K súborom na vašom Disku Google môžete jednoducho pristupovať a ukladať ich počas práce s aplikáciou Acrobat DC vo vašom počítači.

 

Pridanie účtu Disku Google v aplikácii Acrobat DC a získanie prístupu k súborom

 1. Vyberte možnosť Domov > Pridať účet a kliknite na tlačidlo Pridať pre Disk Google. Zobrazí sa dialógové okno Registrácia.

  a.) Zadajte e-mailovú adresu účtu Google a kliknite na možnosť Ďalej.

  Prihlásenie pomocou účtu Google

  b.) Zadajte heslo účtu a kliknite na možnosť Prihlásiť sa.

  Prihlásenie pomocou účtu Google

 2. V dialógovom okne s potvrdením kliknite na možnosť Povoliť.

  Potvrdenie pridania účtu Disku Google do aplikácie Acrobat

  Účet sa pridá na ľavú tablu do časti Súbory a zoznam súborov/priečinkov sa zobrazí na pravej table. Teraz sú odtiaľto a tiež z vlastného dialógového okna Otvoriť/Uložiť dostupné všetky činnosti špecifické pre zvolený typ súboru.

  Vaše súbory z Disku Google v zobrazení Domov

Odstránenie účtu Disku Google z aplikácie Acrobat DC

 1. V zobrazení Domov kliknite na ikonu Upraviť/Ceruza vedľa položky Súbory.

  Tlačidlo Upraviť pre online účty
 2. Kliknite na ikonu krížika vedľa účtu, ktorý chcete odstrániť, a potom kliknite na možnosť Odstrániť v dialógovom okne potvrdenia.

  Kliknutie na ikonu krížika na odstránenie účtu

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online