Príručka používateľa Zrušiť

Obnova alebo zmena hesla Adobe

Zistite, akým spôsobom obnoviť zabudnuté heslo alebo si zmeniť svoje existujúce heslo.

Obnovenie zabudnutého hesla

 1. Zadajte svoju e-mailovú adresu a vyberte možnosť Pokračovať.

  Prihlasovacia obrazovka

 2. Vyberte možnosť Opätovné nastavenie hesla.

  Kliknite na možnosť „Opätovné nastavenie hesla“

 3. Zadajte kód, ktorý sme zaslali na vašu e-mailovú adresu alebo telefónne číslo.

  Zadajte kód

  Ak ste zadali e-mailovú adresu aj telefónne číslo, môžete si vybrať, či chcete kód dostať e-mailom. Vyberte možnosť Získajte kód iným spôsobom
  .

 4. Na obrazovke Aktualizácia hesla dvakrát zadajte svoje nové heslo, čím ho potvrdíte, a potom vyberte možnosť Aktualizovať heslo

  Aktualizovať heslo

Nemôžete nájsť e-mail obsahujúci kód?

Ak nemôžete nájsť v doručenej pošte e-mail od spoločnosti Adobe, skontrolujte priečinok spam alebo nevyžiadaná pošta. Ak ho stále nemôžete nájsť, prečítajte si časť Neprišiel mi očakávaný e-mail od spoločnosti Adobe.

Nemáte prístup k svojej e-mailovej adrese?

Ak chcete aktualizovať svoju e-mailovú adresu, pozrite si časť Upraviť osobný profil účtu Adobe

Zmena existujúceho hesla

Na zaistenie bezpečnosti vášho účtu a údajov je vhodné heslo k účtu pravidelne meniť.

 1. Prihláste sa na adrese https://account.adobe.com/security

 2. V časti Heslo vyberte možnosť Zmeniť.

  Časť Heslo

  Môže sa zobraziť výzva na opätovné zadanie hesla.

 3. Heslo potvrďte tým, že ho dvakrát zadáte, a potom vyberte možnosť Zmeniť heslo.

  Reset_pwd

Potrebujete aktualizovať svoju e-mailovú adresu alebo telefónne číslo?

Ak chcete aktualizovať svoju e-mailovú adresu, pozrite si časť Upraviť osobný profil účtu Adobe.  

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu