Platforma Windows
Ovplyvnené produkty Photoshop,  Lightroom, Premiere Pro, After Effects, Audition, Media Encoder
Verzie ovplyvnených produktov

Photoshop: CS2 až CC 2015 – v rôznej miere

Lightroom: 3 až 6.x/CC 2015.x – v rôznej miere

Premiere Pro: Všetky verzie

After Effects: Všetky verzie

Audition: Všetky verzie

Adobe Media Encoder: Všetky verzie

Pozadie

V apríli 2016 vydala organizácia United States Computer Emergency Readiness Team upozornenie TA16-105A. Toto upozornenie odporúča používateľom systému Windows, aby zo svojich počítačov odinštalovali softvér Apple QuickTime.

Hoci už spoločnosť Adobe vyvinula značné úsilie o odstránenie závislosti od softvéru QuickTime zo svojich aplikácií, po odinštalovaní softvéru QuickTime môžete v závislosti od svojich pracovných postupov stále pozorovať určitý vplyv na funkčnosť. Spoločnosť Adobe pracuje na minimalizácii tohto vplyvu v budúcich aktualizáciách.

Vplyv

Produkt Verzie Vplyv
    Photoshop CS2 až CS5 Po odinštalovaní softvéru QuickTime sa nemusia dať používať funkcie súvisiace s videom.
Photoshop CS6 až Photoshop CC 2015 Po odinštalovaní softvéru QuickTime nemusia byť pri importe a prehrávaní k dispozícii niektoré kodeky.
Lightroom 3 Po odinštalovaní softvéru QuickTime sa nemusia vytvárať miniatúry videa.
Lightroom 4 až 6.x/CC 2015.x Po odinštalovaní softvéru QuickTime nemusia byť pri importe a prehrávaní k dispozícii niektoré kodeky.
Všetky verzie   Po odinštalovaní QuickTime, nebude možné importovať a prehrávať kódeky Pro-Res a animované a pohyblivé JPEG. 
Všetky verzie Po odinštalovaní QuickTime, nebude možné importovať a prehrávať kódeky Pro-Res a animované a pohyblivé JPEG. 
Všetky verzie Po odinštalovaní QuickTime, nebude možné importovať a prehrávať kódeky Pro-Res a animované a pohyblivé JPEG. 
Všetky verzie Po odinštalovaní QuickTime, nebude možné importovať a prehrávať kódeky Pro-Res a animované a pohyblivé JPEG. 

Poznámka:

Môžete naraziť na problém počas importovania a prehrávania videí zaznamenaných na nasledovných zariadeniach:

  • Telefóny Google Nexus 5x a Nexus 6P
  • (V Lightroom 4 a 5) Panasonic Lumix DMC-FX40, Lumix DMC-FZ100, Lumix DMC-GH1, Lumix DMC-GH2 a Lumix DMC-LX5

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online