This partial list includes the most helpful shortcuts. You'll find additional shortcuts in menu commands and tool tips.

Result

Windows

Mac OS

Transform from center or reflect

Alt

Option

Constrain

Shift

Shift

Distort

Control

Command

Skew

Control + Shift

Command + Shift

Change perspective

Control + Shift + Alt

Command + Shift + Option

Apply

Enter

Enter

Cancel

Esc or Control + . (period)

Esc or Command + . (period)

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online