Prepojte svoje účty online úložísk a získajte prístup k súborom v aplikácii Acrobat

Aplikácie Acrobat a Acrobat Reader umožňujú otvárať a ukladať súbory do online služieb na správu súborov, ako sú napríklad služby Dropbox, Microsoft SharePoint, OneDrive, Box a Disk Google. K súborom PDF hosťovaným v týchto online službách môžete získať prístup buď prostredníctvom ich webového rozhrania, alebo priamo v aplikácii Adobe Acrobat alebo Adobe Acrobat Reader.

  • Box Connector: Pracujte so svojimi súbormi na úložisku Box priamo z aplikácie Acrobat alebo Reader. Ďalšie informácie >
  • OneDrive Connector: Pracujte so svojimi súbormi na úložisku OneDrive priamo z aplikácie Acrobat alebo Reader. Ďalšie informácie >
  • Dropbox Connector: Otvárajte svoje súbory na úložisku Dropbox priamo z aplikácie Acrobat alebo Reader. Ďalšie informácie >
  • SharePoint Connector: Otvárajte svoje súbory na úložisku SharePoint priamo z aplikácie Acrobat alebo Reader. Ďalšie informácie >
  • Google Drive Connector*: Otvárajte svoje súbory v úložisku Disk Google priamo z aplikácie Acrobat. Ďalšie informácie >

    *K dispozícii len v aplikáciách Acrobat a Acrobat Reader.

Pridanie online účtov úložísk zo zobrazenia Domov
Pridajte svoje online účty úložísk zo zobrazenia Domov v aplikáciách Acrobat alebo Reader

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu