Adobe Connect sunucusunu yüklemeye hazırlanma

Adobe Connect'i yüklemeden önce yükleme iş akışını, mimarisini, veri akışını, telefon bağdaştıracılarını ve Edge sunucularını anlayın.

Adobe Connect' teknik genel bakış

Adobe Connect yükleme işlemi, yükleyici ekranındaki kullanıcı seçimine bağlı olarak birkaç bileşenden oluşur: Adobe Connect Central Application Server, Adobe AEM, Adobe Media Server, Adobe Connect, Adobe Media Gateway (Universal Voice için), bir veritabanı, Adobe Connect Telephony hizmeti ve sesli konferans için telefon bağdaştırıcıları.

Adobe Connect Central Uygulama Sunucusu Tomcat servlet motorunda çalışan bir J2EE web uygulaması olarak yapılandırılmıştır. Uygulama sunucusu olarak adlandırılır ve kullanıcıları, grupları, isteğe bağlı içeriği ve istemci oturumlarını yönetir. Uygulama sunucusunun bazı görevleri arasında, erişim denetimi, güvenlik, kotalar, lisans ve küme oluşturma, yük devretme ve yineleme gibi denetim ve yönetim işlevleri yer alır. Bu aynı zamanda Microsoft PowerPoint'i ve ses gibi ortamların kodlama yöntemini de değiştirir. Uygulama sunucusu bir HTTP veya HTTPS bağlantısı üzerinden toplantı isteklerini ve içerik aktarımı isteklerini (slaytlar, HTTP sayfaları, SWF dosyaları ve Dosya Paylaşımı bölmesindeki dosyalar) işler.

Toplantı sunucusu olarak da adlandırılan Adobe Media Server'ın (AMS) belirli bileşenleri, Adobe Connect toplantı etkileşimleri de dahil olmak üzere, gerçek zamanlı ses ve video akışını, veri senkronizasyonunu ve zengin‑ortam içeriği teslimini işlemek için Adobe Connect ile birlikte kurulur. Adobe Media Server görevlerinden bazıları, toplantı kaydetme ve oynatma, ses ve video senkronizasyonunu zamanlama ve kodlama yöntemini değiştirmedir (gerçek‑zamanlı ekran paylaşımı ve etkileşim için verileri dönüştürme ve paketleme). Adobe Media Server ayrıca sık erişilen web sayfalarını, akışları ve paylaşılan verileri önbelleğe alarak sunucu yükünü ve gecikmeyi azaltır. Adobe Media Server, Adobe'nin yüksek performanslı Gerçek Zamanlı Mesajlaşma Protokolü (RTMP veya RTMPS) üzerinden sesi, videoyu ve eşlik eden toplantı verilerini akışa alır.

Adobe Media Gateway, Adobe Connect'i SIP/RTP alt yapınızla entegre edilir. Adobe Media Gateway, bir SIP sunucusundan sesi alır ve Adobe Connect toplantı odalarına gönderir. Adobe Media Gateway ayrıca Video Konferansı aygıtlarından Video Telefon bölmesine video ve ses akışı sağlar. Bu çözüm Universal Voice olarak adlandırılır.

Adobe Connect, kullanıcı, grup, içerik ve raporlama bilgileri gibi işlem ve uygulama meta verilerinin kalıcı olarak saklanması için bir veritabanı gerektirir. Adobe Connect yükleyicisinde bulunan tümleşik veritabanı motorunu (SQL Server 2016 Express Edition) kullanabilirsiniz veya desteklenen Microsoft SQL Server Enterprise Edition'ı satın alıp kurabilirsiniz. Desteklenen veritabanlarıyla ilgili bilgi için bkz. Adobe Connect teknik özellikleri

Adobe Connect, sesli konferansı etkinleştirmek için birçok telefon bağdaştırıcısını destekler. Kurulum işlemi sırasında bir veya daha fazla bağdaştırıcı kurmayı seçebilirsiniz.

Veri akışı

Aşağıdaki diyagramda istemci uygulaması ile Adobe Connect arasındaki veri akışı gösterilmektedir.

Adobe Connect sunucusu ve istemci uygulaması arasındaki veri akışı.
Adobe Connect sunucusu ve istemci uygulaması arasındaki veri akışı.

Veri, şifrelenmemiş bir bağlantı veya şifrelenmiş bir bağlantı üzerinden akabilir.

Şifrelenmemiş bağlantı

Şifrelenmemiş bağlantılar HTTP ve RTMP üzerinden yapılır ve tabloda açıklanan yolları izler. Tablodaki numaralar, veri akışı diyagramındaki numaralara karşılık gelir.

Sayı

Açıklama

1

İstemci web tarayıcısı HTTP:80 üzerinden bir toplantı veya içerik URL'si ister.

2

Web sunucusu yanıt verir ve içeriği aktarır veya istemciye toplantıya bağlanma bilgilerini sağlar.

3

İstemci , RTMP:1935 üzerinden toplantıya bir bağlantı ister.

3a

İstemci , toplantıya bir bağlantı ister ancak yalnızca RTMP:80 üzerinden bağlanabilir.

4

Adobe Media Server yanıt verir ve Adobe Connect akış trafiği için kalıcı bir bağlantı açar.

4a

Adobe Media Server yanıt verir ve Adobe Connect akış trafiği için tünelli bir bağlantı açar.

Şifrelenmiş bağlantı

Şifrelenmiş bağlantılar HTTPS ve RTMPS üzerinden yapılır ve tabloda açıklanan yolları izler. Tablodaki harfler, veri akışı diyagramındaki harflere karşılık gelir.

Harf

Açıklama

A

İstemci web tarayıcısı, HTTPS:443'te güvenli bir bağlantı üzerinden toplantı veya içerik URL'si ister.

B

Web sunucusu yanıt verir ve güvenli bir bağlantı üzerinden içeriği aktarır veya istemciye toplantıya güvenli şekilde bağlanma bilgilerini sağlar.

C

İstemci , RTMPS:443 üzerinden Adobe Media Server'a güvenli bir bağlantı ister.

D

Adobe Media Server yanıt verir ve Adobe Connect akış trafiği için güvenli ve kalıcı bir bağlantı açar.

Telefon veri akışı

Aşağıdaki diyagramda telefon hizmetleri ile Adobe Connect arasındaki veri akışı gösterilmektedir.

Adobe Connect sunucusu ve telefon hizmetleri arasındaki veri akışı.
Adobe Connect sunucusu ve telefon hizmetleri arasındaki veri akışı.

A. Devamlılık. B. Hizmet yönetimi ve yük devretme, hizmet bağlantısı ve oturum aracılığı ve kullanıcı verilerini sağlama ve bu verilere erişim. C. Konferans denetimi için özel sağlayıcı API'lerini kullanan yerel komutlar ve olaylar. D. RPC çağrılarını kullanan komutlar ve olaylar. E. Temel hazırlık. F. Telefon hizmeti isteği. G. Telefon komutları ve durumu. H. HTML istemcisi I. ACTS 

Kurulum iş akışı

Aşağıdaki adımlar, bir Adobe Connect sisteminin nasıl tasarlandığı, kurulduğu ve yapılandırıldığını tanımlar. Bazı adımlar karar vermenizi gerektirirken, bazı adımlar da bir görevi tamamlamanızı gerektirebilir. Her adım, karar veya görev hakkında arka plan bilgilerine başvurmanızı sağlar.

Kullanılacak veritabanını seçin.

Daha fazla bilgi için bkz. Veritabanı seçme.

Adım 1'de SQL Server'ı seçtiyseniz bunu kurun.

Daha fazla bilgi için, SQL Server belgelerine bakın.

Not: Tümleşik veritabanını kuruyorsanız bu adımı atlayın.

(İsteğe bağlı) Telefon bağdaştırıcılarını kurmak için gerekli bilgileri seçin ve toplayın.

Bir veya daha fazla entegre telefon adaptörü kuruyorsanız, yükleyicinin gerektirdiği bilgileri toplayın. Daha fazla bilgi için bkz. Tümleşik telefon adaptörlerini kurmayı seçme.

Adobe Connect'i ve seçilen bileşenleri yükleyin.

Adobe Connect'in yüklenmesi sırasında, Adobe AEM Author ve Publish sunucularını, gömülü veritabanı motorunu, bir veya daha fazla telefon bağdaştırıcısını Adobe Connect Transmuxing Service (ACTS) ve Adobe Media Gateway'i (Universal Voice) de yükleyebilirsiniz. Bkz. Adobe Connect'i Yükleme.

Adobe Connect'in ve seçilen bileşenlerin doğru bir şekilde yüklendiğinden emin olun.

Daha fazla bilgi için bkz. Kurulumu doğrulama.

Adobe Connect'i Dağıtma.

Daha fazla bilgi için bkz. Adobe Connect'i dağıtma.

(İsteğe Bağlı) Adobe Connect'i altyapınızla entegre edin.

Adobe Connect'in kuruluşunuzun varolan altyapısıyla entegre edilmesi için birçok olasılık vardır. Bu özelliklerin her birini konfigüre ettikten sonra, Adobe Connect'in çalışıyor durumda olduğunu doğrulamak iyi bir fikirdir.

Adobe Omniture ile tümleştirme

Adobe Connect 9, ayrıntılı etkinlik analitik raporları sağlamak için Adobe Omniture teknolojisini kullanır. Adobe SiteCatalyst tümleştirmesinde Adobe Connect konfigürasyonundaki Adobe Omniture web sitesine kimlik bilgilerinin sağlanması dahildir. Daha fazla bilgi için http://www.omniture.com/en/contact/support adresindeki Omniture destek birimi ile iletişim kurun.

SIP sağlayıcısıyla tümleştirme

Sorunsuz sesli konferans sunmak için Adobe Connect'î kuruluşunuzun SIP sunucusuyla veya üçüncü taraf SIP sağlayıcısıyla (VoIP sağlayıcısı olarak da bilinir) entegre edin. Bkz. Universal Voice uygulamasını dağıtma.

LDAP Diziniyle tümleştirme

Birden çok kullanıcı dizinini yönetmekten sakınmak için, Adobe Connect'i kuruluşunuzun LDAP dizin sunucusuyla tümleştirin. Bkz. Dizin hizmetiyle tümleştirme.

Güvenli Soket Katmanı Konfigüre Edin

Tüm Adobe Connect iletişimini güvenli şekilde gerçekleştirin.

NAS/SAN aygıtlarında içerik saklama

İçerik depolama görevlerini paylaşmak için ağ aygıtları kullanın. Bkz. Paylaşılan depolama alanını konfigüre etme.

Adobe Connect masaüstü uygulamasını barındırın

Kullanıcılar Adobe Connect masaüstü uygulamasını İndirmeler sayfasından kolayca indirebilirler. Ancak, kuruluşunuzun güvenlik politikası harici indirme işlemlerine izin vermiyorsa, uygulamayı kendi sunucunuzda barındırın ve bu şekilde de üstün kullanıcı deneyimi elde edin. Bkz. Adobe Connect uygulamasını barındırma.

(İsteğe Bağlı) Adobe Connect'in bir kümede kurulup kurulmayacağını seçin.

(İsteğe Bağlı) Edge sunucularının kurulup kurulmayacağını seçin.

Adobe Connect'i bir kümede dağıtmayı seçme

Veritabanı da dahil olmak üzere tüm Adobe Connect bileşenlerini tek bir sunucuya kurmak mümkündür ancak bu sistem tasarımı üretim için değil test için en iyi şekilde kullanılır.

Her biri aynı işi yapan, bağlı sunucular grubuna küme denir. Bir Adobe Connect kümesinde, kümedeki her sunucuya Adobe Connect'in kopyasını kurabilirsiniz.

Not:

Adobe Connect'i bir kümeye yüklediğinizde desteklenen bir SQL sunucusu kullanın ve onu ayrı bir bilgisayara yükleyin.

Kümedeki bir toplantı sahibi başarısız olursa kümedeki başka bir toplantı sahibi bu görevi üstlenebilir ve aynı toplantının ev sahipliğini yapabilir. Küme için yük dengeleme özelliği sağlamak üzere üçüncü taraf donanımı veya yazılımı kullanın. Genellikle yük dengeleme donanımı, SSL hızlandırıcı olarak da işlev gösterebilir.

Not:

İçeriğin harici aygıtlarda saklanmasını ve Adobe Connect sunucusunda önbelleğe alınmasını sağlamak için Uygulama Yönetimi Konsolu'nda paylaşılan depolama alanı yapılandırabilirsiniz. Yeni bir yükleme için NAS'yi de konfigüre edebilirsiniz.

Güvenilir ağ iletişimi sistemleri artıklı bileşenlerle tasarlanır; bir bileşen arızalanırsa başka bir aynı (artıklı) bileşen aynı işi devralabilir. Bir bileşen arızalanıp bileşenin eşdeğeri işi devraldığında, yük devralması gerçekleşmiş olur.

İdeal olarak yalnızca Adobe Connect'in değil, bir sistemdeki her bileşenin artıklı olması gerekir. Örneğin, birden çok bilgisayarda birden çok donanım yükü dengeleme aygıtını (örn. F5 Networks tarafından üretilen BIG‑IP), Adobe Connect'i barındıran sunucular kümesini ve SQL Server veritabanlarını kullanabilirsiniz. Olabildiğince fazla artıklı öğe içerecek şekilde sisteminizi oluşturun ve bu artıklı öğeleri zamanla ekleyin.

Üç küme oluşturma seçeneği
Üç küme oluşturma seçeneği

A. Ağ Yükü Dengeleme yazılımı ve iki harici veritabanı içeren bir küme B. BIG-IP donanım yükü dengeleme aygıtları, küme ve iki harici veritabanı C. İki BIG-IP yük dengeleme aygıtı, küme ve iki harici veritabanı 

Veritabanı seçme

Adobe Connect, kullanıcılar, içerik, dersler, toplantılar ve raporlar hakkındaki bilgileri saklamak için bir veritabanı kullanır. Tümleşik veritabanı motorunu (yükleyiciye dahil edilmiştir) kullanabilir veya desteklenen bir SQL sunucusu (ayrıca satın alınması gerekir) yükleyebilirsiniz.

Not:

Adobe Connect 9.5'deki tümleşik veritabanı motoru, Microsoft SQL Server 2016 Express Edition'dır.

Tümleşik veritabanı

Tümleşik veritabanı motoru, test ve geliştirme için önerilir. Bu, SQL Server 2012 Enterprise Edition ile aynı veri yapılarını kullanır ancak onun kadar güçlü değildir.

Tümleşik veritabanı motoru şu sınırlamaları içerir:

  • Lisans sınırlamaları nedeniyle, tümleşik veritabanı motorunu Adobe Connect ile aynı bilgisayara kurmanız gerekir. Bilgisayar tek işlemcili bir bilgisayar olmalıdır.

  • Maksimum veritabanı boyutu 2 GB'tır.

  • Tümleşik veritabanı motorunda grafiksel kullanıcı arabirimi yerine bir komut satırı arabirimi bulunur.

Harici veritabanı

Adobe Connect yükleyici, Microsoft SQL Server 2016 Express Edition'ı içerir ve yükler. Ancak, üretim ortamları için Adobe, çok sayıda eşzamanlı kullanıcıyı destekleyecek şekilde tasarlanan daha ölçeklenebilir bir veritabanı yönetim sistemi (DBMS) olduğundan dolayı Microsoft SQL Server 2016 Enterprise Edition kullanılmasını tavsiye eder. SQL Server 2012 Standard Edition ayrıca veritabanının yönetimi ve sorgusu için grafiksel kullanıcı arabirimleri de sağlar.

SQL Server 2012 Standard Edition'ı Adobe Connect ile aynı bilgisayara veya farklı bir bilgisayara yükleyebilirsiniz. Bunları farklı bilgisayarlara yüklerseniz, bilgisayarı aynı saat kaynağına senkronize edin.

SQL kimlik doğrulamasını kullanabilmeniz için SQL Server'ı karma oturum açma modunda kurun. Veritabanını büyük/küçük harf duyarlı olmayacak şekilde ayarlayın.

SQL Server'ı şu dağıtım senaryolarında kullanın:

  • Veritabanını Adobe Connect yüklü olmayan bir bilgisayara yüklemek için.

  • Adobe Connect bir kümede dağıtıldığında.

  • Adobe Connect, Hyper-Threading teknolojisine sahip çok işlemcili bilgisayarlara kurulduğunda.

Entegre telefon bağdaştırıcılarını kurmayı seçme

Adobe Connect kurulum işlemi sırasında, bir veya daha fazla telefon bağdaştırıcısı kurabilirsiniz.

Her bağdaştırıcı belirli bilgileri sağlamanızı gerektirir. Bilgilere sahipseniz, Adobe Connect'in başlangıç kurulumu sırasında bağdaştırıcıyı konfigüre edebilirsiniz. İsterseniz, bağdaştırıcıyı konfigüre etmeden de kurabilirsiniz. Bağdaştırıcıyı konfigüre etmeye hazır olduğunuzda, yükleyiciyi yeniden çalıştırın. Daha fazla bilgi için bkz. Entegre telefon bağdaştırıcılarını yüklemeye hazırlama.

Adobe Connect Edge Server'ı dağıtmayı seçme

Ağınızda Adobe Connect Edge Server'ı dağıttığınızda, istemciler edge sunucusuna ve edge sunucusu da Adobe Connect'e (ayrıca origin sunucusu da denir) bağlanır. Bu bağlantı kullanıcılar için saydam şekilde gerçekleşir, kullanıcılara toplantıyı barındıran origin sunucusuna doğrudan bağlanıyorlarmış gibi görünür.

Edge sunucuları şu avantajları sağlar:

Düşük ağ gecikmesi

Edge sunucuları, isteğe‑bağlı içerikleri (örn. kayıtlı toplantılar ve sunumlar) önbelleğe alıp canlı akışları bölerek origin'e doğru daha az trafik oluşmasını sağlar. Edge sunucuları, kaynakları istemcilere daha çok yaklaştırır.

Güvenlik

Edge sunucuları, istemci İnternet bağlantısı ile origin arasında ek bir katmandır.

Lisansınız izin veriyorsa, edge sunucuları kümesi kurabilir ve konfigüre edebilirsiniz. Edge sunucularını bir kümede dağıtmanın şu avantajları vardır:

Yük devretme

Edge sunucusu arızalandığında istemciler başka bir edge sunucusuna yönlendirilir.

Büyük etkinlikler için destek

Aynı toplantıya 500'den fazla eşzamanlı bağlantı gerekiyorsa, tek bir edge sunucusunun soketi yetersiz kalabilir. Küme, aynı toplantıya daha fazla bağlantı gerçekleşmesine izin verir.

Yük dengeleme

100'den fazla eşzamanlı toplantı gerektiğinde tek bir edge sunucusunun belleği dolabilir. Edge sunucuları bir yük dengeleyicisinin ardında kümelendirilebilir.

Edge sunucularının çalışma şekli

Edge sunucuları kullanıcıların kimliğini doğrular ve kullanıcıların Adobe Connect Meeting gibi web hizmetlerine yönelik her isteğini origin sunucusuna iletip bu görevlere yönelik kaynaklarını tüketmek yerine bu istekleri yetkilendirir. İstenen veri edge sunucusunun önbelleğinde bulunursa, Adobe Connect'i çağırmadan, istekte bulunan istemciye veriyi döndürür.

İstenen veri edge sunucusunun önbelleğinde bulunmazsa, edge sunucusu istemcinin isteğini origin sunucusuna iletir, burada kullanıcının kimliği doğrulanır ve hizmet isteği yetkilendirilir. Origin sunucusu, istekte bulunan edge sunucusuna sonuçları döndürür ve edge sunucusu da bu sonuçları istekte bulunan istemciye döndürür. Ayrıca edge sunucusu bu bilgileri önbelleğinde saklar, diğer kimliği doğrulanan kullanıcılar da bu önbelleğe erişebilir.

Örnek edge sunucusu dağıtımı

Şu örnek edge sunucusu dağıtımını göz önünde bulundurun:

Örnek Edge Sunucusu dağıtımı.
Örnek Edge Sunucusu dağıtımı.

Chicago'daki yerleşik istemciler, Chicago'daki bir veri merkezinde bulunan origin sunucusunu kullanır. Boston ve San Francisco'daki edge sunucuları yerel istemci isteklerini toplar ve bunları origin sunucusuna iletir. Edge sunucuları, Chicago'daki origin'den gelen yanıtları alır ve bu yanıtları kendi bölgelerindeki istemcilere iletir.

VMWare ortamı oluşturma ve optimize etme

Adobe Connect'in VMWare uygulamasına kurulumu fiziksel bir bilgisayara kurulumundan farklı değildir. Donanım, yazılım ve konfigürasyon gereksinimleri hakkında bilgi için Adobe Connect'i sanal ortamda çalıştırmaya yönelik belgeye bakın.

Adobe Connect sesli ve video konferansı seçenekleri

Adobe Connect sesli konferans sağlayıcılarına bağlanmak için iki yöntemi destekler: Universal Voice ve tümleşik telefon bağdaştırıcılar. Her çözümün farklı faydaları vardır. Tek bir sesli konferans sağlayıcısı için tek bir çözümü veya her iki çözümü konfigüre edebilirsiniz. Bir Adobe Connect hesabı için herhangi bir sayıda sesli konferans sağlayıcısını konfigüre edebilirsiniz.

Universal Voice, Adobe Connect'in herhangi bir sesli konferans sağlayıcısına ses göndermesine ve buradan ses almasına olanak tanır. Ses web konferansınızla birlikte kaydedilebilir ve yalnızca VoIP katılımcılarına akışı yapılabilir.

SIP/H.264 destekleyen telefon aygıtlarını entegre etmek için Universal Voice kullanın. Adobe Connect resmi olarak Tandberg 990MXP ve Edge 95 görüntülü konferans aygıtlarını destekler. Ancak diğer Tandberg H.264 aygıtları da çalışmalıdır. Daha fazla bilgi için Tandberg web sitesine bakınız.

Universal Voice çözümü, Adobe Connect ile birlikte kurulan Adobe Media Gateway adlı bir bileşen kullanır. Adobe Media Gateway, bir SIP sunucusundan sesi alır ve RTMP üzerinden Adobe Connect'e gönderir. Universal Voice uygulamasını kullanmak için kendi SIP sunucunuzu barındırmanız veya SIP sağlayıcısına sahip bir hesabınız olması gerekir. Adobe Media Gateway'i konfigüre etme hakkında bilgi için, bkz. Universal Voice uygulamasını dağıtma.

Universal Voice'u dağıttıktan sonra, hesap yöneticileri sesli konferans bilgilerini konfigüre etmek için Adobe Connect Central'ı kullanabilirler. Daha fazla bilgi için bkz Universal voice için ses sağlayıcıları konfigüre etme.

Tümleşik telefon bağdaştırıcıları, Adobe Connect ve belirli sesli konferans sağlayıcıları arasında iletişim sağlayan Java uzantılarıdır. Tümleşik telefon bağdaştırıcıları gelişmiş çağrı denetimi sağlar. Adobe Connect'i kurduğunuzda bir veya daha fazla telefon bağdaştırıcısı kurabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Tümleşik telefon adaptörlerini kurmayı seçme.

Adobe Connect Telephony Java API'sini ayrıca herhangi bir sesli konferans sağlayıcısı için entegre edilmiş telefon bağdaştırıcısı geliştirmek üzere kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki tabloda her iki çözümün özellikleri açıklanmaktadır.

 

Universal Voice Ses Sağlayıcısı

Tümleşik Telefon Bağdaştırıcı

Yalnızca VoIP katılımcılarına ses yayını

Evet

Hayır (bağdaştırıcı Universal Voice için konfigüre edilmemişse)

Genişletilmiş çağrı kontrolü. Örneğin, sessize alın ve bekleyin

Hayır

Evet

Adobe Connect toplantısıyla ses kaydetme

Evet

Evet

Adobe Media Gateway gerektirir (Adobe Connect yükleyiciyle birlikte gelir)

Evet

Hayır (bağdaştırıcı Universal Voice için konfigüre edilmemişse)

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın