PDF'deki sayfaları dilediğiniz şekilde kullanmak için PDF'yi düzenleme izniniz olması gerekir. Kontrol etmek için Dosya > Özellikler konumuna gidin ve Güvenlik sekmesini tıklatın. İzinler, Belge Kısıtlamaları Özeti kısmında görünür.

Not:

Bu belge Acrobat XI ile ilgili talimatlar içermektedir. Acrobat DC kullanıyorsanız bkz. Acrobat DC Yardım.

Sayfaları döndürme

Belgedeki tüm veya seçili sayfaları döndürebilirsiniz. Döndürme 90° derecelik artışları temel alır. Sayfa Minik Resimleri bölmesindeki araçları ya da Döndür seçeneğini kullanarak sayfaları döndürebilirsiniz (aşağıda açıklanmaktadır).

 1. Araçlar > Sayfalar > Döndür'ü seçin.

  Araçlar, Sayfalar, Döndür'ü seçin
  Araçlar bölmesindeki Sayfalar panelinden Döndür'ü seçin.

 2. Yön için dönüş miktarını ve yönünü seçin: Saatin Aksi Yönünde 90 Derece, Saat Yönünde 90 Derece veya 180 Derece.
 3. Sayfalar için tüm sayfaların mı, sayfa seçiminin mi yoksa sayfa aralığının mı döndürüleceğini belirleyin.
 4. Döndür menüsünden Tek Sayfalar, Çift Sayfalar veya her iki seçeneği birden belirtin ve döndürülecek sayfaların yönünü seçin.

  Not:

  Bir sayfanın görünümünü geçici olarak değiştirmek için Görünüm > Görünümü Döndür > Saat Yönünde veya Saat Yönünün Tersine seçeneğini belirleyin. PDF'yi bir sonraki açışınızda orijinal sayfa yönlendirmesi geri yüklenir.

Sayfaları ayıklama

Ayıklama, bir PDF'nin seçilen sayfalarını farklı bir PDF'de yeniden kullanma işlemidir. Ayıklanmış sayfalar yalnızca içeriği değil, aynı zamanda orijinal sayfa içeriğiyle ilişkilendirilen tüm form alanlarını, yorumları ve bağlantıları da içerir.

Orijinal belgede ayıklanan sayfaları bırakabilir veya çıkartma işlemi sırasında bunları kaldırabilirsiniz; kesme ve yapıştırma veya kopyalama ve yapıştırma işlemleriyle karşılaştırılabilir ancak bu işlem sayfa düzeyindedir.

Not:

Sayfalarla ilişkilendirilen herhangi bir yer imi veya makale akışı ayıklanamaz.

 1. PDF'yi Acrobat'ta açıp Araçlar > Sayfalar > Ayıkla'yı seçin.
  Araçlar, Sayfalar, Dışa Aktar'ı seçin
  PDF dosyasından bir veya birkaç sayfa almak için Araçlar bölmesindeki Sayfalar panelinden Ayıkla'yı seçin.

 2. Ayıklanacak sayfa aralığını belirleyin.
 3. Sayfaları Ayıkla iletişim kutusunda Tamam'ı tıklatmadan önce aşağıdakilerden birini veya birkaçını yapın:

  • Orijinal belgeden ayıklanan sayfaları kaldırmak için Ayıkladıktan Sonra Sayfaları Sil'i seçin.
  • Ayıklanan her sayfa için tek sayfalık PDF oluşturmak üzere Sayfaları Ayrı Dosyalar Olarak Ayıkla'yı seçin.
  • Orijinal sayfaları belgede bırakmak ve ayıklanan tüm sayfaları içeren tek bir PDF oluşturmak için her iki onay kutusunu da işaretlemeden bırakın.

Ayıklanan sayfalar yeni bir belgeye yerleştirilir.

Not:

PDF belgesinin oluşturucusu, sayfaların ayıklanmasını engellemek için güvenlik ayarlayabilir. Belgenin güvenlik ayarlarını görmek için Dosya > Özellikler'i, ardından da Güvenlik seçeneğini belirleyin.

PDF'yi birden çok belgeye bölme

Bir veya daha fazla belgeyi daha küçük birden çok belgeye bölebilirsiniz. Belge bölünürken bölme işlemini maksimum sayfa sayısı, maksimum dosya boyutu veya üst düzey yer imleriyle belirtebilirsiniz.

Açık bir belgeyle bir veya daha fazla PDF'yi bölme

 1. PDF'yi açın ve Araçlar > Sayfalar > Belgeyi Böl'ü seçin.
  Araçlar, Sayfalar, Belgeyi Böl'ü seçin
  Bir PDF'yi daha küçük boyutta iki veya daha fazla belgeye bölmek için Araçlar bölmesindeki Sayfalar panelinden Sayfaları Böl'ü seçin.

 2. Belgeyi Böl iletişim kutusunda belge bölme ölçütlerini belirtin:

  Sayfa Sayısı

  Bölmedeki her belge için maksimum sayfa sayısını belirtin.

  Dosya Boyutu

  Bölmedeki her belge için maksimum dosya boyutunu belirtin.

  Üst Düzey Yer İmleri

  Belgede yer imleri varsa her üst düzey yer imi için tek belge oluşturun.

  Belgeyi bölme seçenekleri
  PDF iki sayfalı birkaç PDF'ye bölünür.

 3. Bölünen dosyaları ve dosya adı tercihleriyle ilgili hedef klasör belirtmek için Çıktı Seçenekleri'ni tıklatın. Gereken seçenekleri belirtip Tamam'ı tıklatın.

 4. (İsteğe bağlı) Aynı bölmeyi birden çok belgeye uygulamak için Birden Çok Öğeye Uygula'yı tıklatın. Dosyaları Ekle'yi tıklatıp Dosyaları Ekle, Klasörleri Ekle veya Açık Dosyaları Ekle'yi seçin. Dosyaları veya klasörleri seçip Tamam'ı tıklatın.

Açık bir belge olmadan bir veya daha fazla PDF'yi bölme (yalnızca Windows)

 1. Araçlar > Sayfalar > Belgeyi Böl'ü seçin.

 2. Dosyaları Ekle'yi tıklatın, ardından Dosyaları Ekle ve Klasörleri Ekle'yi seçin. Dosyaları veya klasörleri seçip Tamam'ı tıklatın.

 3. Belge açık olarak belgeleri bölmek için prosedürün 2. ve 3. adımlarını uygulayın.

Sayfaları taşıma veya kopyalama

Bir belge içerisinde veya belgeler arasında sayfaları kopyalamak veya taşımak için Gezinme bölmesindeki sayfa minik resimlerini kullanabilirsiniz.

Sayfa minik resimlerini kullanarak PDF içindeki bir sayfayı taşıma veya kopyalama

 1. Gezinme bölmesindeki Sayfa Minik Resimleri düğmesini tıklatarak Sayfa Minik Resimleri panelini açın ve bir ya da daha fazla minik sayfa resmi seçin.

  Sayfa Minik Resimleri düğmesini tıklatın
  Sayfa Minik Resimleri düğmesi.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Bir sayfayı taşımak için ilgili sayfa minik resminin sayfa numarası kutusunu veya sayfa minik resminin kendisini yeni konuma sürükleyin. Sayfa minik resminin yeni konumunu göstermek için bir çubuk görüntülenir. Sayfalar yeniden numaralandırılır.
  • Sayfayı kopyalamak için sayfa minik resmini Ctrl tuşu basılı olarak ikinci konuma sürükleyin.

Sayfa minik resimlerini kullanarak iki PDF arasında sayfa kopyalama

 1. İki PDF'yi de açın ve yan yana görüntüleyin.
 2. Her iki PDF için de Sayfa Minik Resimleri panellerini açın.
 3. Sayfa minik resmini hedef PDF'nin Sayfa Minik Resimleri paneline sürükleyin. Sayfa belgeye kopyalanır ve sayfalar yeniden numaralandırılır.

Sayfaları silme veya değiştirme

Bir PDF sayfasının tümünü başka bir PDF sayfasıyla değiştirebilirsiniz. Yalnızca orijinal sayfadaki metin ve görüntüler değiştirilebilir. Orijinal sayfayla ilişkilendirilen bağlantılar ve yer imleri gibi etkileşimli öğeler etkilenmez. Aynı biçimde, değiştirilen sayfayla daha önceden ilişkilendirilmiş olabilecek yer imleri ve bağlantılar da taşınmaz. Bununla birlikte yorumlar taşınır ve belgedeki mevcut yorumlarla birleştirilir.

Sayfaları sildikten veya yenisiyle değiştirdikten sonra yeniden yapılandırılan dosyayı yeniden adlandırmak ve olası en küçük dosya boyutuna getirmek için kaydetmek üzere Dosya Boyutunu Küçült komutunu kullanmak iyi bir yöntemdir.

Sayfaları silme veya değiştirme
Değiştirilmeden önce ve değiştirildikten sonra sayfa. Sayfanın yer imleri ve bağlantıları aynı konumlarda kalır.

Sil komutunu kullanarak sayfaları silme

Not:

Sil komutunu geri alamazsınız.

 1. Araçlar > Sayfalar > Sil'i seçin.

  Araçlar, Sayfalar, Sil'i seçin
  Sayfalar panelindeki Sil komutuyla seçilen sayfa aralığı PDF'den kaldırılır.

 2. Silinecek sayfa aralığını girin ve Tamam'ı tıklatın.

  Bütün sayfaları silemezsiniz; belgede en az bir sayfa kalmalıdır.

  Not:

  Tercihler iletişim kutusunun Sayfa Görüntüle panelinde Mantıksal Sayfa Numaralarını Kullan seçeneğini belirlediyseniz sayfa numarasının mantıksal eşdeğerini silmek için parantez içine sayfa numarasını girebilirsiniz. Örneğin, belgenin ilk sayfası i olarak numaralandırılmışsa, Sayfaları Sil iletişim kutusuna (1) girerek sayfayı silebilirsiniz.

Sayfa minik resimlerini kullanarak sayfaları silme

 1. Sayfa Minik Resimleri panelinde, silmek istediğiniz sayfayı veya sayfa grubunu seçin.

 2. Sayfa Minik Resimleri panelinin en üstündeki Sil aracını tıklatın.

  Sil aracını tıklatın
  Sayfa Minik Resimleri panelinden bir veya birkaç sayfa seçin ve Sil aracını tıklatarak sayfaları kaldırın.

Sayfanın içeriğini değiştirme

 1. Değiştirmek istediğiniz sayfaları içeren PDF belgesini açın.
 2. Araçlar > Sayfalar > Değiştir'i seçin.
  Araçlar, Sayfalar, Değiştir'i seçin
  Araçlar bölmesindeki Sayfalar panelinden Sayfaları Değiştir'i seçin.

 3. Değiştirilecek sayfaları içeren belgeyi seçin ve Seç'i tıklatın.
 4. Orijinal alanında, orijinal belgedeki değiştirilecek sayfaları girin.
 5. Değiştirme alanında, değiştirilecek sayfa aralığının ilk sayfasını girin. Son sayfa, orijinal belgede değiştirilecek sayfa sayısına göre hesaplanır.

Sayfa minik resmi kullanarak sayfaları değiştirme

 1. Değiştirmek istediğiniz sayfaları içeren PDF'yi, ardından da değiştirilecek sayfaları içeren PDF'yi açın.
 2. Değiştirilecek sayfaları içeren PDF'nin Sayfa Minik Resimleri panelinde, bir sayfa veya sayfa grubu seçin:
  • Değiştirme sayfaları olarak kullanmak istediğiniz sayfa minik resimlerinin sayfa numarası kutularını seçin.
  • Birden fazla sayfa minik resmini seçmek için üst karakter tuşuyla birlikte tıklatın. Ctrl tuşu basılı olarak tıklatarak seçime ekleyin.
  • Sayfa minik resimleri grubunun çevresine bir dikdörtgen sürükleyin.
 3. Seçilen sayfa minik resimlerini Ctrl ve Alt tuşlarına basılı tutarak hedef belgenin Sayfalar paneline sürükleyin. İşaretçi, değiştirmek istediğiniz ilk sayfa minik resminin sayfa numarası kutusunun hemen üzerinde olduğunda fare düğmesini serbest bırakın, böylece bu sayfalar vurgulanır.

  İlk belgede seçtiğiniz sayfalar, yeni sayfaları bırakmayı seçtiğiniz sayfa numarasından başlayarak ikinci belgedeki aynı sayfa numaralarının yerini alır.

Sayfaları yeniden numaralandırma

Belge sayfalarındaki sayfa numaraları, her zaman sayfa minik resimlerindeki ve Sayfada Gezinme araç çubuğundaki sayfa numaralarıyla eşleşmez. Sayfalar, belgenin ilk sayfası için 1'den başlayarak tam sayılarla numaralandırılır. Bazı PDF'ler telif hakkı sayfası veya içindekiler tablosu gibi ön bölümde yer alması gereken içeriklere sahip olabileceğinden, gövde sayfaları Sayfada Gezinme araç çubuğunda gösterilen sayfalandırmayı takip etmeyebilir.

Sayfada Gezinme
Mantıksal sayfa numaralandırmasıyla (alt) karşılaştırıldığında basılı sayfa numaralandırması (üst)

Belgenizdeki sayfaları çeşitli yöntemlerle numaralandırabilirsiniz. Sayfa grupları için 1, 2, 3 veya i, i, iii veya a, b, c gibi farklı numaralandırma stilleri belirleyebilirsiniz. Ön-ek ekleyerek de numaralandırma sistemini özelleştirebilirsiniz. Örneğin, bölüm 1 için numaralandırma 1-1, 1-2, 1-3 vb.; bölüm 2 için 2-1, 2-2, 2-3 vb. olabilir.

Not:

Sayfaları Numaralandır komutunu kullanmak yalnızca Sayfalar panelindeki minik resimleri etkiler. Üstbilgiler ve altbilgiler özelliğini kullanarak PDF'ye fiziksel olarak yeni sayfa numaraları ekleyebiliriz.

 1. Sayfa Minik Resimleri düğmesini tıklatarak Sayfa Minik Resimleri panelini açın.

 2. Seçenekler menüsünden Sayfaları Numaralandır'ı seçin.

  Seçenekler menüsünden Sayfaları Numaralandır'ı seçin
  Sayfaları Numaralandır komutu, Sayfa Minik Resimleri panelindeki Seçenekler menüsünde bulunur.

 3. Bir sayfa aralığı belirtin. (Seçili alanında Sayfa Minik Resimleri panelinde seçili sayfalar belirtilir.)
 4. Aşağıdakilerden birini seçin ve Tamam'ı tıklatın:

  Yeni Bölüme Başla

  Yeni numaralandırma dizisini başlatır. Açılan menüden bir stil seçin ve bölümün başlangıç sayfa numarasını girin. İstiyorsanız bir Önek belirtin.

  Önceki Bölümde Kullanılan Numaralandırmayı Seçili Sayfalara Genişlet

  Numara dizisine önceki sayfalardan başlayarak kesinti olmadan devam eder.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi