Yol tabanlı sidecar.xml dosyaları kullanarak makaleleri içe aktarma

Makaleleri içe aktarmaya yönelik iki ana yöntem vardır:

Bir klasörden makale içe aktarma — Bu yöntemi kullandığınızda, Makaleyi İçe Aktar iletişim kutusunda "Tek Bir Makaleyi İçe Aktar" veya "Birden Fazla Makaleyi İçe Aktar" seçeneğini belirlersiniz ve kaynak dosyaları içeren bir klasörün yolunu gösterirsiniz. Bu yöntem kullanıldığında, düzgün yapılandırılmış dosya adları ve klasörler olması önemlidir. "Birden Fazla Makaleyi İçe Aktar" seçeneğini belirlediğinizde, makale meta verileri içeren bir sidecar.xml dosyası belirtmek isteğe bağlıdır; klasik sidecar.xml dosyasının makale alt klasörleriyle aynı düzeyde olması gerekir. Makaleleri bu yöntemi kullanarak içe aktarma ile ilgili bilgi için bkz. Makaleleri içe aktarmak için klasör yapılandırma.

sidecar.xml içinde belirtilen makaleleri içe aktarma — Makaleyi İçe Aktar iletişim kutusunda "sidecar.xml Kullanarak İçe Aktar" seçeneğini belirlediğinizde dosyalara ilişkin belirli yol adları içeren bir sidecar.xml dosyası belirtirsiniz. Bu seçenek özellikle alternatif mizanpajlar içeren InDesign belgelerini içe aktarmak ve farklı konumlardan dosyalar içe aktarmak için kullanışlıdır. Bu yöntem yalnızca InDesign CS6 ve sonrasında çalışır.

Not:

"sidecar.xml Kullanarak İçe Aktar" seçeneğini belirlediğinizde, belgeleri içe aktarmak için klasik sidecar.xml dosyasını seçemezsiniz. Dosyalarınıza ilişkin yol adları içeren sidecar.xml formatını kullanmanız gerekir.

Makale içe aktarma seçenekleri

Örnek yol tabanlı sidecar.xml dosyası

Burada, çift yönlü bir folio için yol tabanlı sidecar.xml dosyasının bir örneği verilmiştir. Bu örnekte üç farklı makale türü bulunur: alternatif mizanpajlara sahip InDesign makalesi, bir çift _h ve _v InDesign belgesi ve bir HTML makalesi.

Maalesef Sidecar.xml Generator aracı yeni yol tabanlı sidecar.xml formatının oluşturulmasını desteklememektedir. Örnek sidecar.xml dosyasını indirmenizi ve düzenlemenizi öneririz. Gerektiğinde öğe ekleyin ve kaldırın.

İndir

Bu yol tabanlı sidecar.xml dosyası iki InDesign makalesi ve bir HTML makalesi içe aktarır.

Yol tabanlı sidecar.xml dosyası oluşturma

Yol tabanlı sidecar.xml dosyasındaki girişler, kaynak dosyaların konumunu tanımlayan <contentSource> öğelerini içerir. InDesign makaleleri için kaynak dosyaların konumunu ve mizanpajını belirtirsiniz. HTML makaleleri için HTML varlıklarını içeren klasörü belirtirsiniz.

Her bir <entry> bölümü bir makalenin konumunu ve meta verilerini tanımlar.

Yol adı bilgileri (InDesign)

<contentSource> bölümü, makalenin kaynak dosyalarının türünü ve konumu belirttiğiniz alandır.

<sourceFormat> için geçerli değerler InDesign kaynak dosyalarında "indd" ve HTML kaynak dosyalarında "html" öğesini içerir.

<customTocIcon> için, isterseniz İçindekiler görüntü dosyasının yol adını belirtin. İçindekiler görüntüsünün oluşturulmasını istiyorsanız bu öğeyi yoksayın veya bir değer eklemeyin. <customTocIcon> öğesini yalnızca InDesign dosyaları için kullanın, HTML dosyaları için kullanmayın. HTML dosyaları için, İçindekiler .png dosyasını .html dosyası ile aynı düzeyde bulunan hedef klasöre eklemeniz yeterlidir.

Yalnızca dikey foliolardaki makaleler için <sourceFile_v> bölümleri, yalnızca yatay foliolardaki makaleler için <sourceFile_h> bölümleri ya da çift yönlü foliolar için her iki bölümü oluşturun. <location> öğesinde InDesign dosyasının yol adını belirtin. Alternatif mizanpajlara sahip belgeler için, mizanpaj adını ("iPad V" gibi) <layoutName> öğesinde InDesign Sayfaları panelinde göründüğü gibi belirtin.

<layoutName> öğesi yalnızca alternatif mizanpajlara sahip InDesign belgeleri için gereklidir. 

Geçerli yol adı formatları:

(Mac OS) /Users/johndoe/Documents/black box.indd
(Windows) C:\Users\johndoe\Documents\black box.indd

Not:

Mac OS'de yolu kopyalamak için önerilen seçenek dosyayı sağ tıklatmak, Bilgi Al seçeneğini belirlemek ve söz konusu yolu Bilgi paneline kopyalamaktır. Yol adını yapıştırın ve ardından dosya adını yolun sonuna yazın ya da yapıştırın. Windows'da Shift tuşuna basarak Gezgin alanındaki dosyayı sağ tıklatın ve Yol Olarak Kopyala seçeneğini belirleyin.

Yol adı bilgileri (HTML)

Bir HTML makalesi içe aktardığınızda <sourceFolder> öğesinde klasör yolunu belirtirsiniz. Belirttiğiniz klasör bir .html dosyası, isteğe bağlı bir İçindekiler .png dosyası ve alt klasörlerde başka HTML varlıkları içermelidir. HTML dosya adlarında _v ve _h soneklerinin kullanılması yalnızca yatay ve dikey mizanpajlarda farklı HTML içeriği görüntülemek istemeniz durumunda gereklidir. Örneğin aynı klasöre "index_v.html" ve "index_h.html" dosyaları ekleyebilirsiniz.

Ek öğeler

Geçerli <isAd>, <isFlattenedStack> ve <isTrustedContent> değerleri “true” ve “false” ifadelerine sahiptir. <isFlattenedStack> değeri, bir HTML makalesinde Yalnızca Yatay Kaydırma seçeneğinin açık olup olmadığını, <isTrustedContent> değeri ise "Yetkilendirme Bilgilerine Erişime İzin Ver" seçeneğinin belirlenmiş olup olmadığını belirtir.

Geçerli <smoothScrolling> değerleri, “always” (her zaman), “portrait” (dikey), “landscape” (yatay) ve “never” (hiçbir zaman) değerlerini içerir. Varsayılan değer, yapıştırmaları sayfalara kaydırmak anlamına gelen “never” (hiçbir zaman) değeridir.

Geçerli <articleAccess> değerleri arasında "free" (ücretsiz), "metered" (ölçülü) ve "protected" (korumalı) bulunur.

Yazar künyesi meta verileri için <byline> veya <author> öğelerini kullanabilirsiniz.

<section> girişleri için, “Yaşam Tarzı” gibi bir dize veya karakter belirtin.

<entry> bölümlerinin sırası, folionuzu oluşturduğunuzda veya güncellediğinizde, folionuzdaki makalelerin sırasını belirler. Her bir <entry> içindeki öğelerin sırası önem teşkil etmez.

Yol tabanlı sidecar.xml dosyası kullanarak makaleleri içe aktarma

  1. Kaynak dosyalarına giden yol adları içeren bir sidecar.xml dosyası oluşturun. Bu dosyanın adı "sidecar.xml" olmalıdır.

  2. Folio Builder panelinde panel menüsünden Makaleyi İçe Aktar seçeneğini belirleyin.

  3. sidecar.xml Kullanarak İçe Aktar seçeneğini belirleyin, yol tabanlı sidecar.xml dosyasını belirtin ve Tamam'ı seçin.

Not:

Alternatif mizanpajlara sahip aynı belge dizisini temel alan birden çok folio oluştururken yaklaşımlardan biri bir sidecar.xml dosyası oluşturmak, bunu farklı klasörlere kopyaladıktan sonra kopyalanan sidecar.xml dosyasının <layoutName> değerlerini düzenlemektir.

sidecar.xml dosyalarını yönetme

sidecar.xml hata mesajlarını çözme

sidecar.xml dosyasında geçersiz contentSource öğesi

Bu hata mesajı şu durumlarda ortaya çıkar:

  • Belirtilen kaynak dosyaları kullanılamadığında veya düzgün şekilde açılamadığında.
  • Yol adı bir veya daha fazla geçersiz karakter içerdiğinde. Örneğin, yol adını kopyalamak için Terminal seçeneğini kullanırsanız yol adındaki boşlukların önüne ters eğik çizgi (\) getirilir. Bu ters eğik çizgileri kaldırın.
  • HTML makale formatında bir <customTocIcon> öğesi belirttiğinizde.

sidecar.xml Kullanarak İçe Aktar için folderName öğesi geçersiz

"sidecar.xml Kullanarak İçe Aktar" seçeneğini kullanırken yol tabanlı bir sidecar.xml dosyası yerine klasik bir sidecar.xml dosyası belirtmişsinizdir. Yol tabanlı bir sidecar.xml dosyası belirtin veya Makaleleri içe aktarmak için klasör yapılandırma makalesinde tanımlanan şekilde Birden Çok Makaleyi İçe Aktar seçeneğini kullanın.

Birden Fazla Makaleyi İçe Aktar için sidecar.xml içindeki contentSource geçersiz

Bu hata mesajı görünürse, yol tabanlı sidecar.xml dosyası içeren bir folio klasörünü içe aktarmak için Birden Fazla Makaleyi İçe Aktar seçeneğini belirlemişsinizdir. Birden Fazla Makaleyi İçe Aktar seçeneği ile klasik bir sidecar.xml dosyası kullanın veya "sidecar.xml Kullanarak İçe Aktar" seçeneğini belirleyip yol tabanlı sidecar.xml dosyası belirtin.

İlişkili InDesign belgesinde bu makale için dikey/yatay mizanpaj bulunamadı

<layoutName> için belirttiğiniz değer geçersiz. InDesign belgesini açın ve Sayfalar panelinde mizanpaj adını kontrol edin, ardından sidecar.xml dosyasını düzenleyin.

Meta verileri güncellemek için yol tabanlı sidecar.xml dosyaları kullanma

Yeni makalelerin oluşturulmayacağını göstermek için <sidecar> öğesinin ilk alt öğesi olarak <metadataUpdateOnly/> öğesini ekleyebilirsiniz. <metadataUpdateOnly/> öğesi varsa, sidecar.xml dosyası içe aktarıldığında mevcut makalelerin meta verileri güncellenir (<articleName> değerleriyle tanımlandığı şekilde).

<metadataUpdateOnly/> seçeneği belirtildiğinde <sourceFile_v>, <sourceFile_h> ve <sourceFolder> öğeleri isteğe bağlı olur ve varsa yoksayılır.

Mevcut makalelerde meta verileri güncellemek için sidecar.xml dosyasını düzenleyin, <metadataUpdateOnly/> öğesini <sidecar> öğesinin hemen arkasına ekleyin ve ardından sidecar.xml dosyasını Makaleyi İçe Aktar iletişim kutusundaki "sidecar.xml Kullanarak İçe Aktar" seçeneğini kullanarak içe aktarın.

Mevcut makalelerde meta verileri güncellemek için metadataUpdateOnly öğesini sidecar öğesinin hemen arkasına ekleyin.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın