Uplatnite si nákup vydania pre učiteľov a študentov, skonvertujte si kód na uplatnenie na sériové číslo a robte mnohé ďalšie veci.

Sériové číslo alebo kód na uplatnenie

V závislosti od toho, ako ste si zakúpili produkt Adobe vydania pre učiteľov a študentov, ste dostali sériové číslo alebo kód na uplatnenie.

Sériové číslo budete potrebovať na registráciu produktu, aktualizáciu svojho produktu, inováciu na plán Creative Cloud alebo na kvalifikáciu na určité typy servisných plánov. Kód na uplatnenie (ktorý sa posiela v menej bezpečných situáciách) použite na uplatnenie produktovej licencie a na získanie sériového čísla.

Uplatnenie produktu zakúpeného priamo od Adobe

Žiadne sériové číslo nie je potrebné pre predplatné alebo členské produkty. Na aktiváciu členstva sa stačí prihlásiť pomocou svojho Adobe ID.

Ak ste si zakúpili samostatnú verziu produktu – prostredníctvom karty, ako prevzatý súbor alebo na diskoch v krabiciach (napríklad Acrobat XI alebo Photoshop Elements), budete musieť na inštaláciu aplikácie zadať sériové číslo. Sériové číslo zadajte, keď sa vám počas inštalácie aplikácie zobrazí výzva.

Nemôžem nájsť svoje sériové číslo

Ak ste si produkt zaregistrovali alebo ho prevzali priamo z Adobe.com, nájdenie sériového čísla je jednoduché. Spoločnosť Adobe vám ho pre vás uchováva.

 1. Ak si chcete zobraziť zoznam registrovaných produktov spolu s ich sériovými číslami, prihláste sa pomocou svojho Adobe ID a hesla.

  Poznámka:

  Máte problémy so svojím Adobe ID? Prečítajte si časť Pomocník pre identifikátor Adobe ID, prihlásenie a prácu s účtom.

 2. Kliknite na kartu Plány a potom kliknite na možnosť Moje produkty v ľavej table. Zobrazí sa zoznam vašich registrovaných produktov a sériových čísel.

  Zoznam registrovaných produktov

  Nezobrazuje sa vám v konte Adobe sériové číslo?

  Pozrite si nasledujúcu tabuľku, kde nájdete sériové číslo.

  Akým spôsobom ste dostali svoj produkt?

  Vyhľadanie sériového čísla:

  V balení s produktom.

   

   

  Vytlačené na disku alebo puzdre na disk.

   

  Poznámka: Sériové číslo produktov Elements sa nachádza na puzdre Windows DVD.

  Ako súbor na prevzatie od Adobe.

   

   

   

  E-mailom od spoločnosti Adobe, kde bolo uvedené sériové číslo zakúpeného produktu. Vyhľadajte riadok predmetu s textom „Vaše sériové číslo” alebo „Vaše sériové čísla.”

Uplatnenie produktov zakúpených z obchodu alebo od online predajcu

Na výber typu produktu použite filter.

Členstvo a predplatné

Pre produkty spadajúce pod členstvo alebo predplatné, akými sú Creative Cloud – plán pre učiteľov a študentov, nie je potrebné zadávanie žiadneho sériového čísla. Na aktiváciu členstva sa stačí prihlásiť pomocou vášho Adobe ID.

Ak ste si zakúpili členstvo od maloobchodného predajcu, mohol vám poskytnúť kód na uplatnenie. Napríklad pod stierateľnou fóliou na zadnej strane predplatenej karty. Ak máte kód na uplatnenie, postupujte podľa pokynov uvedených nižšie, aby ste uplatnili svoj kód a aktivovali si členstvo.

Na aktiváciu členstva si uplatnite kód.
 

 1. Prejdite na adresu creative.adobe.com/educard a postupujte podľa niektorého z nasledovných krokov:

  • Už máte Adobe ID? Zadajte ho spolu s heslom Adobe a kliknite na možnosť Prihlásiť sa.
  Prihlásiť sa
  • Ešte nemáte Adobe ID? Kliknite na možnosť Zaregistrovať sa a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
 2. Zadajte požadované informácie o akademickom stave a kliknite na tlačidlo Pokračovať.

  Uplatnenie kódu
 3. Zadajte 24-miestny alfanumerický kód na uplatnenie a kliknite na možnosť Aktivovať členstvo.

  Poznámka:

  Kódy na uplatnenie obsahujú písmená aj číslice. Ostatné číselné kódy, akými je kód UPC na kartičke, karte alebo v e-mailovej správe, nepredstavujú kód na uplatnenie.

  Zadajte kód na uplatnenie
 4. Prečítajte si podmienky plánu obnovenia a kliknite na možnosť Súhlasím so zmluvnými podmienkami.

 5. Po výzve zadajte fakturačné informácie a kliknite na možnosť Pokračovať.

 6. Kliknite na možnosť Začíname.

  Začíname
 7. V zobrazenom okne znova kliknite na možnosť Začíname.

 8. Teraz máte prístup k aplikáciám, ktoré sú súčasťou vášho plánu členstva. Kliknite na možnosť Otvoriť aplikáciu Creative Cloud, čím začnete preberanie svojho softvéru.

Samostatný produkt

Ak ste si zakúpili samostatnú verziu produktu (napríklad Acrobat XI alebo Photoshop Elements), budete musieť na aktiváciu aplikácie zadať sériové číslo. V nasledujúcej tabuľke vyberte príslušnú možnosť, kde nájdete informácie o sériovom čísle alebo kóde na uplatnenie.

 

Aký druh máte?

Odošlite svoj produktový kód a dôkaz o oprávnenosti spoločnosti Adobe:

Vyhľadanie kódu na uplatnenie alebo sériového čísla:

Skonvertujte si svoj kód na uplatnenie na sériové číslo:

Predplatená karta

 

Svoj 19-číselný kód nájdete pod stierateľnou vrstvou na zadnej strane karty.

 

 

V závislosti od regiónu prejdite na jednu z nasledujúcich lokalít a odošlite žiadosť o overenie alebo zistite, ako to urobiť:

 

Severná Amerika: www.adobe.com/go/edu-validate

 

Mimo Severnej Ameriky jedno z nasledovných:

Európa, Blízky Východ, Afrika | Nemecko | Francúzsko | Španielsko | Taliansko | Holandsko | Česká republika | Poľsko | Ázia/Pacifik | Kórea

Overenie môže trvať 2 až 30 dní.

 

Po schválení vašej žiadosti o overenie:

 

Ak ste v Severnej Amerike:

Dostanete e-mail s 24-miestnym alfanumerickým kódom na uplatnenie a odkazom na www.adobe.com/go/getserial, kde nájdete svoje sériové číslo.

 

Ak ste mimo Severnej Ameriky:

Dostanete e-mail so spätným odkazom na váš prípad zákazníckej podpory. Prípad obsahuje váš 24-ciferný alfanumerický kód na uplatnenie a odkaz na www.adobe.com/go/getserial, kde si svoj kód môžete uplatniť.

1.    Prejdite na www.adobe.com/go/getserial a prihláste sa pomocou svojho Adobe ID a hesla. Ak nemáte Adobe ID, kliknite na možnosť Vytvoriť Adobe ID a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

2.    Zadajte 24-miestny alfanumerický kód na uplatnenie, ktorý vám prišiel v e-mailovej správe, a kliknite na možnosť Uplatniť.

3.    V závislosti od vášho produktu sa zobrazí sériové číslo, odkaz na prevzatie alebo oboje.

4.    Poznačte si svoje sériové číslo a kliknite na možnosť Prevziať produkt, čím sa začne inštalácia vášho produktu.

 

Uistite sa, že si ponecháte sériové číslo v prípade, že budete niekedy potrebovať svoj produkt aktualizovať alebo budete potrebovať podporu pre svoj produkt. Zvážte zaregistrovanie produktu Adobe, čím sa vám natrvalo sériové číslo uloží v účte Adobe.

Balenie s produktom

 

 

Nájdite 22-miestny alfanumerický kód produktu na obale disku, na vloženej karte alebo na krabici s produktom.

 

 

Postupujte podľa pokynov na kartičke vloženej vnútri krabice.

 

V závislosti od regiónu prejdite na jednu z nasledujúcich lokalít a odošlite žiadosť o overenie alebo zistite, ako to urobiť:

 

Severná Amerika: www.adobe.com/go/edu-validate

 

Mimo Severnej Ameriky jedno z nasledovných:

Európa, Blízky Východ, Afrika | Nemecko | Francúzsko | Španielsko | Taliansko | Holandsko | Česká republika | Poľsko | Ázia/Pacifik | Kórea

Overenie môže trvať 2 až 30 dní.

Po schválení vašej žiadosti o overenie dostanete e-mail s 24-číselným sériovým číslom.

 

Poznačte si sériové číslo a zadajte ho po výzve počas inštalácie produktu.

 

Uistite sa, že si ponecháte sériové číslo v prípade, že budete niekedy potrebovať svoj produkt aktualizovať alebo budete potrebovať podporu pre svoj produkt. Zvážte zaregistrovanie produktu Adobe, čím sa vám natrvalo sériové číslo uloží v účte Adobe.

 

 

 

 

 

 

 

 

Neplatí.

E-mail od predajcu

 

Nájdite 19-miestny číselný kód produktu v e-maile od predajcu, od ktorého ste produkt zakúpili.

 

Postupujte podľa pokynov v e-mailovej správe.

 

V závislosti od regiónu prejdite na jednu z nasledujúcich lokalít a odošlite žiadosť o overenie alebo zistite, ako to urobiť:

 

Severná Amerika: www.adobe.com/go/edu-validate

 

Mimo Severnej Ameriky jedno z nasledovných:

Európa, Blízky Východ, Afrika | Nemecko | Francúzsko | Španielsko | Taliansko | Holandsko | Česká republika | Poľsko | Ázia/Pacifik | Kórea

Overenie môže trvať 2 až 30 dní.

Po schválení vašej žiadosti o overenie dostanete e-mail s 24-číselným sériovým číslom.

 

Poznačte si sériové číslo a zadajte ho po výzve počas inštalácie produktu.

 

Uistite sa, že si ponecháte sériové číslo v prípade, že budete niekedy potrebovať svoj produkt aktualizovať alebo budete potrebovať podporu pre svoj produkt. Zvážte zaregistrovanie produktu Adobe, čím sa vám natrvalo sériové číslo uloží v účte Adobe.

 

 

 

 

 

 

 

 

Neplatí.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online