Tento dokument je určený na vyriešenie všeobecných otázok súvisiacich s obnovením súborov tímových projektov vytvorených počas skúšobnej Beta verzie.

Prehľad

16. novembra došlo k vymazaniu viac než 40 dní starých údajov predbežného vydania tímových projektov alebo údajov Beta projektu. Tímové projekty, ktoré neboli upravené v klientskej aplikácii (Premiere Pro alebo After Effects) po 7. októbri 2017 už nemusia obsahovať sekvencie, históriu tímových projektov alebo iné informácie týkajúce sa projektov. Na projekty vytvorené cez nástroj Team Projects 1.0 to nemá žiadny vplyv. Pretože nástroj Team Projects ukladá kópiu projektu priamo vo vašom počítači, vo väčšine prípadov sa vám podarí stratené údaje obnoviť a opätovne tak synchronizovať pôvodné údaje z tímových projektov. 

Najčastejšie otázky

Počas bežnej údržby našich serverov došlo v dôsledku chyby k vymazaniu súborov uložených pomocou Beta verzie nástroja Team Projects. Projektov vytvorených v Team Project 1.0 sa to netýka.

Príslušné projekty sa buď nespustia, prípadne sa po spustení nedokážu synchronizovať so serverom. Ovplyvnené projekty môžu obsahovať chýbajúce sekvencie alebo históriu verzie.

 1. Zapnite počítač, ktorý ste využívali na prístup k nástroju Team Project.

 2. Prihláste sa pomocou rovnakého používateľského profilu, ktorý bol použitý pri prístup k nástroju Team Project.

  Poznámka:

  V prípade, že sa k rovnakému účtu OS prihlasovalo viacero používateľov Creative Cloud (CC), nástroj obnovenia obnoví všetky tímové projekty a zároveň odstráni informácie o používateľskom ID Creative Cloud. Ak jeden počítať využíva viacero používateľov OS, nástroj obnovenia je potrebné spustiť pre každý účet OS.

 3. Pre systém Windows:

  1. Stiahnite si nástroj obnovy.
  2. Rozbaľte archív.
  3. Otvorte priečinok TeamProjectsRecovery a dvakrát kliknite na možnosť TeamProjectsRecovery.exe.
 4. Pre macOS: 

  1. Stiahnite si nástroj obnovy.
  2. Rozbaľte archív.
  3. Otvorte priečinok TeamProjectsRecovery a dvakrát kliknite na možnosť Run Team Projects Recovery
   (Spustiť obnovenie Team Projects).
  Windows macOS
  Stiahnuť (2,42 MB) Stiahnuť (12,5 MB)
 5. Otvorte si súbory Team Project pomocou Premiere Pro alebo After Effects (pomocou rovnakej verzie).

 6. Synchronizácia tohto tímového projektu so službou Team Project bude chvíľu trvať. Po dokončení synchronizácie môžete zdieľať zmeny a pozvať spolupracovníkov.

  Poznámka:

  Obnovený tímový projekt obsahuje iba naposledy uložený stav projektu, ktorý bol uložený do lokálneho počítača, a to len pre používateľa, ktorý bol v daný čas prihlásený. Neobnoví sa predošlá zdieľaná história tímového projektu ani žiadna iná nezdieľaná zmena vykonaná inými spolupracovníkmi. Vlastníkom obnoveného projektového tímu bude aktuálny používateľa. Opätovne pozvite všetkých spolupracovníkov, ktorí pracovali na projekte. 

Nie.

Údaje základného projektu budú dostupné. História verzie však dostupná nebude. Po úspešnej opätovnej synchronizácii súborov budete musieť spolupracovníkov do projektu opätovne pozvať. 

Tímové projekty sa synchronizujú s lokálnym počítačom, nie s lokálnym serverom. Ak to nie je váš prípad, spojte sa so správcom systému.

Závisí to od nastavenia vašich počítačov v učebni.

 • V prípade, že počítače v učebni využívajú iba časovo obmedzené lokálne ukladanie údajov, obráťte sa na správcu učebne a pokúste sa použiť vyššie uvedený postup. 
 • V prípade, že máte externé úložné zariadenie, v ktorom si vaša učebňa ukladá údaje, obnovte súbory podľa krokov 1 až 6. 
 • Ak vaša učebňa z počítača automaticky vymazáva údaje a išlo o jedinú lokálnu kópiu týchto údajov, nanešťastie ste o ne prišli.

Osvedčené postupy pri zálohovaní a obnovovaní súborov tímových projektov nájdete uvedené v časti Archivácia, obnovenie alebo vymazanie tímových projektov.

Ak ste správcom systému, obráťte sa na priradeného zástupcu podpory alebo navštívte zákaznícku podporu Adobe a obráťte sa na zákaznícku podporu.