Birden fazla aygıt için belge oluşturma

Birden çok aygıt boyutunu karşılayacak platformlar için foliolar ve özel görüntüleyiciler oluşturabilirsiniz. Örneğin, iOS (Apple) platformu iPad'in 1024x768 ve 2048x1536 modellerini, iPhone'un ise 480x320, 960x640 ve 1136x640 modellerini içerir.

Android ve iOS görüntüleyicilerde folioları görüntülemek için farklı gereksinimler bulunur. Oluşturduğunuz her folio boyutu bir Android görüntüleyicide görülebilir. Makaleler gereken şekilde ölçeklenir ve letterbox (alt ve üst kısımda boşluk ile) boyutlarına uygun hale getirilir. Ancak iPad'de, görüntüleyici yalnızca 4:3 en-boy oranına sahip folioları görüntülenir. iPhone görüntüleyici ise 3:2 veya 16:9 (1136x640) en-boy oranına sahip folioları görüntüler.

Tekli folio yaklaşımı (önerilen)

Yorumlamalar bir seçenek olsa da, her bir platform için tekli folio oluşturulabilir ve içeriğin ölçeklenmesine olanak sağlanabilir.

iOS

iPad'ler için SD ve HD iPad'lerde çalışan tek bir 1024x768 folio oluşturabilirsiniz. Benzer şekilde, hem SD hem de HD iPhone'larda çalışan tek bir 480x320 folio oluşturabilirsiniz. (bkz. Çok yorumlamalı makaleler oluşturma). iPhone 5 ve 6 aygıtlarında çalışan ilave bir 1136x640 yorumlaması oluşturmanızı öneririz.

Android

Android görüntüleyiciler için, iPad'lerde kullanılan 1024x768 folio gibi tekli folio veya Android aygıt boyutu için daha iyi bir seçenek olan 1280x800 folio oluşturabilirsiniz. Bu folio Android aygıtlarda büyütülür ya da küçültülür. En iyi sonuçlar için birden fazla Android aygıtta folioyu test edin. Yerel Android görüntüleyiciler için başka bir seçenek de telefonlar için bir folio ve tabletler için başka bir folio oluşturmak, ardından uygulamayı oluştururken yalnızca telefonlarda görünecek küçük folioyu ve yalnızca tabletlerde görünecek büyük folioyu seçmektir. Bkz. Yerel Android görüntüleyiciler için yorumlamalar oluşturma.

Windows Mağazası

Windows Mağazası görüntüleyicileri için ekstra tasarım çalışmasından kaçınmak üzere tek bir 1024x768 folio kullanmayı öneririz. İçerik gerektiği şekilde ölçeklenir ve sinemaskop boyutuna getirilir. Folioları özellikle Windows aygıtlar için tasarlamak üzere 1366x768 kullanın.

Yorumlamalar

Aynı folionun farklı aygıtlarda kullanılmak üzere tasarlanan birden fazla versiyonuna yorumlama denir. Birden fazla folio yorumlaması oluşturursanız, görüntüleyici yalnızca aygıt boyutlarıyla en iyi eşleşen yorumlamayı kullanılabilir yapar.

Android aygıtlarda, görüntüleyici aygıtın boyut oranlarına uymayan bir yorumlama görüntülediğinde folioyu orantılı biçimde ölçekler. Görüntüleyici gerektiğinde letterbox görünüm (üstte ve altta siyah şeritler) ya da pillarbox görünüm (yanlarda siyah şeritler) ekleyebilir.

Yorumlamalar çeşitli nedenlerle kullanışlıdır:

 • iPhone 5'te sinemaskop boyutuna getirilmeyen iPhone içeriği oluşturmak için. Örneğin, iPhone 3/4 aygıtlarda çalışan bir 480x320 yorumlama ve iPhone 5 ve sonraki sürüm aygıtların görüntüleme alanını dolduran bir 1136x640 yorumlama oluşturabilirsiniz.
 • Yalnızca Web Viewer folio oluşturmak için. Bkz. Web Görüntüleyiciyi Özelleştirme.
 • Android aygıtlar için telefonu veya tableti hedefleyen ayrı foliolar oluşturmak.
 • iPad için ayrı SD ve HD folioları (1024x768 ve 2048x1536) oluşturmak. Bu seçenek, özellikle PDF yerine bir PNG veya JPG makale formatı kullanmak istiyorsanız kullanışlıdır.

Bkz. Folio yorumlamaları oluşturma.

Folio yorumlamaları

A. 1024x768 folio B. 1024x600 folio C. 1024x600 aygıtta 1024x768 sinemaskop görünümüne getirilmiş folio 

Birden fazla yorumlama için kılavuz tasarlama

Aynı belgeyi farklı aygıtlarda yeniden kullanmak istiyorsanız aşağıdaki talimatları uygulayın:

 • iPad görüntüleyici, yalnızca 1024x768 gibi 4:3 en-boy oranına sahip folioları görüntüler. iPhone görüntüleyicisi 480x320 ve 960x640 ile 1136x640 (iPhone 5) boyutlarındaki foliolar gibi yalnızca 3:2 boyut oranına sahip folioları görüntüler. iPhone 6 ve 6 Plus modelleri için 1136x640 yorumlamalarını kullanın. 1366x750 ve 1920x1080 yorumlamaları şu anda desteklenmemektedir.
 • Android aygıtlarda görüntüleyiciler içeriği aygıt boyutlarına sığacak şekilde %300'e kadar küçültebilir ve büyütebilir. Bazı sinemaskop boyutuna getirme durumları meydana gelebilir.
 • Bir folioya makale eklediğinizde, belgenin Sayfa Boyutu ayarının boyut oranı, folionun Boyut ayarına uymalıdır (bir Düzgün Kaydırma seçeneği belirlemediğiniz sürece). Örneğin, 2048x1536 boyutlu bir folioya 1024x768 boyutunda InDesign belgeleri ekleyebilirsiniz; çünkü ikisinin de boyut oranı 4:3'tür. Ancak, bir 1280x800 boyutlu folioya 1024x768 boyutunda belge ekleyemezsiniz.
 • Android aygıtlar için tasarım yaparken sistem gezinme çubuğunun ekran alanını daralttığını unutmayın. Örneğin, bir 1280x800 aygıtta 48 piksel gezinme çubuğu bulunuyorsa ekran alanı yatay halde 1280x752, dikey halde 800x1232 olur. Bu farklı boyutlara karşılık gelecek folio yorumlamaları oluşturmaya çalışmaktansa bazı ölçeklendirme ve sinemaskop boyutuna getirme durumlarının meydana gelmesine izin vermenizi öneririz.
 • Gizli katmanlarda bulunan nesneler dışa aktarılan folioda görünmez. Farklı mobil aygıtlar için ayrı katmanlar oluşturabilir ve yalnızca o katman açıldığında görünen nesneler ekleyebilirsiniz. Bir belgeden makale oluşturmadan önce, uygun katmanları gösterin, gizleyin ve sayfa boyutunu gerekli şekilde değiştirin.
 • İçeriği Web Görüntüleyicide görüntülemek için sosyal ağ paylaşımı etkinleştiriyorsanız, yalnızca Web Görüntüleyici tarayıcısında görünen özel bir yorumlama oluşturabilirsiniz. Bkz. Yalnızca Web Görüntüleyici'de görüntülenen bir yorumlama oluşturma.
 • Gerekirse farklı platformlarda farklı içerik kullanabilmeniz için iOS, Android ve Windows platformlarına yönelik farklı Uygulama kimlikleri kullanmanızı öneririz. Bir sonraki bölümde de açıklandığı gibi, iOS'ta desteklenen özelliklerin tamamı diğer platformlarda desteklenmez.

Diğer platformlarda desteklenmeyen özellikler

iPad'de çalışan özelliklerin bazıları Android ve Windows görüntüleyicilerde desteklenmemektedir. Örneğin, panoramalar Android veya Windows platformunda desteklenmez. HTML içeriklerde, içeriğin platform tarayıcısında ve DPS foliosunda doğru çalışıp çalışmadığını kontrol etmeniz gerekir. Bkz. DPS tarafından desteklenen özellikler listesi.

Uygulama oluşturmaya ilişkin makaleler

Android aygıtlar için DPS uygulamaları oluşturma hakkında bilgi için bkz. Android aygıtlar için yerel DPS uygulamaları oluşturma.

Windows Mağazası için DPS uygulamaları oluşturma hakkında bilgi için bkz. Windows Mağazası için DPS uygulamaları oluşturma.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın