Pri práci s aplikáciou Acrobat alebo Acrobat Reader na svojom počítači môžete jednoducho ukladať súbory a otvárať ich prostredníctvom účtov úložísk súborov OneDrive Consumer alebo Business.

Pridanie účtu OneDrive a otváranie súborov

 1. Vyberte možnosť Domov > Pridať účet a kliknite na tlačidlo Pridať pre OneDrive. (Účet môžete tiež pridať prostredníctvom vlastného dialógového okna otvorenia/uloženia.)

  Zobrazí sa dialógové okno Registrácia.

  Registrácia OneDrive
 2. Uveďte e-mailovú adresu svojho účtu OneDrive a kliknite na možnosť Pokračovať.

 3. Môže sa zobraziť výzva na výber typu účtu – osobný alebo firemný. Kliknite na príslušné tlačidlo.

  Výber typu účtu OneDrive
 4. Zadajte heslo a kliknite na možnosť Prihlásiť sa.

  Dialógové okno registrácie OneDrive
 5. V dialógovom okne s potvrdením kliknite na tlačidlo Áno.

  Dialógové okno konečného potvrdenia

  Tento účet sa pridá na ľavú tablu do časti Súbory. Zobrazí sa zoznam súborov/priečinkov. Na pravej kontextovej table a tiež z vlastného dialógového okna Otvoriť/Uložiť sú dostupné všetky činnosti špecifické pre zvolený typ súboru.

  Súbory OneDrive v zobrazení Domov

Poznámka:

Príkazy pre hľadanie, triedenie a filtrovanie ešte nie sú v zobrazení Domov pre súbory OneDrive dostupné.

Odstránenie účtu OneDrive

 1. V zobrazení Domov kliknite na ikonu Upraviť/Ceruza vedľa položky Súbory.

  Tlačidlo Upraviť pre online účty
 2. Kliknite na ikonu krížika vedľa účtu, ktorý chcete odstrániť, a potom na možnosť Hotovo vedľa položky Súbory.

  Možnosti Krížik a Hotovo na odstránenie účtu

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online