Riešenie problémov a pomocník

Ak chcete získať skúšobnú verziu Captivate Prime, vytvorte si účet Adobe ID. Ďalšie informácie nájdete v časti Správa vášho účtu Adobe ID. Môžete vybrať položku Prihlásiť sa do Captivate Prime, prihlásiť sa pomocou Adobe ID a spustiť skúšobnú verziu.

V tejto Príručke pre nákup nájdite informácie týkajúce saprevoduúčtu zo skúšobnej verzie na odber.

Správcovia môžu spravovať fakturáciu účtov. Ďalšie informácie nájdete v časti Správa fakturácie.

Správcovia môžu zrušiť odber Captivate Prime. Deaktivujte svoj účet pomocou možnosti v časti Fakturácia. Po deaktivácii budú zrušené všetky zostávajúce objednávky na vašom účte týkajúce sa nasledujúceho fakturačného cyklu odberu. Upozorňujeme, že Captivate Prime používa model ročného odberu – preto odporúčame, aby ste odber nerušili v období medzi danými rokmi. Ak odber chcete zrušiť skôr, ako sa skončí platnosť ročného prepdplatného, budeme vám účtovať poplatok za predčasné ukončenie.

 

Prvými kontaktnými osobami sú pre používateľov Captivate Prime správcovia riadiaci vzdelávanie pre danú organizáciu.

Prihlásiť sa do svojho konta Adobe. V časti Heslo vyberte možnosť Zmeniť pre Aktuálne heslo a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Zabudli ste vaše heslo? Naučte sa, ako ho resetovať.

Áno, kurzy Captivate Prime môžete spúšťať na zariadení iPad a mobilných zariadeniach. Ďalšie informácie nájdete v aplikácii Learner pre mobilné zariadenia a tablety.

Informácie týkajúce sa odporúčaného prístupu pri nastavení a konfigurácii Adobe Captivate Prime nájdete v časti Príručka pre osvedčené postupy.

Ako študentmôžete použiť dokument Začíname ako študenti, ktorý vám pomôže pochopiť, ako môžete začať používať Captivate Prime ako LMS.

Ak ste vedúcim, použite stránku Začíname ako vedúci, ktorá vás prevedie kľúčovými funkciami aplikácie.

Ak sa chcete dozvedieť, ako začať a spravovať moduly ako inštruktor, prečítajte si časť Začíname ako inštruktori.

Ak chcete začať ako autor, prečítajte si časť Začíname ako autori.

Ak chcete získať odpovede na najčastejšie otázky pre správcov, prečítajte si časť Najčastejšie otázky pre správcov.

Ak chcete získať odpovede na najčastejšie otázky pre správcov, prečítajte si časť Najčastejšie otázky pre autorov.

Ak chcete získať odpovede na najčastejšie otázky pre inštruktorov, prečítajte si časť Najčastejšie otázky pre inštruktorov.

Súvisiace aplikácie a služby