This partial list includes the most helpful shortcuts. You'll find additional shortcuts in menu commands and tool tips.

Result

Shortcut (Windows)

Shortcut (Mac OS)

Full Screen view

F11

Cmd + F11

Side by Side view

F12

Cmd + F12

Exit Full Screen or Side by Side view

Esc

Esc

Refresh Media view

F5

Cmd + R

View/hide details

Ctrl + D

Cmd + D

View/hide Timeline

Ctrl + L

Cmd + L

Expand photos in stack

Ctrl + Alt + R

Cmd + Alt + R

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online