Príručka používateľa Zrušiť

Tvorte novými spôsobmi pomocou generatívnej umelej inteligencie služby Adobe Firefly

Generatívna umelá inteligencia je typ umelej inteligencie určenej na podporu kreatívnych funkcií tým, že vytvára úžasný obsah na základe jednoduchých textových príkazov. Chceme, aby ste sa hrali, experimentovali, snívali a tvorili výnimočné veci pomocou novej technológie generatívnej umelej inteligencie Adobe Firefly v našich aplikáciách.

Poznámka:

Od 17. januára 2024 začneme uplatňovať limity generatívnych kreditov na vybrané plány, okrem iného aj na Adobe Firefly. Informácie o konkrétnom pláne budú k dispozícii na stránke správy konta Adobe, kde si môžete skontrolovať pridelenie generatívnych kreditov, ich využitie a vyčerpanie.

Funkcie generatívnej umelej inteligencie služby Firefly sú teraz dostupné v našich hlavných kreatívnych nástrojoch a v samostatnej webovej aplikácii Firefly. Začíname s obrázkami, textovými efektmi a vektormi, s funkciami Generatívne vyplnenie a Generatívne rozšírenie v aplikácii Adobe Photoshop, Text na obrázok v aplikácii Adobe Firefly, Generatívne prefarbenie v aplikácii Adobe Illustrator, Textové efekty v aplikácii Adobe Express a ďalšími funkciami. Neskôr plánujeme zaviesť generatívnu umelú inteligenciu služby Firefly do oblasti 3D, animácií a videa.

Nakoľko generovanie obsahu pomocou modelov umelej inteligencie si vyžaduje značné výpočtové zdroje, naše plány sme upravili tak, aby zahŕňali mesačne prideľované „generatívne kredity“. Ďalšie informácie o množstve pridelených kreditov pre jednotlivé plány sa nachádzajú na stránke https://helpx.adobe.com/firefly/using/generative-credits-faq.html#commercial-use.

Generatívne kredity

Generatívne kredity umožňujú používanie funkcií generatívnej umelej inteligencie služby Firefly v aplikáciách, na ktoré máte nárok. Spotreba generatívnych kreditov závisí od výpočtových nákladov generovaného výstupu a hodnoty použitej funkcie generatívnej umelej inteligencie. Ďalšie informácie o tom, kedy sa kredity obnovujú, nájdete na stránke https://helpx.adobe.com/firefly/using/generative-credits-faq.html#credits-renew.

Príklady akcií, pri ktorých sa odpočítavajú generatívne kredity:

  • Výber možnosti Generovať vo funkcii Generatívne vyplnenie
  • Výber možnosti Načítať viac alebo Obnoviť vo funkcii Text na obrázok
Príklad spotrebovania generatívnych kreditov pomocou funkcií generatívnej umelej inteligencie v aplikácii Adobe Illustrator.
Použitie funkcie Generatívne prefarbenie v aplikácii Adobe Illustrator.

Príklad spotrebovania generatívnych kreditov pomocou funkcií generatívnej umelej inteligencie v aplikácii Adobe Express.
Použitie funkcie Textové efekty v aplikácii Adobe Express.

Príklad spotrebovania generatívnych kreditov pomocou funkcií generatívnej umelej inteligencie v aplikácii Adobe Photoshop.
Použitie funkcie Generatívne vyplnenie v aplikácii Adobe Photoshop.

Príklady, kedy vám nie sú odpočítané generatívne kredity:

  • Používanie funkcií generatívnej umelej inteligencie definovaných v tabuľke sadzieb ako „0“.
  • Výberom možnosti Zobraziť v komunite Firefly(https://firefly.adobe.com/community), keďže otvorenie obrázka nepredstavuje nové generovanie. Ak však vyberiete možnosť Obnoviť, ktorá si vyžaduje nové generovanie, budú vám odpočítané generatívne kredity.

Tabuľka sadzieb za spotrebu generatívnych kreditov (platí pre jednotlivcov, tímy a podnikových používateľov, ak nie je výslovne uvedené inak):

Produkt Funkcia
Spotreba generatívnych kreditov
Adobe Express Generatívne vyplnenie 1
Text na obrázok

1

Text na šablónu

1

Textové efekty 0 kreditov na obmedzený čas. 
Generovanie popisu (Beta)
0 kreditov na obmedzený čas.
Webová aplikácia Adobe Firefly Text na obrázok 1, 2, 3
1
Generatívne vyplnenie 1
Adobe Firefly na Apple Vision Pro Text na obrázok 0 kreditov na obmedzený čas.
Adobe Illustrator Text na vektorovú grafiku (Beta*) 1
Generatívne prefarbenie 1
Adobe Photoshop Generatívne vyplnenie 1
Generatívne rozšírenie 1
Referenčný obrázok (Beta*)
1
Generovanie obrázku (Beta*)
1
Generovanie pozadia (Beta*)
1
Generovanie podobného obsahu (Beta*)
1
Adobe Stock Text na obrázok 1
Rozšírenie obrázka 1
Substance 3D Sampler
Text na textúru
0 kreditov na obmedzený čas.
Substance 3D Stager
Generatívne pozadie
0 kreditov na obmedzený čas.
Adobe InDesign
Text na obrázok (Beta*)
1
Adobe Lightroom Generatívne odstraňovanie (predčasný prístup beta verzie*)
1

Nasleduje tabuľka sadzieb, v ktorej je uvedená spotreba generatívnych kreditov pre podnikové funkcie:

Produkt

Funkcia

Spotreba generatívnych kreditov

Webová aplikácia Adobe Firefly Text na obrázok 1
Vlastné modely textu na obrázok
1

*Výstupy z funkcií beta verzie je možné používať na komerčné účely, pokiaľ nie je v produkte alebo inde uvedené inak, ale v beta verzii sa na ne nevzťahuje nárok na odškodnenie.

Spotreba kreditov platí pre štandardné obrázky s veľkosťou do 2000 x 2000 pixelov. Na zabezpečenie spotreby uvedenej vyššie musíte používať najnovšiu verziu softvéru. Aplikácia Adobe Firefly sa rýchlo vyvíja. Karta spotreby sa bude aktualizovať, keď pridáme ďalšie funkcie a služby. Spotreba sa môže líšiť. Plány sa môžu zmeniť.

Po výbere akcie, napríklad Generovať, Načítať viac alebo Obnoviť, sa môže vygenerovať viacero výsledkov. Spotreba kreditov však nie je určená počtom vygenerovaných výsledkov, ale počtom výberov akcie. Napríklad výberom možnosti Generovať vo funkcii Generatívne vyplnenie sa odpočíta iba 1 kredit.

V budúcnosti plánujeme ponúkať obrázky, animácie, video a 3D funkcie generatívnej umelej inteligencie vo vyššom rozlíšení. Počet generatívnych kreditov spotrebovaných pre tieto funkcie môže byť vyšší.

Ďalšie informácie o generatívnych kreditoch pre jednotlivé plány sa nachádzajú na stránke https://helpx.adobe.com/firefly/using/generative-credits-faq.html#commercial-use.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online