Riešenie problémov a pomocník

Ak chcete získať skúšobnú verziu aplikácie Adobe Learning Manager, vytvorte si účet Adobe ID. Ďalšie informácie nájdete v časti Správa účtu Adobe ID. Prihláste sa do aplikácie Adobe Learning Manager pomocou Adobe ID a spustite skúšobnú verziu.

V tejto Príručke pre nákup nájdite informácie týkajúce sa prevodu účtu zo skúšobnej verzie na odber.

Správcovia môžu spravovať fakturáciu účtov. Ďalšie informácie nájdete v časti Správa fakturácie.

Predplatné produktu Learning Manager môžu zrušiť správcovia. Deaktivujte svoj účet pomocou možnosti v časti Fakturácia. Po deaktivácii budú zrušené všetky zostávajúce objednávky na vašom účte týkajúce sa nasledujúceho fakturačného cyklu odberu. Upozorňujeme, že Adobe Learning Manager používa model ročného predplatného, preto odporúčame, aby ste predplatné nerušili počas prebiehajúceho roka. Ak predplatné chcete zrušiť skôr, ako sa skončí platnosť ročného predplatného, budeme vám účtovať poplatok za predčasné ukončenie.

Prvými kontaktnými osobami pre používateľov Adobe Learning Manager sú správcovia Learning Manager pre vašu organizáciu.

Prihlásiť sa do svojho konta Adobe. V časti Heslo vyberte možnosť Zmeniť pre Aktuálne heslo a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Zabudli ste vaše heslo? Naučte sa, ako ho resetovať.

Áno, kurzy Learning Manager môžete spúšťať v zariadení iPad aj v mobilných zariadeniach. Ďalšie informácie nájdete v aplikácii Learner pre mobilné zariadenia a tablety.

Informácie týkajúce sa odporúčaného nastavenia a konfigurácie produktu Adobe Learning Manager nájdete v časti Príručka s osvedčenými postupmi.

Ak ste študentom, pozrite si článok Začíname ako študenti, v ktorom nájdete návod, ako začať používať Learning Manager ako LMS.

Ak ste správca, pozrite si článok Začíname ako správca, ktorý vás prevedie kľúčovými funkciami aplikácie.

Ak sa chcete dozvedieť, ako začať a spravovať moduly ako inštruktor, prečítajte si časť Začíname ako inštruktori.

Ak chcete začať ako autor, prečítajte si časť Začíname ako autori.

Ak chcete získať odpovede na najčastejšie otázky pre správcov, prečítajte si časť Najčastejšie otázky pre správcov.

Ak chcete získať odpovede na najčastejšie otázky pre správcov, prečítajte si časť Najčastejšie otázky pre autorov.

Ak chcete získať odpovede na najčastejšie otázky pre inštruktorov, prečítajte si časť Najčastejšie otázky pre inštruktorov.

Komunita

Vstúpte do konverzácie.

Súvisiace aplikácie a služby