Príručka používateľa Zrušiť

Functions c-d

Poznámka:

As of ColdFusion (2021 release), CORBA has been removed. You can no longer use CORBA-related features, functions, and tags.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?