Use the color balance adjustment to tone the shadows and highlights of your image in two different colors.

Use the Split toning effect to tint the highlights in your image with a particular color and the shadows with a different color. You can achieve best results, if the highlights and shadows in your image are of opposite colors.Use the Hue and Saturation control sliders to adjust the hue and saturation for both highlights and shadows. For more information, see Split toning.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online