Príručka používateľa Zrušiť

Prístup k súborom Access SharePoint v aplikáciách Acrobat , Acrobat Reader

 1. Príručka používateľa Acrobat
 2. Úvod do aplikácie Acrobat
  1. Získajte prístup k aplikácii Acrobat z počítača, mobilu a webu
  2. Čo je nové v aplikácii Acrobat
  3. Klávesové skratky
  4. Systémové požiadavky
 3. Pracovná plocha
  1. Základy používania pracovnej plochy
  2. Otváranie a zobrazovanie dokumentov PDF
   1. Otváranie dokumentov PDF
   2. Navigácia na stranách dokumentu PDF
   3. Zobrazovanie predvolieb dokumentov PDF
   4. Úpravy zobrazenia PDF
   5. Povoliť náhľad miniatúr dokumentov PDF
   6. Zobrazenie dokumentu PDF v prehliadači
  3. Práca s účtami online úložiska
   1. Prístup k súborom zo služby Box
   2. Prístup k súborom z úložiska Dropbox
   3. Prístup k súborom z úložiska OneDrive
   4. Prístup k súborom z platformy SharePoint
   5. Prístup k súborom z úložiska Google Drive
  4. Acrobat a macOS
  5. Upozornenia aplikácie Acrobat
  6. Mriežky, vodidlá a meranie v súboroch PDF
  7. Text v ázijských jazykoch, azbuke a text sprava doľava v dokumentoch PDF
 4. Vytváranie dokumentov PDF
  1. Prehľad vytvárania dokumentov PDF
  2. Vytvorenie dokumentov PDF v aplikácii Acrobat
  3. Vytvorenie dokumentov PDF pomocou súčasti PDFMaker
  4. Používanie tlačiarne Adobe PDF
  5. Prevod webových stránok do PDF
  6. Vytváranie PDF pomocou aplikácie Acrobat Distiller
  7. Nastavenie prevodu Adobe PDF
  8. Písma v súboroch PDF
 5. Úpravy dokumentov PDF
  1. Úprava textu v dokumentoch PDF
  2. Úprava obrázkov alebo objektov v súbore PDF
  3. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  4. Úprava naskenovaných dokumentov PDF
  5. Vylepšenie fotografií v dokumente nasnímaných pomocou fotoaparátu na mobilnom zariadení
  6. Optimalizácia súborov PDF
  7. Vlastnosti a metadáta dokumentu PDF
  8. Odkazy a prílohy v dokumentoch PDF
  9. Vrstvy dokumentu PDF
  10. Miniatúry strán a záložky v dokumentoch PDF
  11. Sprievodca akciami (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF prevedené na webové stránky
  13. Nastavenie dokumentov PDF na prezentáciu
  14. Články v dokumentoch PDF
  15. Geopriestorové dokumenty PDF
  16. Aplikovanie akcií a skriptov na dokumenty PDF
  17. Zmeňte predvolené písmo na pridávanie textu
  18. Odstránenie strán zo súboru PDF
 6. Skenovanie a funkcia OCR
  1. Skenovanie dokumentov do formátu PDF
  2. Vylepšenie fotografií v dokumente
  3. Riešenie problémov so skenerom pri skenovaní pomocou aplikácie Acrobat
 7. Formuláre
  1. Základy práce s formulármi PDF
  2. Vytvorenie formulára od začiatku v aplikácii Acrobat
  3. Vytváranie a rozosielanie formulárov PDF
  4. Vypĺňanie formulárov PDF
  5. Vlastnosti poľa formulára v dokumentoch PDF
  6. Vypĺňanie a podpisovanie formulárov PDF
  7. Nastavenia tlačidiel akcií vo formulároch PDF
  8. Publikovanie interaktívnych webových formulárov PDF
  9. Základy práce s poľami formulára PDF
  10. Polia formulárov PDF s čiarovými kódmi
  11. Zhromažďovanie a správa údajov z formulárov PDF
  12. Informácie o sledovaní formulárov
  13. Pomocník s formulármi PDF
  14. Odosielanie formulárov PDF príjemcom pomocou e-mailu alebo interného servera
 8. Kombinovanie súborov
  1. Spojenie alebo zlúčenie súborov do jedného dokumentu PDF
  2. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  3. Pridanie hlavičiek, piat a číslovania Batesovými číslami do dokumentov PDF
  4. Orezanie strán súboru PDF
  5. Pridávanie vodoznakov do dokumentov PDF
  6. Pridávanie pozadí do dokumentov PDF
  7. Práca s čiastkovými súbormi v portfóliu PDF
  8. Publikovanie a zdieľanie portfólií PDF
  9. Prehľad portfólií PDF
  10. Vytváranie a prispôsobenie portfólií PDF
 9. Zdieľanie, recenzovanie a pridávanie poznámok
  1. Zdieľanie a sledovanie súborov PDF online
  2. Vyznačenie úprav textu
  3. Príprava na recenziu dokumentu PDF
  4. Začatie recenzie dokumentu PDF
  5. Hosťovanie zdieľaných recenzií na lokalitách SharePoint alebo Office 365
  6. Účasť na recenzii súboru PDF
  7. Pridávanie poznámok do dokumentov PDF
  8. Pridanie pečiatky do dokumentu PDF
  9. Pracovné postupy schvaľovania
  10. Správa poznámok | prezerať, odpovedať, tlačiť
  11. Import a export poznámok
  12. Sledovanie a správa recenzií dokumentov PDF
 10. Ukladanie a exportovanie dokumentov PDF
  1. Ukladanie dokumentov PDF
  2. Prevod súboru PDF do formátu Word
  3. Prevod súboru PDF do formátu JPG
  4. Prevedenie alebo exportovanie súborov PDF do súborov iných formátov
  5. Možnosti formátu súborov pre export dokumentu PDF
  6. Opakované použitie obsahu súboru PDF
 11. Zabezpečenie
  1. Nastavenie zvýšeného zabezpečenia pre súbory PDF
  2. Zabezpečovanie súborov PDF heslom
  3. Spravujte digitálne identifikátory
  4. Zabezpečovanie súborov PDF certifikátmi
  5. Otváranie zabezpečených dokumentov PDF
  6. Odstránenie citlivého obsahu z dokumentov PDF
  7. Nastavenie zásad zabezpečenia pre súbory PDF
  8. Výber metódy zabezpečenia  pre súbory PDF
  9. Upozornenie zabezpečenia pri otvorení súboru PDF
  10. Zabezpečenie súborov PDF pomocou servera Adobe Experience Manager
  11. Funkcia chráneného zobrazenia pre dokumenty PDF
  12. Prehľad zabezpečenia v aplikácii Acrobat a dokumentoch PDF
  13. JavaScripty v súboroch PDF ako riziko pre zabezpečenie
  14. Prílohy ako riziko zabezpečenia
  15. Povoľte alebo zablokujte odkazy v súboroch PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podpis dokumentov PDF
  2. Nasnímajte svoj podpis do mobilného zariadenia a používajte ho kdekoľvek
  3. Odosielanie dokumentov na elektronické podpisy
  4. O podpisoch certifikátov
  5. Certifikované podpisy
  6. Overovanie digitálnych podpisov
  7. Zoznam dôveryhodných certifikátov schválených spoločnosťou Adobe
  8. Správa dôveryhodných identít
 13. Tlač
  1. Základné tlačové úlohy dokumentov PDF
  2. Tlač brožúr a portfólií PDF
  3. Ďalšie nastavenia tlače dokumentov PDF
  4. Tlač do PDF
  5. Tlač farebných dokumentov PDF (Acrobat Pro)
  6. Tlač dokumentov PDF s vlastnou veľkosťou
 14. Uľahčenie prístupu, tagy a preformátovanie
  1. Vytvorenie a overenie prístupnosti dokumentu PDF
  2. Funkcie na uľahčenie prístupu v dokumentoch PDF
  3. Nástroj Poradie čítania pre dokumenty PDF
  4. Čítanie dokumentov PDF s preformátovaním a uľahčenie prístupu
  5. Úprava štruktúry dokumentu pomocou panelov Obsah a Tagy
  6. Vytváranie prístupných PDF
 15. Prehľadávanie a indexovanie
  1. Vytváranie indexov PDF
  2. Prehľadávanie dokumentov PDF
 16. Multimédiá a 3D modely
  1. Pridávanie zvuku, videí a interaktívnych objektov do súborov PDF
  2. Pridávanie 3D modelov do súborov PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazenie 3D modelov v súboroch PDF
  4. Interakcia s 3D modelmi
  5. Meranie 3D modelov v súboroch PDF
  6. Nastavenie 3D pohľadov v súboroch PDF
  7. Povolenie obsahu 3D v dokumente PDF
  8. Pridávanie multimediálneho obsahu do dokumentov PDF
  9. Vytváranie poznámok k 3D dizajnom v súboroch PDF
  10. Prehrávanie formátov videa, zvuku a multimédií v dokumentoch PDF
  11. Pridávanie poznámok k videám
 17. Nástroje produkcie tlače (Acrobat Pro)
  1. Prehľad nástrojov produkcie tlače
  2. Tlačové značky a vlasové čiary
  3. Náhľad výstupu
  4. Zlúčenie priehľadností
  5. Prevod farieb a správa tlačových farieb
  6. Presahy tlačových farieb
 18. Kontrola pred výstupom (Acrobat Pro)
  1. Súbory vyhovujúce štandardu PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly pred výstupom
  3. Rozšírené kontroly pred výstupom
  4. Správy kontroly pred výstupom
  5. Zobrazenie výsledkov kontroly pred výstupom, objektov a zdrojov
  6. Výstupné zámery v dokumentoch PDF
  7. Opravenie problémových oblastí pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  8. Automatizácia analýzy dokumentu pomocou dropletov alebo činností kontroly pred výstupom
  9. Analýza dokumentov pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  10. Ďalšie kontroly pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  11. Knižnice kontroly pred výstupom
  12. Premenné kontroly pred výstupom
 19. Správa farieb
  1. Zachovanie zhodných farieb
  2. Nastavenia farieb
  3. Správa farieb v dokumentoch
  4. Práca s profilmi farieb
  5. Princípy správy farieb

Súbory SharePoint môžete otvárať a ukladať ich priamo pri práci v aplikácii Acrobat alebo Acrobat Reader na svojom počítači.

Poznámka:

Správca servera SharePoint musí nakonfigurovať server SharePoint tak, aby boli povolené úpravy dokumentov PDF. Podrobnosti nájdete v tejto technickej dokumentácii.

Ak ich chcete sprístupniť alebo uložiť do zdrojov SharePoint, môžete použiť nasledujúce spôsoby:

 • Pridajte účet SharePoint a získajte prístup k súborom pomocou účtu (Pripojenia) zo zobrazenia Domov > <Názov_účtu_SharePoint>.
 • V dialógových oknách súboru Otvoriť a Zatvoriť použite adresu URL knižnice dokumentov, napríklad http://mysharepointserver/mysite/mydoclibor
 • (Windows) Priradené sieťové jednotky

Pridanie účtu SharePoint

 1. Vyberte možnosť Domov > Pridať účet a kliknite na tlačidlo Pridať pre Microsoft SharePoint.

  Zobrazí sa dialógové okno Pridať účet SharePoint

  Pridanie účtu SharePoint do aplikácie Acrobat alebo Reader

 2. Do okna Zadajte názov účtu zadajte názov účtu.

  Do okna Zadajte adresu URL zadajte adresu URL servera SharePoint. Zvyčajne ide o adresu URL, ktorú vidíte v prehliadači na paneli s adresou vtedy, keď ste prihlásení a máte v prehliadači otvorenú domovskú stránku servera SharePoint.

 3. Kliknite na tlačidlo Pokračovať. Tento účet sa pridá na ľavú tablu do časti Úložisko.

Vyhradenie súboru zo služby SharePoint

Najbezpečnejším spôsobom práce so súborom PDF uloženom na serveri SharePoint je vyhradiť súbor pre seba. Kým na súbore pracujete, ostatní používatelia ho nemôžu upravovať.

 1. Ak chcete vyhradiť súbor PDF pre seba, vykonajte jeden z týchto úkonov:

  • (Windows) Pomocou aplikácie Internet Explorer prejdite na súbor PDF na portáli služby SharePoint. Kliknite na dokument alebo v rozbaľovacom menu vyberte voľbu Upraviť dokument.

   • V aplikácii Acrobat alebo Acrobat Reader:

    – Vyberte súbor v časti Domov > [Pripojenie/Názov účtu].

    – V dialógových oknách Otvoriť a Uložiť môžete zadať adresu URL knižnice dokumentov alebo úplnú cestu k súboru ak máte zakázané tieto predvoľby:

    Úpravy > Predvoľby > Všeobecné > Zobraziť online úložisko pri otváraní súborov: predvolene zakázané.

    Úpravy > Predvoľby > Všeobecné > Zobraziť online úložisko pri otváraní súborov: predvolene povolené.

    – Pomocou pripojení: Ak sú tieto predvoľby povolené, môžete otvárať umiestnenia súborov pomocou aplikácie [Názov pripojenia] na ľavej table.

 2. V dialógovom okne sa zobrazí názov a umiestnenie súboru. Kliknite na jednu z týchto volieb:

  • Vyhradiť a otvoriť

  • Otvoriť, ak chcete súbor otvoriť bez toho, aby ste ho vyhradili

Poznámka:

Ak sa musíte prihlásiť k serveru SharePoint, po zobrazení výzvy zadajte svoje meno používateľa a heslo.

Zrušenie vyhradenia

Ak nechcete uložiť vykonané zmeny, môžete zahodiť vyhradenú verziu súboru PDF.

 1. Zvoľte Súbor > SharePoint Server> Zrušiť vyhradenie.

 2. Zobrazí sa správa s potvrdením. Kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka:

Dokument nemôžete upravovať v režime offline.

Príprava vlastností dokumentu

Môžete zadať vlastnosti dokumentu týkajúce sa platformy SharePoint priamo v aplikácii Acrobat alebo Acrobat Reader.

 1. Zvoľte Súbor > SharePoint Server > Pripraviť vlastnosti dokumentu.

 2. Dvakrát kliknite na vlastnosť, ktorú chcete upraviť. Zobrazí sa dialógové okno Úpravy. Zadajte hodnotu a kliknite na tlačidlo OK.

Sprístupnenie

Po dokončení úprav môžete sprístupniť súbor na serveri SharePoint. Ostatní používatelia môžu vidieť zmeny. Ak je zapnuté vytváranie verzií, server SharePoint tiež spravuje históriu verzií súboru.

 1. Zvoľte Súbor > SharePoint Server > Sprístupniť. Zobrazí sa dialógové okno Sprístupniť.

 2. Ak je zapnuté vytváranie verzií, zobrazia sa informácie o verziách. Vyberte hlavnú a vedľajšiu verziu alebo prepíšte aktuálnu verziu.

 3. Zadajte poznámky k verzii.

 4. Prípadne zapnite voľbu Ponechať dokument vyhradený po sprístupnení tejto verzie a kliknite na tlačidlo OK.

Odstránenie účtu SharePoint

 1. V zobrazení Domov kliknite na položku Upraviť/ikonu ceruzky vedľa položky Úložisko.

  Tlačidlo Upraviť pre online účty

 2. Kliknite na ikonu krížika vedľa účtu, ktorý chcete odstrániť a potom na možnosť Hotovo vedľa položky Úložisko.

  Možnosti Krížik a Hotovo na odstránenie účtu

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu