Odstraňovanie chýb a mrznutí v systéme mac OS 10.x | Softvér Adobe

Zistite, ako riešiť príznaky chýb systému macOS, ako je prázdne alebo blikajúce dialógové okno, zamrznutý kurzor alebo obrazovka, neočakávané reštartovanie alebo chybové hlásenie systému macOS.

Poznámka:

Zobrazuje sa pri používaní aplikácie Adobe konkrétna chyba? Vyhľadajte chybu v pomocníkovi Adobe Community Help alebo navštívte stránku Podpora komunity Adobe a získajte pomoc od odborníkov z komunity.

Skôr než začnete

Ak váš systém nespĺňa minimálne požiadavky pre váš produkt Adobe, produkt nemusí fungovať správne. Navštívte webovú stránku Systémové požiadavky Adobe a uistite sa, že váš systém spĺňa minimálne systémové požiadavky príslušného produktu.

Systémové požiadavky

Ak chcete skontrolovať základné informácie o systéme, napríklad rýchlosť procesora a dostupnú pamäť RAM, vyberte z ponuky Apple položku O tomto počítači Mac. Ak chcete získať ďalšie informácie o svojom systéme, vyberte položku Viac informácií.

Zálohujte všetky osobné súbory (napríklad súbory Photoshop alebo InDesign, ktoré ste vytvorili) a zabráňte možnému úniku údajov.

Riešenie základných systémových problémov

Najnovšia verzia aplikácie softvér spoločnosti Adobe môže byť kompatibilnejšia s operačným systémom a ovládačmi. Pred inštaláciou aktualizácie sa uistite, či systém spĺňa požiadavky.

Navštívte stránku pre aktualizáciu produktov Adobe, kde nájdete dostupné aktualizácie pre svoj produkt.

Opätovným vytvorením súboru s preferenciami aplikácie Adobe minimalizujete problémy, ktoré môže spôsobiť poškodený súbor preferencií.

Hlavný súbor preferencií sa nazýva „Adobe [názov produktu] [verzia produktu] Prefs.psp“.

Umiestnenie súboru preferencií: 
/Používatelia/[meno používateľa]/Knižnica/Preferencie/Nastavenia Adobe [názov produktu] [verzia produktu]/Adobe [názov produktu] [verzia produktu] Prefs.psp

Dôležitá informácia: Priečinok Knižnica je v predvolenom nastavení systému Mac OS X 10.7 a v novších verziách skrytý. Pozri článok Prístup k skrytým súborom používateľskej knižnice.

Ak chcete rýchlo obnoviť preferencie, môžete to urobiť v aplikáciách Adobe, a to pomocou klávesovej skratky pri spúšťaní produktu. Okamžite po dvojitom kliknutí na ikonu aplikácie podržte klávesy Cmd-Shift-Option.

V tomto videu nájdete návod na resetovanie preferencií aplikácie Photoshop: Ako resetovať súbor preferencií aplikácie Photoshop

Ak chcete získať ďalšie pokyny, vyhľadajte v systéme Pomocník vášho produktu príkaz „Obnoviť preferencie“.

Niektoré aplikácie Adobe sú navrhnuté tak, aby sa dali spustiť len v operačnom systéme, ktorého jazyk je nakonfigurovaný tak, aby zodpovedal jazyku produktu Adobe. Ak chcete zmeniť jazyk v systéme Mac OS X, postupujte takto:

 1. V ponuke Apple vyberte položku Systémové nastavenia.

 2. Vyberte Jazyk a text.

 3. Vyberte kartu Jazyk.

 4. Na paneli Jazyky potiahnite preferovaný jazyk na začiatok zoznamu.

 5. Reštartujte počítač alebo sa odhláste a znovu prihláste, čím použijete nové jazykové preferencie.

Aktualizáciou operačného systému Mac OS X môžete zlepšiť výkon a kompatibilitu s aplikáciami Adobe.

V ponuke Apple vyberte položku Aktualizácia softvéru alebo navštívte stránku Súbory Apple na stiahnutie. Ak potrebujete pomoc pri inštalácii aktualizácií, kontaktujte technickú podporu spoločnosti Apple.

Dôležitá informácia: Pred inštaláciou aktualizácie systému sa uistite, že systémové požiadavky vašej aplikácie Adobe zodpovedajú verzii aktualizácie systému.

Spustenie aplikácie v minimalizovanom režime

Ak chcete maximalizovať dostupnú pamäť RAM a znížiť pravdepodobnosť konfliktu inej aplikácie alebo rozšírenia s aplikáciou Adobe, vyskúšajte všetky nasledujúce možnosti:

Ukončenie otvorených aplikácií: Ukončite otvorené aplikácie (vrátane nástrojov na ochranu pred vírusmi). Potom reštartujte aplikáciu Adobe.

Poznámka: Ak sa aplikácie neukončia podľa očakávania, ukončite ich nútene výberom možnosti Vynútené ukončenie z ponuky Apple. Nevynucujte si ukončenie Findera.

Zakázanie nepodstatných rozšírení: Ak chcete zakázať nepodstatné rozšírenia umiestnené v priečinku Položky spúšťané pri prihlásení do používateľských účtov, počas reštartovania počítača podržte stlačený kláves Shift. Potom reštartujte aplikáciu Adobe.

Ukončenie procesov, ktoré využívajú veľké množstvo systémových prostriedkov: Ukončite procesy, ktoré využívajú viac ako 30 % systémových zdrojov, a potom reštartujte aplikáciu Adobe.

1. Vyberte túto cestu: Štart > Utility > Monitor aktivity.

2. Vyberte každý proces, ktorý využíva viac ako 30 % procesora, a potom vyberte možnosť Ukončiť proces.  

Spustenie aplikácie z účtu správcu

Ak nemáte prístupové práva správcu, aplikácia Adobe nemusí mať prístup k potrebným súborom. Ak chcete zistiť, či problém spôsobujú obmedzené oprávnenia, prihláste sa ako používateľ s prístupovými právami a pokúste sa problém zopakovať.

Ak sa problém znova nevyskytne, účet, ktorý ste predtým používali, nemá prístupové práva. Kontaktujte správcu systému, aby vám udelil prístupové práva.

Ak sa chcete prihlásiť ako správca, postupujte takto:

 1. V ponuke Apple vyberte položku Odhlásiť sa

 2. Keď sa v systéme zobrazí správa „Naozaj chcete ukončiť všetky aplikácie a odhlásiť sa?“, vyberte možnosť Odhlásiť sa.

 3. Ak vás počítač automaticky prihlási, ale chcete sa prihlásiť ako iný používateľ, keď sa zobrazí úvodná obrazovka Mac OS X, podržte Shift. Kláves Shift uvoľnite, hneď ako sa zobrazí prihlasovacia obrazovka.

 4. Keď sa zobrazí prihlasovacia obrazovka, vyberte používateľa s prístupovými právami, zadajte príslušné heslo a potom stlačte Return.

  Poznámka:

  Ak nemáte prístup k účtu s oprávneniami správcu, obráťte sa na správcu systému.

Inštalácia aplikácie z počítača

Niektoré súčasti systému, napríklad ovládače zariadenia a nástroje na ochranu pred vírusmi, môžu byť v rozpore s inštalátorom aplikácie Adobe a spôsobovať neúplnú alebo neúspešnú inštaláciu. Ak chcete týmto konfliktom zabrániť, nainštalujte aplikáciu z počítača.

 1. Presuňte všetky osobné súbory z priečinka aplikácie Adobe na pevnom disku na iné miesto.
 2. Skopírujte priečinok aplikácie Adobe z disku do počítača.
 3. Otvorte priečinok aplikácie Adobe v počítači.
 4. Dvakrát kliknite na súbor Setup a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

  Poznámka:

  Ak ste predtým nainštalovali aktualizáciu aplikácie Adobe, po opätovnej inštalácii aplikácie preinštalujte aktualizáciu.

Nainštalujte aplikáciu z nového používateľského účtu

Občas môže nastať situácia, že sa poškodí používateľský účet, čo zabráni inštalačnému programu v prístupe alebo vytváraní potrebných súborov a priečinkov.

Vytvorte iný používateľský účet, prihláste sa do nového účtu a potom skúste nainštalovať alebo spustiť aplikáciu Adobe. Ďalšie informácie o vytvorení používateľského účtu nájdete v článku Inštalácia alebo spustenie aplikácií Adobe v novom používateľskom účte | Mac OS X

Nainštalujte aplikáciu na iný pevný disk

Ak preinštalovanie aplikácie Adobe problém nevyrieši, skúste nainštalovať a spustiť aplikáciu na inom pevnom disku v tom istom počítači. Alebo vyskúšajte ten istý pevný disk nainštalovaný v inom počítači.

Ak sa problém nezopakuje, môže byť jeho príčinou pevný disk alebo základná doska, ktorú ste predtým používali. Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na výrobcu.

Riešenia špecifické pre produkt

Riešenie

Produkty

Acrobat | Adobe Reader | Adobe Premiere Pro | Adobe Premiere Elements | After Effects | Adobe Bridge | Fireworks | Illustrator | InDesign | Photoshop | Photoshop Elements | Photoshop Lightroom

Adobe Bridge | Contribute | Dreamweaver | Fireworks | Flash | Illustrator | InDesign | Photoshop

Acrobat | Adobe Premiere Pro | After Effects | Encore | Adobe OnLocation | Photoshop | Photoshop Elements | Illustrator | Soundbooth

Acrobat | Adobe Premiere Pro | AfterEffects | Encore | Fireworks | FrameMaker | Illustrator |  InDesign | Photoshop | Photoshop Elements

Zakázanie doplnkov tretích strán

 1. Odstráňte doplnky tretích strán z priečinka plug-ins príslušnej aplikácie (Applications > [Aplikácia Adobe] > Plug-Ins).

  Priečinok s doplnkami pre aplikáciu Adobe After Effects

 2. Reštartujte aplikáciu:

  • Ak problém pretrváva, presuňte doplnky späť do priečinku aplikácie s doplnkami a skúste iné riešenie.
  • Ak problém nepretrváva, prejdite na ďalší krok.

 3. Presuňte jeden doplnok tretej strany späť do priečinku aplikácie s doplnkami.

 4. Reštartujte aplikáciu a pokúste sa znova vytvoriť problém.

 5. Vykonajte jeden z uvedených úkonov:

  • Ak problém nepretrváva, potom začnite znovu od kroku 2.
  • Ak sa problém opakuje, kontaktujte vývojára doplnku, ktorý ste naposledy presunuli, a požiadajte ho o aktualizáciu.

Zakázanie rozšírení

Rozšírenia vylepšujú funkčnosť vyššie uvedených aplikácií Adobe. Pre viac informácií ohľadom rozšírení si pozrite časť Pomocník pre aplikáciu Adobe Extension Manager

Zakážte rozšírenia, aby ste eliminovali problémy, ktoré môže spôsobiť poškodené alebo nekompatibilné rozšírenie.

 1. Spustite aplikáciu Adobe Extension Manager. (Ak nie je nainštalovaná aplikácia Adobe Extension Manager, stiahnite ju tu).

 2. V zozname produktov vyberte aplikáciu Adobe, ktorá má problém.

 3. Zakážte alebo vypnite všetky rozšírenia.

 4. Ak problém pretrváva, znova povoľte jedno rozšírenie a skúste pracovať s aplikáciou Adobe, ktorá má problém. Ak zistíte problémové rozšírenie, odstráňte ho.

  Odstránenie rozšírenia:

  1. V aplikácii Extension Manager vyberte rozšírenie.

  2. Vyberte možnosť Súbor > Odstrániť rozšírenie.

Optimalizujte zápisné disky

Ak nie je k dispozícii dostatok pamäte RAM na úpravu obrázkov, tieto aplikácie používajú súbor so zápisným diskom. Súbor so zápisným diskom je dočasný diskový priestor používaný na ukladanie údajov a vykonávanie výpočtov.

Maximalizácia výkonu zápisného disku môže vyriešiť systémové chyby a zamrznutia. Ak chcete ďalšie informácie, vyhľadajte „zápisný disk” v systéme pomocníka aplikácie Adobe.

Pozri tiež: 

Riešenie problémov s písmami

Ak aplikácia Adobe pristupuje k poškodenému písmu, môže dôjsť k systémovej chybe.  Pokyny na riešenie problémov s poškodenými fontmi nájdete na stránke Riešenie problémov s písmami | Mac OS X.

Priečinok písem v systéme Mac OS X
Priečinok písem v systéme Mac OS X

Pokročilé riešenie systémových problémov

Aktualizácia ovládača grafickej karty

Mnohí výrobcovia grafických kariet svoje softvérové ovládače často aktualizujú. V prípade, že ste nejaký čas nevykonali aktualizáciu ovládača grafickej karty, obráťte sa na výrobcu grafickej karty, ktorý vám poskytne aktualizovaný ovládač. Aktualizovaný ovládač si môžete tiež prevziať z webovej lokality výrobcu.

Aktualizácia ovládača tlačiarne

Ak sa problém vyskytne pri tlači, overte, či používate najnovší ovládač a súbor PPD (PostScript Printer Description) pre tlačiareň. Stiahnite a nainštalujte najnovší ovládač a súbor PPD z webovej lokality výrobcu tlačiarne. Pokyny na inštaláciu ovládača tlačiarne nájdete v dokumentácii k tlačiarni.

Upozornenie: Spoločnosť Adobe neposkytuje hardvérovú podporu, a preto majú tieto pokyny len informačný charakter. O ďalšiu pomoc požiadajte výrobcu hardvéru alebo autorizovaného predajcu. Ak problémy s hardvérom riešite na vlastnú päsť, môže to narušiť platnosť záruky na počítač.

Zistite výskyt vírusov v systéme

Použite súčasný antivírusový softvér (napríklad Symantec Norton AntiVirus alebo McAfee Virus Scan) na zistenie prítomnosti vírusov v systéme. Vírusové infekcie môžu poškodiť softvér a spôsobiť systémové chyby. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii antivírusového softvéru.

Oprava práv na disku pomocou nástroja Disková utilita

Ak sa prihlásite do účtu so správcovskými právami, no nepodarí sa vám spustiť inštaláciu ani aplikáciu Adobe, môžu byť poškodené práva týkajúce sa disku.

Oprava práv pomocou nástroja Disková utilita:

 1. Prejdite do: Začať > Aplikácie, otvorte priečinok Utility a potom dvakrát kliknite na stránku Disková utilita.

 2. Vyberte si oddiel, do ktorého chcete aplikáciu Adobe nainštalovať a potom kliknite na možnosť Repair Disk Permissions (Práva na opravu disku).

  Poznámka: Ak máte problémy s opravou práv disku z Diskovej utility, skúste reštartovať počítač z inštalačného disku operačného systému a spustite Diskovú utilitu z tohto disku. Vyberte práva na opravu jednotky, ktorá obsahuje softvér Adobe.

Oprava a defragmentácia pevných diskov

Ak chcete skontrolovať, či nie je poškodený pevný disk, čo môže spôsobovať chyby inštalácie, použite Diskovú utilitu od Apple.  

Odpojenie periférnych zariadení

Poznámka: Pred odstránením alebo preskupením hardvéru vypnite počítač a odpojte ho z napájania, ako aj všetky periférne zariadenia.

Odpojte jedno periférne (externé) zariadenia po druhom. Medzi periférne zariadenia patria zariadenia pripojené cez FireWire, USB, Serial ATA, IDE alebo SCSI.

Ak sa po odpojení periférneho zariadenia chyba už nevyskytne, môže byť problém so zariadením, káblom alebo pripojením. Informácie o postupe pri riešení problémov so zariadením získate od výrobcu zariadenia.

Preformátujte pevný disk pomocou formátovania HFS+ a nainštalujte iba operačný systém Mac OS a aplikáciu Adobe.

Dôležitá informácia: Preformátovaním disku dôjde k vymazaniu všetkých súborov, ktoré obsahuje, a preto si najprv nezabudnite zálohovať svoje súkromné súbory. Skontrolujte tiež, že máte k dispozícii všetky disky aplikácií a systému.

 1. Preformátujte pevný disk pomocou formátovania HFS+ a potom nainštalujte iba operačný systém Mac OS a produkt Adobe z pôvodného inštalačného média.

  Poznámka: Ďalší softvér ani hardvér neinštalujte, pokým nebudete mať istotu, že je problém vyriešený. Nezálohujte pevný disk a namiesto opätovnej inštalácie obnovte operačný systém Mac OS a aplikáciu. Ak problém spôsobuje aplikácia alebo operačný systém Mac OS a niektorá z nich sa namiesto preinštalovania obnoví, problém sa môže opakovať.

 2. Pokúste sa problém zopakovať:

  • Problém sa už nevyskytuje?  Ak sa problém odstránil, postupne nainštalujte ostatné aplikácie a pokúste sa chybu zopakovať po každej z inštalácií. V prípade, že sa problém objaví po dokončení niektorej inštalácie, pravdepodobne ho spôsobuje práve nainštalovaná aplikácia. Informácie o aktualizácii príslušnej aplikácie získate od vývojára aplikácie.
  • Problém sa opakuje? Príčina súvisí s hardvérom. O ďalšiu pomoc požiadajte výrobcu príslušného hardvéru alebo autorizovaného predajcu.

Profily ICC pomáhajú spravovať farebné priestory vo vašom systéme. Ak aplikácia Adobe pristupuje k poškodenému profilu ICC, môže dôjsť k systémovej chybe. Riešenie problémov s profilmi ICC s cieľom zistiť, či spôsobujú problém:

 1. Presuňte všetky profily z nasledujúcich priečinkov do počítača:

  • Priečinok Knižnica/ColorSync/Profily
  • Knižnica/Podpora aplikácií/Adobe/Farba/Profily
  • Systém/Knižnica/ColorSync/Profily
 2. Reštartujte aplikáciu Adobe a pokúste sa problém zopakovať.

  • Ak problém pretrváva, presuňte profily späť do priečinku.
  • Ak sa problém neopakuje, presuňte jeden profil späť do priečinka a potom, až kým nenájdete profil, ktorý spôsobuje problém.

Rozširujúce karty

Poškodené alebo nekompatibilné rozširujúce karty PCI alebo PCI-X môžu spôsobiť systémové chyby. Ak chcete skontrolovať karty PCI alebo PCX, vypnite počítač. Odstráňte všetky karty urýchľovača procesora, grafické karty alebo iné nainštalované rozširujúce karty a potom reštartujte počítač.

Moduly RAM

Uistite sa, že moduly RAM sú správne založené a nie sú príčinou chyby. Postup:

 • Zmeňte poradie vložených modulov RAM.
 • Ponechajte vložený iba minimálny počet modulov RAM potrebných na spustenie systému Mac OS a aplikácie Adobe a skúste, či problém pretrváva:
  • Ak problém pretrváva, vybraté moduly RAM vložte naspäť a vyberte iné. Opäť pristúpte k testu a zistite, či problém pretrváva.
  • Ak sa problém neobnoví, príčinou je jeden alebo viac odstránených modulov RAM. Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na výrobcu RAM.

Nainštalujte systémový softvér na iný pevný disk (nie iný oddiel na rovnakom disku) a potom označte príslušný disk ako štartovací disk. Potom aplikáciu nainštalujte na nový pevný disk.

Označenie štartovacieho disku:

 1. V ponuke Apple vyberte položku Systémové nastavenia.

 2. V časti Systém vyberte položku Štartovací disk.

 3. Vyberte jednotku, na ktorú ste nainštalovali systémový softvér.
 4. Reštartujte počítač.
Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu