Podpora displeja HiDPI, Retina | Acrobat, Reader

Problémy s vykresľovaním na obrazovkách HiDPI systému Windows a Retina systému Mac

Obrazovky HiDPI 64-bitového systému Windows 8.1 a Retina systému Mac menia mierku používateľského rozhrania aplikácií inak ako obrazovky s nižším rozlíšením. Verzie aplikácie Acrobat a Adobe Reader staršie než 11.0.07, môžu na týchto zariadeniach zobrazovať rozmazané ikony, okraje dialógových okien, ktoré sú mimo obrazovky, nesprávne zarovnanie objektov, a rozmazaný text a ovládacie prvky.

Výskyt týchto problémov sa výrazne znižuje s aktualizáciou 11.0.07.

Ďalšie podrobnosti si pozrite v časti Poznámky k vydaniu. Produkty 10.x nepodporujú displej Retina systému Mac.

Nastavenie zmeny mierky vo verzii 11.0.07

Aplikácie Acrobat a Reader teraz využívajú monitory HiDPI a vedia zmeniť mierku používateľského rozhrania na hodnotu 200 %. Zmenu mierky je možné automaticky povoliť v systémových nastaveniach a môžete ju prispôsobiť výberom položiek Predvoľby > Všeobecné > Mierka pre rozlíšenie obrazovky. Hodnota je predvolene nastavená na Auto, ale môžete ju zmeniť na 100 % alebo 200 %. Ďalšie položky, ako sú veľkosť písma, položky ponuky a rozbalovacie zoznamy, spravujete skôr na ovládacom paneli systému používateľa, než v predvoľbách aplikácie.

 

Možnosti nastavenia zmeny mierky a správanie vo verzii 11.0.07 sú nasledovné:

 • Auto
  • U nastavení do 150 % zobraziť používateľské rozhranie ako 100 %.
  • U nastavení 150 % a vyšších zobraziť používateľské rozhranie ako 200 %.
 • 100 %
 • 200 %

Konfigurácia databázy Registry

Ak potrebujete iné hodnoty nastavenia zmeny mierky ako 100 % alebo 200 %, konfiguráciu môžete doladiť úpravou predvolieb databázy Registry.

Upozornenie: Úprava databázy Registry je pre pokročilých používateľov a vyžaduje oprávnenia správcu. Chyby môžu spôsobiť vážne problémy, ktoré môžu vyžadovať preinštalovanie systému Windows. Úprava databázy Registry je na vlastné riziko.

Ikony používateľského rozhrania sú navrhnuté tak, aby vyzerali dobre pri nastavení hodnoty 100 % a 200 %. Pri iných nastaveniach sa môžu niektoré ikony zobrazovať roztiahnuté.

Konfigurácia nastavení zmeny mierky:

 1. Kliknite na tlačidlo Štart.
 2. Zadajte text regedit.exe a stlačením tlačidla Enter otvoríte editor databázy Registry.
 3. Prejdite na jednu z nasledujúcich položiek:

Reader: HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Acrobat Reader\11.0\AVGeneral
Acrobat: HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Adobe Acrobat \11.0\AVGeneral

 1. Ak pravá tabla neobsahuje položku dDPIScaling, kliknite pravým tlačidlom a vyberte položky Nové > Hodnota reťazca.
 2. Kliknite pravým tlačidlom na položku dDPIScaling a vyberte Upraviť.
 3. Hodnotu nastavte podľa potreby. Napríklad, 1,2 = 120 %, 1,5 = 150 %, 1,7 = 170 %, atď. Hodnota 0,0 znamená, že aplikácia si vyberie nastavenie, ktoré sa použije.
 4. Reštartujte produkt.
Dialógové okno Kľúč

Nastavenie zariadenia pre používateľov systému Mac 11.x

Niektoré verzie staršie ako 11.0.07 majú predvolené nastavenie nízkeho rozlíšenia. Ak chcete overiť svoje nastavenie, vyberte aplikáciu Acrobat alebo Reader, prejdite na položku Súbor/Získať informácie a overte, či je nastavenie Otvoriť v nízkom rozlíšení neaktívne.

Alternatívne riešenie 1

 1. Otvorte položku Applications/Adobe Acrobat XI Pro/Adobe Acrobat Pro.app/Contents/Info.plist
 2. Nájdite položku NSHighResolutionCapable.
 3. Ak je hodnota nastavená nafalse, zmeňte nastavenie na true.
 4. Reštartujte produkt.

Alternatívne riešenie 2

 1. Otvorte okno terminálu. 
 2. Zadajte touch /Applications/Adobe\ Acrobat\ XI\ Pro/Adobe\ Acrobat\ Pro.app/
 3. Zrušte výber položky Otvoriť v nízkom rozlíšení, aby sa aplikácia otvorila vo vysokom rozlíšení.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online