Súbory SharePoint môžete otvárať a ukladať ich priamo pri práci v aplikácii Acrobat DC alebo Acrobat Reader DC na svojom počítači.

Poznámka:

Správca servera SharePoint musí nakonfigurovať server SharePoint tak, aby boli povolené úpravy dokumentov PDF. Podrobnosti nájdete v tejto technickej dokumentácii.

Ak ich chcete sprístupniť alebo uložiť do zdrojov SharePoint, môžete použiť nasledujúce spôsoby:

 • Pridajte účet SharePoint a získajte prístup k súborom pomocou účtu (Pripojenia) zo zobrazenia Domov > <Názov_účtu_SharePoint>.
 • V dialógových oknách súboru Otvoriť a Zatvoriť použite adresu URL knižnice dokumentov, napríklad http://mysharepointserver/mysite/mydoclibor
 • (Windows) Priradené sieťové jednotky

Pridanie účtu SharePoint

 1. Vyberte možnosť Domov > Pridať účet a kliknite na tlačidlo Pridať pre Microsoft SharePoint.

  Zobrazí sa dialógové okno Pridať účet SharePoint

  Pridanie účtu SharePoint do aplikácie Acrobat alebo Reader
 2. Do okna Zadajte názov účtu zadajte názov účtu.

  Do okna Zadajte adresu URL zadajte adresu URL servera SharePoint. Zvyčajne ide o adresu URL, ktorú vidíte v prehliadači na paneli s adresou vtedy, keď ste prihlásení a máte v prehliadači otvorenú domovskú stránku servera SharePoint.

 3. Kliknite na tlačidlo Pokračovať. Tento účet sa pridá na ľavú tablu do časti Úložisko.

Vyhradenie súboru zo služby SharePoint

Najbezpečnejším spôsobom práce so súborom PDF uloženom na serveri SharePoint je vyhradiť súbor pre seba. Kým na súbore pracujete, ostatní používatelia ho nemôžu upravovať.

 1. Ak chcete vyhradiť súbor PDF pre seba, vykonajte jeden z týchto úkonov:

  • (Windows) Pomocou aplikácie Internet Explorer prejdite na súbor PDF na portáli služby SharePoint. Kliknite na dokument alebo v rozbaľovacom menu vyberte voľbu Upraviť dokument.

   • V aplikácii Acrobat DC alebo Acrobat Reader DC:

    – Vyberte súbor v časti Domov > [Pripojenie/Názov účtu].

    – V dialógových oknách Otvoriť a Uložiť môžete zadať adresu URL knižnice dokumentov alebo úplnú cestu k súboru, ak máte zakázané tieto predvoľby:

    Úpravy > Predvoľby > Všeobecné > Zobraziť online úložisko pri otváraní súborov: predvolene zakázané.

    Úpravy > Predvoľby > Všeobecné > Zobraziť online úložisko pri otváraní súborov: predvolene povolené.

    – Pomocou pripojení: Ak sú tieto predvoľby povolené, môžete otvárať umiestnenia súborov pomocou aplikácie [Názov pripojenia] na ľavej table.

 2. V dialógovom okne sa zobrazí názov a umiestnenie súboru. Kliknite na jednu z týchto volieb:

  • Vyhradiť a otvoriť

  • Otvoriť, ak chcete súbor otvoriť bez toho, aby ste ho vyhradili

Poznámka:

Ak sa musíte prihlásiť k serveru SharePoint, po zobrazení výzvy zadajte svoje meno používateľa a heslo.

Zrušenie vyhradenia

Ak nechcete uložiť vykonané zmeny, môžete zahodiť vyhradenú verziu súboru PDF.

 1. Zvoľte Súbor > SharePoint Server> Zrušiť vyhradenie.

 2. Zobrazí sa správa s potvrdením. Kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka:

Dokument nemôžete upravovať v režime offline.

Príprava vlastností dokumentu

Môžete zadať vlastnosti dokumentu týkajúce sa platformy SharePoint priamo v aplikácii Acrobat DC alebo Acrobat Reader DC.

 1. Zvoľte Súbor > SharePoint Server > Pripraviť vlastnosti dokumentu.

 2. Dvakrát kliknite na vlastnosť, ktorú chcete upraviť. Zobrazí sa dialógové okno Úpravy. Zadajte hodnotu a kliknite na tlačidlo OK.

Sprístupnenie

Po dokončení úprav môžete sprístupniť súbor na serveri SharePoint. Ostatní používatelia môžu vidieť zmeny. Ak je zapnuté vytváranie verzií, server SharePoint tiež spravuje históriu verzií súboru.

 1. Zvoľte Súbor > SharePoint Server > Sprístupniť. Zobrazí sa dialógové okno Sprístupniť.

 2. Ak je zapnuté vytváranie verzií, zobrazia sa informácie o verziách. Vyberte hlavnú a vedľajšiu verziu alebo prepíšte aktuálnu verziu.

 3. Zadajte poznámky k verzii.

 4. Prípadne zapnite voľbu Ponechať dokument vyhradený po sprístupnení tejto verzie a kliknite na tlačidlo OK.

Odstránenie účtu SharePoint

 1. V zobrazení Domov kliknite na položku Upraviť/ikonu ceruzky vedľa položky Úložisko.

  Tlačidlo Upraviť pre online účty
 2. Kliknite na ikonu krížika vedľa účtu, ktorý chcete odstrániť a potom na možnosť Hotovo vedľa položky Úložisko.

  Možnosti Krížik a Hotovo na odstránenie účtu

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online