Aplikácie Acrobat a Acrobat Reader umožňujú otvárať a ukladať súbory do online služieb na správu súborov, ako sú napríklad služby Dropbox, Microsoft SharePoint, OneDrive, Box a Disk Google. K súborom PDF hosťovaným v týchto online službách môžete získať prístup buď prostredníctvom ich webového rozhrania, alebo priamo v aplikácii Adobe Acrobat alebo Adobe Acrobat Reader.

  • Box Connector: Pracujte so svojimi súbormi na úložisku Box priamo z aplikácie Acrobat alebo Reader. Ďalšie informácie >
  • OneDrive Connector: Pracujte so svojimi súbormi na úložisku OneDrive priamo z aplikácie Acrobat alebo Reader. Ďalšie informácie >
  • Dropbox Connector: Otvárajte svoje súbory na úložisku Dropbox priamo z aplikácie Acrobat alebo Reader. Ďalšie informácie >
  • SharePoint Connector: Otvárajte svoje súbory na úložisku SharePoint priamo z aplikácie Acrobat alebo Reader. Ďalšie informácie >
  • Google Drive Connector*: Otvárajte svoje súbory v úložisku Disk Google priamo z aplikácie Acrobat DC. Ďalšie informácie >

*K dispozícii len v aplikáciách Acrobat DC a Acrobat Reader DC.


Pridanie online účtov úložísk zo zobrazenia Domov
Pridajte svoje online účty úložísk zo zobrazenia Domov v aplikáciách Acrobat alebo Reader

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online