Otvorenie súborov OneDrive v aplikáciách Acrobat, Acrobat Reader

Pri práci s aplikáciou Acrobat alebo Acrobat Reader na svojom počítači môžete jednoducho ukladať súbory a otvárať ich prostredníctvom účtov úložísk súborov OneDrive Consumer alebo Business.

Poznámka:

Spoločnosť Microsoft ukončí činnosť rozhrania API služby Office 365 Discovery 1. novembra 2019. Podniková integrácia aplikácie Acrobat alebo Reader a disku OneDrive využíva rozhranie API Office 365 Discovery. Ukončenie činnosti rozhrania API služby Office 365 Discovery spôsobí zlyhanie tejto integrácie. Na odstránenie tohto problému aktualizujte aplikáciu Acrobat/Reader na najnovšie vydanie – v ponuke Pomocník kliknite na položku Skontrolovať aktualizácie a podľa pokynov na obrazovke dokončite proces aktualizácie.

Pridanie účtu OneDrive a otváranie súborov

 1. Vyberte možnosť Domov > Pridať účet a kliknite na tlačidlo Pridať pre OneDrive. (Účet môžete tiež pridať prostredníctvom vlastného dialógového okna otvorenia/uloženia).

  Pridanie účtu OneDrive

 2. V dialógovom okne Prihlásenie zadajte e-mailovú adresu svojho účtu OneDrive a kliknite na položku Pokračovať.

  Registrácia OneDrive

 3. Môže sa zobraziť výzva na výber typu účtu – osobný alebo firemný. Kliknite na príslušné tlačidlo.

  Výber typu účtu OneDrive

 4. Otvorí sa váš predvolený prehliadač a vyzve vás na dokončenie autentifikácie. Zadajte heslo a kliknite na možnosť Prihlásiť sa.

  Dialógové okno registrácie OneDrive

 5. Aplikácia Acrobat vyžaduje vaše povolenie na prístup k vašim kontaktom a na správu súborov. V zobrazenom dialógovom okne potvrďte kliknutím na Áno.

  Dialógové okno konečného potvrdenia

 6. Prehliadač vás vyzve na návrat do aplikácie Acrobat alebo Acrobat Reader na dokončenie pridania vášho účtu OneDrive. Kliknite na Áno.

  Otvorenie v aplikácii Acrobat alebo Acrobat Reader
  Príklad výzvy aplikácie Acrobat v prehliadači Edge

 7. Váš účet OneDrive sa pridá na ľavú tablu do časti Súbory. Zobrazí sa zoznam súborov/priečinkov. Na pravej kontextovej table a tiež z vlastného dialógového okna Otvoriť/Uložiť sú dostupné všetky činnosti špecifické pre zvolený typ súboru.

  Súbory OneDrive v zobrazení Domov

Poznámka:

Príkazy pre hľadanie, triedenie a filtrovanie ešte nie sú v zobrazení Domov pre súbory OneDrive dostupné.

Odstránenie účtu OneDrive

 1. V zobrazení Domov kliknite na ikonu Upraviť/Ceruza vedľa položky Súbory.

  Tlačidlo Upraviť pre online účty

 2. Kliknite na ikonu krížika vedľa účtu, ktorý chcete odstrániť, a potom na možnosť Hotovo vedľa položky Súbory.

  Možnosti Krížik a Hotovo na odstránenie účtu

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu