potom na pravej table vyberte Kontrola pred výstupom.

Dialógové okno Kontrola pred výstupom
Dialógové okno Kontrola pred výstupom

A. Knižnice B. Pohľady C. Výstraha nastavenia zobrazenia (štandardne vypnutá)  D. Profily kontroly pred výstupom, kontroly alebo opravy problémov E. Skupiny F. Popis profilu G. Vyhľadávať vo všetkých knižniciach 

Vykonanie kontroly pred výstupom

Môžete použiť alebo upraviť existujúci profil alebo si vytvoriť vlastný profil.

 1. Otvorte dokument PDF a na pravej table vyberte Nástroje > Produkcia tlače > Kontrola pred výstupom.

 2. Vyberte ľubovoľnú knižnicu z rozbaľovacieho zoznamu Knižnice.

 3. Vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • Ak chcete zobraziť zoznam dostupných profilov, kliknite na tlačidlo Select Profiles (Vybrať profily) .

  • Ak chcete zobraziť zoznam dostupných kontrol, kliknite na tlačidlo Vybrať jednotlivé kontroly .

  • Ak chcete zobraziť zoznam dostupných opráv, kliknite na tlačidlo Vybrať jednotlivé opravy.

 4. Použite menu a zadajte, či chcete zobraziť všetky položky, svoje obľúbené položky, naposledy použité položky, najčastejšie používané položky alebo niektorú z dostupných kategórií.
 5. Vyberte profil, kontrolu alebo opravu problému zo zoznamu a zobrazí sa popis.

  Profily sú organizované v skupinách, ktoré môžete rozbaliť alebo zbaliť. Profily so sivou ikonou kľúča zahŕňajú opravy, ktoré môžu odstrániť chyby v súbore.

  Poznámka:

  Na vyhľadanie profilu, kontroly alebo opravy môžete použiť aj pole Find (Hľadať).

 6. (Voliteľné) Vyberte profil alebo samostatnú kontrolu, rozbaľte položku Ďalšie voľby a podľa potreby vykonajte niektorý z nasledovných krokov:

  • Určite, či chcete obmedziť kontrolu iba na viditeľné vrstvy. Výber tejto voľby vypne všetky opravy.

  • Určite rozsah strán, ktorý chcete skontrolovať.

 7. Ak ste vybrali požadovaný profil, kliknite na položku Analyzovať, ak chcete spustiť kontrolu bez opráv chýb, alebo kliknite na položku Analyzovať a opraviť, ak chcete spustiť kontrolu s identifikáciou a opravou problémov. Ak vyberiete jednu kontrolu, dostupná bude len voľba Analyzovať. Ak ste vybrali jednu opravu, spustíte ju kliknutím na voľbu Opraviť.

  Poznámka:

  Kontrolu pred výstupom môžete spustiť tiež poklepaním na profil v zozname. Ak dvakrát kliknete na súbor, profily obsahujúce opravy aplikujú opravy.

Predvoľby kontroly pred výstupom

Dialógové okno Predvoľby kontroly pred výstupom slúži na určenie spôsobu ohlasovania výsledkov a na určenie výstupných zámerov pri vytváraní súborov PDF/X, PDF/A alebo PDF/E. Súbor PDF môže mať vložený výstupný zámer obsahujúci profil ICC.

Ak chcete otvoriť dialógové okno Predvoľby kontroly pred výstupom, vyberte v dialógovom okne Kontrola pred výstupom položku Voľby > Predvoľby.

Karta Všeobecné

Na karte Všeobecné sa nachádzajú voľby na určenie spôsobu zobrazenia prvkov dialógového okna a výsledkov kontroly pred výstupom:

Maximálny počet zobrazených výsledkov pri každom type kontroly

Určuje, koľko výskytov nezrovnalostí sa objaví v zozname Výsledky. Ak chcete vnoriť ďalšie výsledky do sekcie Ďalšie výskyty v zozname Výsledky, použite voľbu Na stranu v zozname Ďalšie výskyty. Maximálny počet výsledkov pre dokument je 25 000.

Stupeň podrobností pri zobrazovaní výsledkov

Určuje, koľko detailov sa zobrazí v zozname výsledkov kontroly pred výstupom. Môžete určiť, že sa nemajú zobrazovať žiadne podrobnosti, iba dôležité podrobnosti alebo všetky podrobnosti.

Zobraziť „výstrahu pre nastavenia zobrazenia“, ak nie je zobrazenie nastavené na najvyššiu kvalitu

Zobrazí ikonu upozornenia v hornej časti dialógového okna kontroly pred výstupom, ak zobrazenie nie je nastavené na najvyššiu kvalitu. Ak chcete zobraziť zoznam výstrah, kliknite na ikonu upozornenia. Ak chcete automaticky upraviť nastavenie pre maximálnu spoľahlivosť zobrazenia vybratého dokumentu PDF, kliknite na položku Upraviť.

Voľby výstupného zámeru

Na karte Výstupné zámery v dialógovom okne predvolieb kontroly pred výstupom môžete nastaviť nasledujúce voľby. Ďalšie informácie o používaní výstupných zámerov pozri Výstupné zámery.

Názov

Názov výstupného zámeru.

Profil výstupného zámeru (profil ICC)

Profil ICC, ktorý popisuje charakterizované podmienky tlače, na ktoré bol dokument pripravený, a ktorý sa požaduje na dosiahnutie súladu so štandardom PDF/X, PDF/A alebo PDF/E. Kliknite na tlačidlo Prehľadávať a vyberte profil z predvoleného priečinka Profily.

Identifikátor výstupnej podmienky

Referenčný názov určený pomocou registra ICC registrovaných štandardných podmienok tlače. Vyberte výstupné podmienky zo zoznamu – opis sa zobrazí v rámčeku Výstupná podmienka – alebo vyberte možnosť Vlastné a vytvorte si svoje vlastné.

Register

Adresa URL na získanie ďalších informácií o názve profilu výstupného zámeru. Pri štandardných podmienkach tlače registrovaných v profile ICC musí mať táto položka hodnotu http://www.color.org/.

Výstupná podmienka

Opis plánovaných podmienok tlače zákazky vrátane typu tlače (napríklad komerčný ofset), typu papiera a hustoty rastra. Tento opis môžete upraviť podľa výstupných podmienok, ktoré upravujete alebo vytvárate od začiatku.

Adresa URL profilu ICC pre PDF/X-4p

Adresa URL poskytujúca informácie o výstupnom zámere pre typy súborov PDF/X-4p.

Zamknutý

Táto voľba je zabezpečením pred náhodným pozmenením výstupného zámeru. Všetky textové polia sú stlmené.

Karta Zvýraznenie

Karta Zvýraznenie obsahuje voľby na vyznačenie problémových objektov na stránke PDF. Predvoľby zvýraznenia určujú vzhľad masiek v správach vo formáte maskovania. Pomocou nich môžete ovládať aj vzhľad čiar na obrazovke po dvojitom kliknutí na položku Zvýraznenia v okne Výsledky kontroly pred výstupom. Vlastnosti zvýraznenia sa nastavujú pri každom type výstrahy: Chyba, Upozornenie a Informácia.

Problémy zvýraznené priehľadnými maskami

Identifikuje problémy tak, že ich zvýrazňuje. Ak táto voľba nie je vybratá, obsah, ktorý nespôsobuje problémy, sa zvýrazní, zatiaľ čo problémový obsah sa nezvýrazní.

Farba/Krytie

Kliknite na položku Farba a vyberte farby z farebného spektra. Nastavte krytie farby.

Nakresliť okraje ohraničovacieho rámčeka

Nakreslí v správe vo formáte maskovania rovnaké čiary, aké sa zobrazujú na obrazovke, po dvojitom kliknutí na výsledok v okne Výsledky kontroly pred výstupom. Táto voľba je užitočná na identifikovanie objektov v správe vo formáte maskovania v prípade, ak obrázok zaberá celú stránku. V tomto prípade sa maska nezobrazuje, ale zobrazujú sa čiary okolo objektov.

Farba/Štýl čiary/Hrúbka čiary

Kliknite na položku Farba a vyberte farby z farebného spektra. Kliknite na položku Štýl čiary a vyberte vzorku čiary (súvislá, bodkovaná alebo čiarkovaná). Určite hrúbku čiary.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online