Özel roller

Bu özellik, özel roller belirlemenize ve kullanıcı gruplarına belirli sorumluluklar atamanıza yardımcı olur. Bu özellik, mevcut bireysel rolün ötesinde sorumluluklar atamanıza imkan tanıyor.

Belirli bir katalogla sınırlı yazarlık kabiliyetleri vermek için özel bir rol oluşturabilirsiniz. Ayrıca raporlamanın yönetilmesine yönelik bir rol de oluşturabilirsiniz. Ardından bu roller, bu sorumlulukları üstlenmesi beklenen bireylere atanabilir.

Özel rol oluşturma

 1. Yönetici olarak oturum açın. Kullanıcılar > Özel Rol'ü seçin.

 2. Rol Oluştur 'u seçin. Yeni rol oluşturma sekmesi açılır.

  Yeni rol oluşturma
  Yeni rol oluşturma

 3. Rol adını girin.

 4. Hesap ayrıcalıkları: Bunlar, rol sahibine belirli sistem yapılandırması özelliklerine erişim tanıyan ve bütün hesabı etkileyen ayrıcalıklardır. Erişim izinlerini seçin. Kullanıcı, atanan izinler üzerinde tam denetime sahip olur.

  Not: Bu ayrıcalıklarda kapsam geçerli değildir.

  Hesap ayrıcalıklarını belirleme
  Hesap ayrıcalıklarını belirleme

 5. Özellik Ayrıcalıkları - Temel Özellikler: Öğrenme etkinliklerini yönetmek için belirli özelliklere erişim tanıma amacıyla kullanılır. Bu seçeneği kullanarak aşağıdaki özelliklere izin verilebilir.

  • Kataloglar
  • Raporlar
  • Etiketler
  Temel özellik iznini belirleme
  Temel özellik iznini belirleme

 6. Özellik Ayrıcalıkları - Öğrenme Hedefleri:  Bu seçeneği kullanarak öğrenme hedefleriyle ilgili özelliklere erişim tanıyabilirsiniz. Aşağıdaki Öğrenme Hedeflerine erişim verebilirsiniz.

  • Sertifikalandırmalar
  • Dersler
  • Yardımcı Materyaller
  • Eğitim Programları

  Ayrıca Öğrenme Hedeflerine özel işlem kontrolü de tanıyabilirsiniz. İzin aşağıdakilerden biri olabilir:

  • Tam Denetim
  • Düzenleme ve silme
  • Kayıt
  • Rapor
  Öğrenme hedefi izinlerini belirleme
  Öğrenme hedefi izinlerini belirleme

 7. Özellik ayrıcalıklarının kapsamı: Bu role atanan özellik ayrıcalıklarının kapsamı, belirli bir Kullanıcı Grubu veya bir ya da daha fazla Katalog ile sınırlanabilir.

  Kataloglar: Tüm kataloglar üzerinde denetim sağlamak için radyo düğmesini kullanın veya belirli kataloglara erişim sağlamak için Kataloğa göre erişim belirle seçeneğini kullanın. Ayrıca birden fazla katalog da seçebilirsiniz.

  Kullanıcı Grupları: Tüm Kullanıcı Grupları'na erişim sağlar veya belirli gruplara erişim sağlamak için Her kullanıcı grubuna erişimi ayarla seçeneğini kullanın. Sadece tek bir kullanıcı grubu belirtilebilir.

  Not: Hesap Ayrıcalıkları bölümünden Duyuru, Oyunlaştırma, E-posta Şablonları, Beceriler ve Kullanıcılar'ı seçtiyseniz varsayılan ayar olarak tüm kullanıcı gruplarına Kullanıcı Grubu erişimi sağlanır ve bu seçenek devre dışı kalır.

  Hesap Ayrıcalıkları bölümünden Eğitim Planları'nı seçtiyseniz varsayılan ayar olarak tüm Kataloglar ve Kullanıcı Grupları'na erişimi sağlanır ve Kapsam altında bu seçenek devre dışı kalır. 

  Ayrıcalık kapsamını tanımlama
  Ayrıcalık kapsamını tanımlama

 8. Kullanıcılar: Hangi kullanıcılara bu rolün atandığını belirlemek için bu seçeneği kullanın. Arama kutusunu kullanarak bir ya da daha fazla kullanıcı seçebilirsiniz.

  Not:

  • Kullanıcı gruplarını arayamazsınız.
  • Yönetici rolü atanmış kullanıcıları arayamazsınız.
  • Bir kullanıcıya yeni özel bir rol atanması kullanıcının önceki özel rolünü iptal eder.
  Kullanıcıları seçme
  Kullanıcıları seçme

Not:
 • Ayar izni olan özel yönetici  senkronizasyon planlamasını yapılandırabilecek veya Kullanıcılara izni olmasa bile Veri kaynağından kullanıcıları senkronize edebilecektir.
 • Katalog izni olan bir kullanıcı, kapsam dışında olan ancak kendilerine atanan Kataloğa eklenen kullanıcı gruplarının verilerini görebilir.
 • Özel yazarlar, kapsamın parçası olmayan dersleri toplu olarak güncelleyebilir.
 • Özel yöneticinin Kullanıcılar için izne sahip olması halinde kendilerine Yönetici rolü atayabilir ve standart Yönetici olabilirler.

Örtülü izinler

Bir kullanıcıya belirli bir varlıkta bir rol verildiğinde verilen varlıkta görevleri gerçekleştirmek için diğer varlıklara da erişimlerinin olması gerekebilir. Örneğin bir kullanıcıya Ders varlığında Erişim oluşturma izni verilirse oluşturulan ders ile ilişkilendirebilmek için Beceri ve Etiket varlıklarına erişimlerinin olması gerekir. Bu tabloda bu tür örtülü izinler hakkında bilgi verilmektedir.

Erişim Türü Yönetici tarafından verilen Varlık İzni Örtülü Varlık İzni Örtülü Erişim
Yönetme Kullanıcı Grup Crud
Kaydetme Tüm öğrenme hedefleri (ders, yardımcı materyal, eğitim programı, sertifikalandırma) Kullanıcı
Eğitim Planı
Okuma
Oluşturma

İçerik grubu
Yardımcı materyal

Etiket Okuma
Oluşturma Ders İçerik grubu
Etiket
Beceri
Rozet
Yardımcı materyal
Tümünü okuma
Oluşturma Eğitim programı
Sertifikalandırma
Ders
Etiket
Beceri
Rozet
Okuma
Oluşturma Eğitim Planı Katalog
Grup
Beceri
Tüm öğrenme hedefleri (ders, yardımcı materyal, eğitim programı, sertifikalandırma)
Okuma
Oluşturma Duyuru Kullanıcı
Grup
Tüm öğrenme hedefleri (ders, yardımcı materyal, eğitim programı, sertifikalandırma)
Okuma
Oluşturma Oyunlaştırma Marka Yazma
* Kullanıcı Faturalama Okuma
* Katalog Grup
Tüm öğrenme hedefleri (ders, yardımcı materyal, eğitim programı, sertifikalandırma)
Okuma
* Ayar Marka
Kullanıcı
Okuma
* Marka Ayar Okuma
* Faturalama
Oyunlaştırma
Kullanıcı Okuma

Özel role erişim

Yönetici bir özel rol atadığında e-posta bildirimi alırsınız. 

Not: Prime'da özel bir rolle zaten oturum açtıysanız yeni role erişim için Prime'da yeniden oturum açmanız gerekir.

Roller arasında geçiş yapmak için Prime'ın sağ üst köşesindeki profil simgenize tıklayın ve rolü seçin.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın