Kullanıcı Kılavuzu İptal

Adobe Connect 12'yi kurma

Adobe Connect ve Etkinlikler modülü, AEM, telefon bağdaştırıcıları ve veritabanı gibi ilgili bileşenleri yükleyiciyi kullanarak yükleyin.

Bu makalede Adobe Connect 12.0 ve ilişkili bileşenlerin nasıl yükleneceği, yapılandırılacağı ve dağıtılacağı açıklanmıştır. Adobe Connect'in diğer sürümleriyle ilgili talimatlar için www.adobe.com/go/learn_Connect_doclisting_tr sayfasındaki diğer sürümleri yükleme kılavuzuna bakın.

Dosya yolları için aşağıdaki adlandırma kuralları kullanılır:

 • [root_install_dir]: Varsayılan olarak Adobe Connect 12.0, C:\Connect\12.0.0\ klasörüne yüklenir. Kullanıc içerikleri ve günlükleri C:\Connect\ klasörüne yerleştirilir.
 • [extract_dir]: Adobe Connect ESD dosyasından dosyaları çıkarttığınız sabit sürücünüzde yer alan konumdur.

Taşıma, yükleme ve yapılandırmaya hazırlanma makalesini gözden geçirdikten ve gereken bilgileri topladıktan sonra Adobe Connect'i yüklemeye hazırsınız.

 1. Bilgisayarın İnternet'e bağlı olduğundan emin olun.

 2. Bilgisayarda Yönetici olarak oturum açın. Varsayılan olarak, Adobe Connect yükleyicisi oturum açtığınız hesaptan farklı bir yerel yönetici hesabı gerektirir. Adobe Connect'i yüklemek için kullanmak istediğiniz yönetici hesabının kimlik bilgilerini el altında bulundurun.

 3. Tüm uygulamaları kapatın.

 4. Dosyaları Adobe Connect ESD dosyasından sabit diskinizdeki bir konuma çıkartın. [extract_dir] bu konumu belirtir.

 5. install.exe dosyasını çift tıklatın. Adobe Connect 12.0.0 kurulum dosyasını şu konumda bulunabilir: [extract_dir]\Connect\12\Disk1\InstData\VM\install.exe. DVD kullanmanız durumunda, [DVD Drive]\Connect\12.0.0\Disk1\InstData\VM\ konumundaki install.exe dosyasını çift tıklayın.

 6. Bir dil seçin ve devam etmek için Tamam'ı tıklatın.

 7. Devam etmek için Giriş ekranında İleri'yi tıklatın.

 8. Adobe Connect'i yüklemek için Dağıtım Seçenekleri ekranında Adobe Connect'i Dağıt seçeneğini belirleyin. Adobe Connect'i yüklemek için oturum açtığınız hesabın dışında bir yerel yönetici hesabının kimlik bilgilerini sağlayın.

  Not:

  Farklı bir yerel yönetici hesabı kullanmayı seçerseniz, hizmetleri yüklemek için hesabın haklara sahip olduğundan emin olun. Daha fazla bilgi için bkz. Bir hesaba Hizmet olarak oturum aç hakkını ekleme.

 9. Canlı sunucuyu etkilemeden arka planda dağıtım öncesi görevleri gerçekleştir seçeneğini belirleyin. Bu seçeneği belirlerseniz, yükleyici Adobe Connect ve seçilen diğer bileşenleri dağıtmadan yüklemeye başlar. Bunları dağıtmak için yükleyiciyi daha sonra yeniden çalıştırın ve Adobe Connect'i Dağıt'ı seçin. Gerekirse yükleyiciyi her iki seçenek belirlenmişken çalıştırabilirsiniz.

 10. Seri numaranızı girin ve İleri'yi tıklatın.

 11. Adobe'den lisans dosyanızı indirmek için bağlantıyı tıklatın. Seç'i tıklatın ve ardından indirilmiş lisans dosyasına gözatın. İleri'yi tıklatın.

 12. Varsayılan Adobe Connect kurulum konumunu (C:\Connect) kabul etmek için İleri'yi tıklatın veya farklı bir konum belirlemek için Seç'i tıklatın.

  Not:

  Aynı makinede daha sonra gerçekleştirilen Adobe Connect yükleme işlemleri içerik ve günlük konumunu paylaşır. Ancak Adobe Connect'in farklı sürümlerine ait dosyalar C:\Connect konumunda kendi sürüm klasörlerindedir. Daha önceki bir sürümden geçiyorsanız içerik ve günlük dosyaları dışındaki tüm dosyalar yedeklenir.

  • Farklı bir konum seçtiyseniz ve bunun yerine varsayılan konumu kullanmaya karar verirseniz, Varsayılanı Geri Yükle'yi tıklatın.
  • Adobe Connect bu bilgisayara önceden kurulmuşsa, Varolan Kurulumunu Güncelle ekranı görüntülenir. Veri tabanınızı ve Adobe Connect kök dizinini yedeklediğinizi onaylamak için onay kutusunu seçin.
 13. Yüklemek istediğiniz ürünleri seçin ve devam etmek için İleri'yi tıklatın. AEM ilişkili seçenekler, yalnızca Adobe Connect lisansınızın Etkinlikler modülünün etkin olması durumunda seçilebilir. Aksi takdirde AEM seçenekleri kullanılamaz.

  • Adobe Connect Server

  • Adobe Media Gateway (Universal Voice için)

  Not:

  Bir makineye yalnızca AMG yüklemek için bu seçeneği belirleyin ve diğer seçenekleri göz ardı edin. AMG'yi, Adobe Connect Server'ın eski bir sürümünün zaten yüklü olduğu bir makineye yüklemek için yükleyiciyi yeniden çalıştırın ve uygun seçenekleri belirleyin.

  Not:

   Adobe Connect ve AMG'yi ayrı makinelere yüklüyorsanız AMG'yi yüklemeden önce Adobe Connect'i yükleyin.

  Not:

  Adobe Media Gateway, yukarı akış SIP/VoIP sağlayıcı gerektirir. Daha fazla bilgi için bkz. Adobe Connect sesli ve videolu konferans seçenekleri.

  • AEM Author Server
  Not:

  Bir makineye yalnızca AEM Author sunucusunu yüklemek için bu seçeneği belirleyin ve diğer seçenekleri göz ardı edin. AEM Author sunucusunu, Adobe Connect Server'ın önceki bir sürümünün yüklü olduğu bir makineye yüklemek isterseniz yükleyiciyi uygun seçenekleri belirterek yeniden çalıştırın. Bağlantı noktasıyla birlikte AEM Author sunucusunun FQDN'sini sağlayın. AEM Author sunucusu kümelenmişse, bağlantı noktasıyla birlikte yük dengeleyici URL'sini de sağlayın. URL'nin başında http:// kullanın.

  • AEM Publish Server
  Not:

  Bir makineye yalnızca AEM Publish sunucusunu yüklemek için bu seçeneği belirleyin ve diğer seçenekleri göz ardı edin. AEM Publish sunucusunu, Adobe Connect Server'ın önceki bir sürümünün yüklü olduğu bir makineye yüklemek için uygun seçenekleri belirterek yükleyiciyi yeniden çalıştırın. Bağlantı noktasıyla birlikte AEM Publish sunucusunun FQDN'sini sağlayın. AEM Publish sunucusu kümelenmişse, bağlantı noktasıyla birlikte yük dengeleyici URL'sini de sağlayın. URL'nin başında http:// kullanın.

  • PGi (NA) Telefon Bağdaştırıcısı

  • InterCall Telefon Bağdaştırıcısı

  Not:

  InterCall bağdaştırıcısını kullanmak için Adobe Media Gateway'i (AMG) yükleyin.

  • Arkadin Telefon Bağdaştırıcısı
  • MeetingOne Telefon Bağdaştırıcısı
  • MeetingOne EMEA Bağdaştırıcısı
  • Adobe Connect Transmuxing Hizmeti
  Not:

  İleri'yi tıklattığınızda yükleyici sistem donanımını doğrular ve makine minimum sistem gereksinimlerini karşılıyorsa yükleme işlemine devam eder. Sistem gereksinimlerine ilişkin tam liste için Adobe Connect teknik özelliklerine buradan bakın.

 14. Tümleşik Veritabanı Motoru ekranında, şu işlemlerden birini yapın:

  • Farklı bir bilgisayarda veritabanı kurmayı düşünüyorsanız, Tümleşik veritabanı motorunu yükleme seçeneğini belirleyin.

  • Tümleşik veritabanını yüklemek için, Tümleşik veritabanı motorunu yükle seçeneğini belirleyin. Varsayılan konuma kurmak için İleri'yi tıklatın. Farklı bir konum seçmek için, Seç'i tıklatın.

  Not:

  Adobe Connect yükleyicisi Microsoft SQL Server Enterprise Edition'ın bu bilgisayarda zaten yüklü olduğunu algılarsa yükleyici, tümleşik veritabanını yüklemez. Taşıma işlemi yapıyorsanız ve tümleşik veritabanını zaten kullanıyorsanız, Adobe Connect varolan veritabanını kullanır. Yükleyici, Microsoft SQL Server Express Edition'ın önceki bir sürümünü algılarsa, veritabanının yükseltilmesini ister. Yükleyici, harici bir veritabanı algıladığında kullanıcının veritabanını yükseltmesini ister.

 15. Tümleşik veritabanı motorunu kurduysanız, etkili bir parola girip onaylayın ve ardından İleri'yi tıklatın.

 16. Aşağıda listelenen Veritabanı Bağlantısı ayarları için değerleri belirleyin ve ardından İleri'yi tıklatın. Yıldız (*) işaretli alanların doldurulması gerekir.

  • Ana Bilgisayar* Veritabanının kurulduğu bilgisayarın ana bilgisayar adı. Tümleşik veritabanını kurduysanız, değer localhost olur.

  • Bağlantı noktası* Veri tabanının Adobe Connect ile iletişim kurmak için kullandığı bağlantı noktası. Varsayılan değer 1433'tür.

  • Veritabanı Adı* Veritabanının adı. Varsayılan değer breeze değeridir.

  • Kullanıcı* Veritabanı kullanıcısının adı. Tümleşik veritabanını kurduysanız varsayılan değer sa olur.

  • Parola* Veritabanı kullanıcısının parolası. Tümleşik veritabanını kurduysanız, parolayı önceki adımda ayarlarsınız.

  Not:

  Adobe, veritabanı parolasının 11 karakterden fazla olmasını ve en azından büyük harf, küçük harf, sayı ve izin verilen özel karakterlerin her birinden en az bir tane içerecek şekilde belirlenmesini tavsiye eder (!@#$%&-_|^).

 17. Aşağıda listelenen ağ ayarları için değer girip İleri'yi tıklatın. Yıldız (*) işaretli alanların doldurulması gerekir.

  • Hesap Adı* “Adobe Connect hesabı” gibi Adobe Connect hesabını tanımlayan bir ad.

  • Adobe Connect Ana Bilgisayarı* İstemcilerin Adobe Connect'e bağlanmak için kullandıkları Tam Nitelikli Alan Adı (FQDN). Örneğin, hesabın URL adresi http://connect.ornek.com ise, Adobe Connect Ana Bilgisayar değeri connect.ornek.com olur (baştaki http:// olmadan).

  • Kurulum Türü Kurulum türünü Tek veya Küme olarak seçin.

 18. Aşağıda listelenen posta ayarları için değerleri ayarlayın ve İleri'yi tıklatın. Yıldız (*) işaretli alanların doldurulması gerekir.

  • SMTP Ana Bilgisayarı SMTP posta sunucusunu barındıran bilgisayarın ana bilgisayar adı.

  • SMTP Kullanıcı Adı SMTP ana bilgisayarıyla doğrulamak amacıyla kullanılan kullanıcı adı. Bu alan boş bırakılırsa Adobe Connect SMTP sunucusuyla doğrulamadan e-posta göndermeyi dener.

  • SMTP Parolası SMTP kullanıcı adı için parola.

  • Sistem E-postası* Yönetici mesajlarının yönlendirildiği e-posta adresi.

  • Destek E-postası* Adobe Connect kullanıcı desteği isteklerinin gönderildiği e-posta adresi.

  • BCC E-postası Tüm kullanıcı bildirimlerinin de gönderildiği gizli kopya e-posta adresi. Bu değişken, Adobe Connect üzerinden gönderilen e-posta mesajlarının dahili e-posta adresi gösterilmeden yöneticiler tarafından izlenmesini sağlar.

 19. Kullanıcıların desteğe veya yardıma ihtiyacı olduğunda Adobe Connect tarafından kullanılan iletişim bilgilerini sağlamak amacıyla Destek Ayarları ekranına değerleri girin.

  • Yönetici adı Adobe Connect Hesap Yöneticisinin adını belirtin.

  • Destek e-posta adresi Kullanıcıların sorularını ve destek isteklerini yöneltebileceği e-posta adresini belirtin.

  • Destek telefon numarası Kullanıcıların destek istemek için arayabileceği iletişim numarasını belirtin.

  • Destek açıklamaları Diğer ek açıklamaları belirtin.

 20. Aşağıda listelenen paylaşılan depolama ayarları için değerleri girin ve İleri'yi tıklatın.

  • Paylaşılan Depolama Harici sunucu üzerinde, içeriğin depolandığı bir birim veya dizin; örneğin, \\birim\dizin. İçeriği birden çok birime depolamak istiyorsanız, birimleri noktalı-virgüllerle (;) ayırın. Bu özelliği yapılandırmadan önce bkz. Paylaşılan depolama alanını yapılandırma.

  • İçerik Önbellek Boyutu Adobe Connect'te içeriği depolamak için kullanılacak boş disk alanının yüzdesini belirten 1 ile 100 arasında bir tam sayı. Önbellek belirttiğiniz yüzdeden daha fazla büyüyebilir, bu nedenle değerin 15 ile 50 arasında tutulması önerilir. Kutuyu boş bırakır veya 0 değerini girerseniz, önbellek kullanılmaz ve içerik Adobe Connect'te veya harici birimlerde yansıtılır. Bu özelliği yapılandırmadan önce bkz. Paylaşılan depolama alanını yapılandırma.

 21. AEM sunucularını yüklemeyi seçerseniz, Harici Ana Bilgisayar Ayarları'nı belirtin.

  • AEM ortamınızda SSL etkin mi? AEM kurulumlarına https ile erişmeyi planlıyorsanız onay kutusunu işaretleyin.

  • AEM Author sunucu URL'si* Bağlantı noktası ile birlikte, AEM Author sunucusunun FQDN'sini girin. AEM Author sunucusu kümelenmişse, yük dengeleyicisi URL'sini girin.

  • AEM Publish sunucusu URL'si* Bağlantı noktası ile birlikte, AEM Publish sunucusunun FQDN'sini girin. AEM Publish sunucusu kümelenmişse, yük dengeleyicisi URL'sini girin.

  • Adobe Connect Ana Bilgisayarı Tanımlama Bilgisi Öneki* Adobe Connect Ana Bilgisayarı tanımlama bilgisi için önek olarak kullanılan bir metin dizesi.

 22. AEM Author sunucusunu yüklemeyi seçerseniz, küme ve yazar ayarlarını belirtin.

  • AEM Author Server kümelenmiş mi? AEM Author sunucunuz bir küme ise onay kutusunu işaretleyin.

  • Düğüm ataması* AEM Author sunucunuzun kümelenmiş olması durumunda, bir düğüm ana düğüm olarak, diğer tüm düğümler ise beklemede olarak atanır. AEM Author sunucusunu yüklediğiniz makinenin düğüm atamasını belirleyin.

  • Ana Düğüm IP'si* AEM Author örneğini beklemedeki bir düğüm üzerine yüklüyorsanız ana düğüm IP'sini girin.

  Not:

  Bir AEM sunucusunun beklemedeki düğümü yüklemeden önce karşılık gelen ana düğümü dağıtın. İlkini yüklerken ikincisinin ağ üzerinde kullanılabilir durumda olması gerekir.

  • Ana bilgisayar adı (örn. http://)* Yazara ait ana bilgisayar adı URL'sini belirtin.

  • Bağlantı Noktası* AEM Author sunucusunun bağlantı noktasını belirtin. Varsayılan değer 4502'dir.

  • Yayınlama Ana Bilgisayarları* Tüm Yayınlama sunucularının FQDN'sini ve bağlantı noktasını belirtin.

 23. AEM Publish sunucusunu yüklemeyi seçerseniz ayarlarını belirtin.

  • Ana bilgisayar adı (örn. http://)* AEM Publish sunucusuna ait ana bilgisayar adını belirtin.

  • Bağlantı Noktası* Yayınlama sunucusunun bağlantı noktasını belirtin. Varsayılan değer 4503'tür.

  • Adobe Connect Ana Bilgisayarı Tanımlama Bilgisi Öneki* Adobe Connect Ana Bilgisayarı tanımlama bilgisi için önek olarak kullanılan bir metin dizesi.

  Not:

  Burada belirttiğiniz tanımlama bilgisi öneki, Harici Ana Bilgisayar Ayarları ekranında belirttiğiniz tanımlama bilgisi öneki ile tam olarak eşleşmelidir.

 24. AEM Author veya Publish sunucusunu yüklemeyi seçerseniz, AEM yönetimi için bir parola oluşturun.

  Not:

  AEM yöneticilerinin kimlik bilgileri tüm AEM Author ve Publish sunucuları için aynı olmalıdır. Ayrıca, bu kimlik bilgileri sonraki yükseltmeler için de gereklidir ve dikkatli bir şekilde yönetilmelidir. Bu kimlik bilgileri olmadan ileride yükseltme yapmak mümkün değildir.

 25. Adobe Media Gateway'i kurmayı tercih ederseniz aşağıdaki ayarları girin ve ileriyi tıklatın. Ayarlar hemen devreye girmez. Ayarları onaylamak için Tamam'ı tıklattığınızda Adobe Connect tüm Adobe Media Gateway sunucularını yeniden başlatır. Ayarlar tüm Adobe Media Gateway sunucularına bir küme olarak iletilir.

  • Kullanıcı adı Adobe Media Gateway sunucusunun SIP oturumları oluşturmak amacıyla kullandığı SIP profili için kullanıcı adı, örneğin, sipUN1.

  • Parola Flash Media Gateway sunucusunun SIP oturumları oluşturmak amacıyla kullandığı SIP profili için parola.

  • SIP Adresi Adobe Media Gateway sunucusunun SIP oturumları oluşturmak amacıyla kullandığı SIP profili için SIP sunucusu adresi, örneğin, 10.12.13.14.

  • Varsayılan Ana Bilgisayar SIP profili için varsayılan ana bilgisayar. Bu parametre SIP sunucusu kaydı başarılı olmazsa kullanılacak SIP sunucu adresidir. Bu parametre SIP Adresiyle aynı değere ayarlanır.

  • Bağlantı Noktası Alt Sınırı RTP ses verileri için kullanılabilecek en küçük bağlantı noktası numarası. Varsayılan değer 5000'dir.

  • Bağlantı Noktası Üst Sınırı RTP ses verileri için kullanılabilecek en büyük bağlantı noktası numarası. Varsayılan değer 6000'dir.

  • Kayıt Süresi Bitişi Adobe Media Gateway'in SIP sunucusuyla kaydını yenilediği saniye cinsinden aralık. Varsayılan değer 2400 saniyedir (40 dakika).

  • SIP Bağlantı Noktası Adobe Media Gateway sunucusunun SIP isteklerini dinlediği bağlantı noktası. Varsayılan değer 5060'dur.

  • Kayıt Bir Adobe Media Gateway sunucusunun SIP sunucusuna kayıt yaptırmasının gerekli olup olmadığına karar verin.

 26. Bir hesap yöneticisi oluşturmak için istenen değerleri doldurun ve İleri'yi tıklatın.

  Her Adobe Connect hesabı için, Adobe Connect Central web uygulamasındaki görevleri gerçekleştirmek üzere en az bir yönetici gerekir. Yükseltilen hesaplarda zaten en az bir hesap yöneticisi vardır ancak buraya ek bir hesap yöneticisi daha ekleyebilirsiniz.

  Not:

  Adobe Connect'i yükleyen kişi Adobe Connect'i yöneten Yönetici değilse, bir sonraki oturum açma işleminde parolayı değiştirmeye yönelik seçeneği işaretleyin.

 27. Kurmak istediğiniz telefon bağdaştırıcısı için istenen bilgileri doldurun. Telefon adaptörleri hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Entegre telefon bağdaştırıcılarını kurmayı seçme.

  Tüm gerekli bilgilere sahip olmadığınız halde bağdaştırıcıyı kurmak istiyorsanız, Kur Ama Yapılandırma seçeneğini belirleyin. Gerekli bilgileri girmeye hazır olduğunuzda, yükleyiciyi yeniden çalıştırın.

 28. Kullanıcıların HTML istemcisinde Adobe Connect toplantılarını başlatmasını sağlayan Adobe Connect Transmuxing Service (ACTS) yüklemeyi seçtiyseniz, aşağıdakileri belirleyin ve İleri'yi tıklayın.

  • ACRS Ana Bilgisayar Adı: Adobe Connect transmuxing sunucunuzun adı.
  • ACTS sağlık kontrolü bağlantı noktası: ACTS sağlık kontrolünün gerçekleştirildiği bağlantı noktası numarası.
  • ACTS web soketi bağlantı noktası: ACTS için web soketi bağlantı noktası.

  HTML istemcisini Connect Pro sunucusundan etkinleştirmek istiyorsanız, ACTS'yi kaydetmek için aşağıdaki ayarları yapılandırın:

  • ACRS Ana Bilgisayar Adı: Adobe Connect transmuxing sunucunuzun adı.
  • ACTS Harici Ana Bilgisayar Adı: Adobe Connect sunucunuzun tam etki alanı adı. "http://" kısmını addan hariç tutun. Örneğin, connect.mycompany.com olarak belirtebilirsiniz.
  • ACTS sağlık kontrolü bağlantı noktası: ACTS sağlık kontrolünün gerçekleştirildiği bağlantı noktası numarası.
  • ACTS web soket protokolü: Varsayılan olarak WS seçilir. Daha güvenli iletişim için WSS'yi seçin.
  • ACTS web soketi bağlantı noktası: ACTS için web soketi bağlantı noktası.
 29. Kurulum Öncesi özetini inceleyin. Bu ayarları değiştirmek için Önceki öğesini tıklatın. Yazılımı kurmak için Kur'u tıklatın.

 30. Adobe Connect hizmetini başlatma ekranında şu işlemlerden birini yapıp İleri'yi tıklatın:

  • Adobe Connect'i Başlat seçeneğini belirleyin (önerilen).

  • Uygulama Yönetimi Konsolu'nu seçin. Adobe Connect'i şimdi başlatma seçeneğini belirleyin.

  Not:

  Hizmetleri dağıtmak için sağlanan kimlik bilgileri yanlışsa kurulum donar. Kimlik doğrulaması başarısız olduğundan dolayı hizmetler başlatılamaz. Bu sorunun üstesinden gelmek için kimlik bilgilerini elle güncelleyin ve ardından hizmetleri başlatın.

 31. Adobe Connect'i başlatırsanız, bir mesaj hizmetin başlatıldığını bildirir.

 32. Yükleyiciden çıkmak için Bitti'yi tıklatın.

 33. Adobe Connect'i açma seçeneğini belirlerseniz, Adobe Connect Central açılır. Uygulama Yönetimi Konsolu'nu açma seçeneğini belirlerseniz, konsol açılır.

 34. Adobe Connect yüklemenizin yapılandırma ve beklenilen şekilde çalıştığından emin olun. Doğrulama talimatları için bkz. Yüklemeyi doğrulama.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?