Príručka používateľa Zrušiť

Obnova alebo zmena hesla Adobe

 1. Creative Cloud User Guide
 2. Introduction to Creative Cloud
  1. Common questions | Creative Cloud
  2. Creative Cloud system requirements
  3. Creative Cloud file sync | Known issues
 3. Download, install, set up, and update
  1. Download Creative Cloud apps
  2. Open Creative Cloud apps
  3. Start workspace
  4. Update Creative Cloud apps
  5. Change the language of your Creative Cloud apps
  6. Uninstall the Creative Cloud desktop app
  7. Uninstall or remove Creative Cloud apps
 4. Manage your account
  1. Convert a Creative Cloud trial to a paid membership
  2. Reset your Adobe password
  3. Change your Adobe plan
  4. Update credit card and billing address
  5. View, download, or email your Adobe invoice
  6. Fix a failed or missed payment
  7. Cancel Adobe trial or subscription
 5. Creative services
  1. Using Adobe Stock in Creative Cloud apps
  2. Using Adobe Fonts in Creative Cloud apps
  3. Creative Cloud Market is no longer available
 6. Collaboration and storage services
  1. What are cloud documents
  2. Cloud documents | Common questions
  3. Create or convert files to cloud documents
  4. Set up cloud documents to use offline
  5. Revert to an earlier version of a cloud document
  6. Share your work for commenting
  7. Why can't I see my cloud documents offline?
  8. Creative Cloud Libraries
  9. Collaborate on Creative Cloud Libraries and folders
  10. Collaboration FAQ
  11. Sync your files using cloud storage
  12. Find how much cloud storage you have
  13. Set sync options
  14. Discontinuation of Creative Cloud Synced files
  15. Download Synced files content
 7. Creative Cloud mobile apps
  1. Common questions | Mobile apps
  2. Adobe Creative Cloud for mobile
 8. Enterprise and teams
  1. Enterprise Learn & Support
  2. Teams Learn and Support
  3. Quick start guide for team members

Zistite, akým spôsobom obnoviť zabudnuté heslo alebo si zmeniť svoje existujúce heslo.

Obnovenie zabudnutého hesla

 1. Prejdite na https://account.adobe.com

 2. Zadajte svoju e-mailovú adresu a vyberte možnosť Pokračovať.

  Vyberte možnosť Pokračovať

  Poznámka:

  Ak ste vo svojom konte nastavili dvojfázové overovanie, pri pokuse o aktualizáciu hesla sa zobrazí výzva na zadanie overovacieho kódu. 

 3. Vyberte možnosť Opätovné nastavenie hesla.

  Opätovne nastaviť heslo.
  Opätovne nastaviť heslo.

 4. Zadajte kód, ktorý sme zaslali na vašu e-mailovú adresu alebo telefónne číslo.

  Overenia vašej totožnosti
  Overenia vašej totožnosti

 5. Na obrazovke Aktualizácia hesla dvakrát zadajte svoje nové heslo, čím ho potvrdíte, a potom vyberte možnosť Aktualizovať heslo.

  Aktualizovať heslo
  Aktualizovať heslo

  Úspešne ste aktualizovali svoje heslo.

Nemôžete nájsť e-mail obsahujúci kód?

Ak nemôžete nájsť v doručenej pošte e-mail od spoločnosti Adobe, skontrolujte priečinok spam alebo nevyžiadaná pošta. Ak ho stále nemôžete nájsť, prečítajte si časť Neprišiel mi očakávaný e-mail od spoločnosti Adobe.

Nemáte prístup k svojej e-mailovej adrese?

Ak chcete aktualizovať svoju e-mailovú adresu, pozrite si časť Upraviť osobný profil účtu Adobe

Zmena existujúceho hesla

Na zaistenie bezpečnosti vášho účtu a údajov je vhodné heslo k účtu pravidelne meniť.

 1. Prihláste sa na adrese https://account.adobe.com/security

 2. V časti Heslo vyberte možnosť Zmeniť.

  Časť Heslo

  Môže sa zobraziť výzva na opätovné zadanie hesla.

 3. Heslo potvrďte tým, že ho dvakrát zadáte, a potom vyberte možnosť Aktualizovať heslo.

  Aktualizovať heslo
  Aktualizovať heslo

Potrebujete aktualizovať svoju e-mailovú adresu alebo telefónne číslo?

Ak chcete aktualizovať svoju e-mailovú adresu, pozrite si časť Upraviť osobný profil účtu Adobe.  

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?